Hur föredrar du att bli kontaktad:

Writing Stored Procedures

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

4563

Längd

1 dag
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

Gain an introduction to leveraging the programming extensions to the Transact-SQL language. Through hands-on practical exercises, this training course provides the fundamental knowledge to create robust procedures that improve the performance and security of applications, and the essential skills to write production-quality SQL Server stored procedures.

Du får lära dig att

  • Take advantage of procedural extensions to Transact-SQL
  • Build simple stored procedures
  • Declare local variables and input/output parameters
  • Handle errors such as primary and foreign key violations

Viktig information om kursen

Requirements:

  • A solid foundation in SQL and be comfortable in utilising SQL Server Management Studio

Övningsuppgifter

  • Coding a simple retrieval procedure
  • Implementing IF-ELSE, WHILE and BEGIN-END blocks
  • Declaring and manipulating variables and parameters
  • Nesting stored procedures
  • Programming error handling logic

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

Prev
Next

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français