Hur föredrar du att bli kontaktad:

Harnessing AngularJS Services

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

4545

Längd

1 dag
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

About This Course: AngularJS is a modern JavaScript framework which makes it easy to build interactive web-based functionality that runs in desktop and mobile browsers. This course enhances your existing AngularJS knowledge to enable you to make effective use of Angular’s built-in services, and create your own custom services.

You Will Learn How To

  • Exploit built-in AngularJS services
  • Leverage AngularJS promises with $q, $timeout and $http
  • Develop custom AngularJS services
  • Select the appropriate recipe: factory or service

Hands-On Experience:

  • Exploring a complete AngularJS application
  • Employing $http service with promises
  • Combining multiple promises with $q.all()
  • Creating a custom service with module.factory()
  • Wrapping HTML5 APIs with AngularJS services
  • Integrating a custom service with controllers and directives

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

Prev
Next

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français