Introduktion till C#-programmering

Nivå: Foundation
Snittbetyg: 4,8/5 4,77/5 Based on 239 Reviews

In this hands-on C# training course, you’ll gain comprehensive introductory coverage of C# as an object-oriented language for application development. You will obtain practical experience using C# and learn how to leverage the .NET Framework Library to quickly produce production-level programs.

Introduktion till C#-programmering

Nyckelfunktioner:

 • Choose from blended on-demand and instructor-led learning options
 • Exclusive LinkedIn group membership for peer and SME community support
 • After-course instructor coaching benefit

Du kommer lära dig att:

 • Skapa, kompilera och köra objektorienterade C#-program
 • Skriva och förstå C#-språkets konstruktioner, syntax och semantik
 • Producera program med stabila flerlagersarkitekturer
 • Skapa återanvändbara .NET-komponenter med hjälp av arv och interface

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

BLENDED LEARNING

On-demand och online lärarträffar

Unlimited annual access to:

 • 4 on-demand video courses
 • 2 eBooks
 • 1-day instructor-led C# Object-Oriented Programming course

LIVE, INSTRUCTOR-LED

Klassrum och självstudier

 • 3-day instructor-led training course
 • One-on-one after-course instructor coaching
 • After-course computing sandbox

PREMIUM TRAINING

Klassrum, On-demand och självstudier

Unlimited annual access to:

 • 4 on-demand video courses
 • 2 eBooks
 • 1-day instructor-led C# Object-Oriented Programming course
 • 3-day instructor-led course
 • One-on-one after-course instructor coaching
 • End-of-course exam included

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

On-demand och online lärarträffar

C# Blended Training Information

 • C# Blended Training Description

  This product offers access to 4 on-demand courses and 2 eBooks that have been mapped directly to the objectives of the 3-day course. At any time during your annual access to this offering, you may attend one of our 1-day course events, Kick-Starting C# Object-Oriented Programming • Kurs 4641.

On-Demand Training Content

 • On-Demand Courses

  • C# & Visual Studio
  • Classes & Methods
  • Object-Oriented Programming & Data
  • C# in Practice

  eBooks

  • C# 7 & .NET Core: Modern Cross-Platform Development
  • C# Programming Cookbook

C# Training FAQs

 • What background do I need?

  This course is an introduction to C# but not an introduction to computer programming. Experience using a modern procedural language, such as Visual Basic, Pascal, Java, or C/C++ is needed. It is not a sufficient prerequisite if you have only used SQL and/or HTML. Attendees require an understanding of concepts such as data types, variables, declarations, conditionals, loops, expressions, functions, parameter passing, and procedural language flow.
 • Is the on-demand content the same as the 3-day instructor class?

  No. While the content selected does map to the objectives of the instructor-led course, it does not include a recorded version of the instructor-led class. The objectives have been re-imagined to be presented in digital, self-guided formats.
 • What on-demand content will I receive?

  An outline of the content you will receive can be seen above. You will also get access to any new on-demand content that becomes available during your annual enrollment period.
 • Does this include any practical, hands-on learning?

  Yes! Each book and video begins with a step by step guide for you to set up a coding environment on your personal computer. The course content is full of examples and practical advice, followed up by the chance to embed your learning through real-world tasks. All example code is available to download, copy and use - giving you the chance to work and practice as you read and watch.
 • How will I access my course materials if I choose this method?

  Once payment is received, you will receive an email from Learning Tree with all the links and information you need to get started.
 • How can I sign up for a review session?

  Once you are enrolled in the program, specific details and dates will be sent to you.

Klassrum och självstudier

Note: This course runs for 3 dagar

 • 29 apr - 1 maj 9:00 - 4:30 BST London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 5 - 7 aug 9:00 - 4:30 BST London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 14 - 16 okt 9:00 - 4:30 BST London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 27 - 29 maj 9:00 - 4:30 EDT Alexandria, VA / Online (AnyWare) Alexandria, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 2 - 4 sep 9:00 - 4:30 EDT Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

C# Instructor-Led Course Information

 • C# Training Course Description

  In this C# training course, you will gain the programming skills needed to create applications using the C# language. You will learn the basics of C# program structure, language syntax, and implementation details. Use of C# in all three tiers is discussed (user interface, business logic and data access) with focus on proper object-oriented coding.

 • Requirements

  This course is an introduction to C# but not an introduction to computer programming. Experience using a modern procedural language, such as Visual Basic, Pascal, Java, or C/C++ is needed. It is not a sufficient prerequisite if you have only used SQL and/or HTML. Attendees require understanding of concepts such as data types, variables, declarations, conditionals, loops, expressions, functions, parameter passing, and procedural language flow.

 • Alternative Courses

  For those without the pre-requisite background, Introduction to .NET Programming Training is recommended. For those who already have fundamental knowledge of C# should take Programming in C# (20483).

 • Software

  This course uses the Visual Studio 2017 Professional, but is useful to those using an earlier versions. Although it also uses C# V6, careful annotation of version-specific features makes the course useful to those using earlier versions of the language.

 • After-Course Computing Sandbox

  You'll be given remote access to a preconfigured virtual machine for you to redo your hands-on exercises, develop/test new code, and experiment with the same software used in your course.

C# Instructor-Led Course Outline

 • Introduktion till C#-språket

  Utvecklingen av C#

  • Jämförelse mellan olika versioner av C#
  • Uttrycka C#-modeller i UML

  C# och .NET-infrastrukturen

  • Common Language Infrastructure (CLI)
  • Filosofi för hanterad kod
  • Common Intermediate Language (CIL) och metadata
 • Grundläggande om språk

  Datatyper och styrkonstruktioner

  • Deklarera implicita och explicita variabler
  • Värde och referenstyper
  • Unicode-tecken och strängar

  Definiera och anropa metoder

  • Specifikation av "Main"-metod
  • Överföra argument och returvärden
  • Variablers omfattning och livslängd
  • Namnmetoder och symboliska metoder
  • Hantera undantag
  • Återställa resurser

  Använda .NET-biblioteksklasser

  • Undvika kollisioner genom attanvända "namespaces"
  • Utföra I/O med "stream"-klassen och serialisering
  • Standardsamlingar och generiska samlingar
 • Utveckla C#-klasser

  Definiera klasser

  • Kapsla in attribut med metoder och egenskaper
  • Använda konsekvent initiering med konstruktorer
  • Överlagrade metoder och konstruktorer
  • Återanvändning genom arv och polymorfism

  Skapa och använda objekt

  • Tilldela objektsminne med new
  • Överföra initialvärden till konstruktorer
  • Välja värde- eller referenstilldelning
  • Starta metoder och komma åt egenskaper
 • Sammankoppla objekt

  Sammankoppla klasser

  • Manipulera referenser
  • Fysisk kontra logisk motsvarighet
  • Välja samlingsbiblioteksklasser
  • Öka driftsäkerheten med generiska funktioner

  Visa gränssnitt

  • Definiera en gränssnittsspecifikation
  • Implementera ett gränssnitt i en klass
  • Polymorfism för gränssnitt
  • Händelser och delegater
 • Förenkla utveckling av komponenter

  Komponentfunktioner i .NET

  • Manifests och assemblies
  • .NET assembly metamodell

  Skriva .NET-komponenter i C#

  • Skapa och anropa klientkomponenter
  • Utöka System.ComponentModel.Component

  Binda ihop befintliga komponenter

  • Få åtkomst till COM/DCOM
  • Verktyg för framåt- och bakåt-kompatibilitet
  • Anropa befintliga komponenter

  Integrera C# med andra språk

  • Samordna komponenter via CLI
  • Åtkomst till metadata
  • Hantera skillnader mellan olika språk
 • Implementera och förbättra C#-lösningar

  Bygga program med flera nivåer

  • Använda stabila arkitekturer (MVC och EDM)
  • Ersätta användargränssnittet
  • Koda branschstandardiserade designmönster i C#

  Arbeta med relationsdatabaser

  • Åtkomst till databaser med Entity Framework (EF)
  • Integrera utökade funktioner hos C# med LINQ

  Avancerade tekniker

  • Implementera gränssnittet IEnumerable<T>
  • Anropa utökningsmetoder
  • Använda händelser, delegater och lambda-uttryck
  • Multitrådning med asynkrona nyckelord

C# Training FAQs

 • What is C#?

  C# (pronounced C sharp) is a modern object-oriented and component-based programming language similar to C++ and Java. It is also a comprehensive data-manipulation language with capabilities equivalent to SQL. Standardized by ECMA/ISO, C# is the core language of Microsoft's .NET strategy. It is provided with the Visual Studio development environment including the free download of the express version. This language integrates access to the .NET component framework, an extensive class library and a portable execution engine called the CLI-Common Language Infrastructure.

 • Can I take this C# course for beginners online?

  Yes! We know your busy work schedule may prevent you from getting to one of our classrooms which is why we offer convenient online training to meet your needs wherever you want, including online training.

Klassrum, On-demand och självstudier

Note: This course runs for 3 dagar

 • 29 apr - 1 maj 9:00 - 4:30 BST London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare)

 • 5 - 7 aug 9:00 - 4:30 BST London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare)

 • 14 - 16 okt 9:00 - 4:30 BST London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare)

 • 27 - 29 maj 9:00 - 4:30 EDT Alexandria, VA / Online (AnyWare) Alexandria, VA / Online (AnyWare)

 • 2 - 4 sep 9:00 - 4:30 EDT Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare)

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

C# Unlimited Access Training Information

On-Demand Training Outline

 • On-Demand Courses

  • C# & Visual Studio
  • Classes & Methods
  • Object-Oriented Programming & Data
  • C# in Practice

  eBooks

  • C# 7 & .NET Core: Modern Cross-Platform Development
  • C# Programming Cookbook

C# Training FAQs

 • What background do I need?

  This course is an introduction to C# but not an introduction to computer programming. Experience using a modern procedural language, such as Visual Basic, Pascal, Java, or C/C++ is needed. It is not a sufficient prerequisite if you have only used SQL and/or HTML. Attendees require an understanding of concepts such as data types, variables, declarations, conditionals, loops, expressions, functions, parameter passing, and procedural language flow.
 • Is the on-demand content the same as the 3-day instructor class?

  No. While the content selected does map to the objectives of the instructor-led course, it does not include a recorded version of the instructor-led class. The objectives have been re-imagined to be presented in digital, self-guided formats.
 • What on-demand content will I receive?

  An outline of the content you will receive can be seen above. You will also get access to any new on-demand content that becomes available during your annual enrollment period.
 • Does this include any practical, hands-on learning?

  Yes! Each book and video begins with a step by step guide for you to set up a coding environment on your personal computer. The course content is full of examples and practical advice, followed up by the chance to embed your learning through real-world tasks. All example code is available to download, copy and use - giving you the chance to work and practice as you read and watch.
 • How will I access my course materials if I choose this method?

  Once payment is received, you will receive an email from Learning Tree with all the links and information you need to get started.
 • How can I sign up for a review session?

  Once you are enrolled in the program, specific details and dates will be sent to you.

Teamträning

Questions about which training is right for you?

call 08-506 668 00
100% Satisfaction Guaranteed

Your Training Comes with a 100% Satisfaction Guarantee!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

London / Online (AnyWare)
London / Online (AnyWare)
London / Online (AnyWare)
Alexandria, VA / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français