Hur föredrar du att bli kontaktad:

Professional Services Professional: Business Executive Training

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

3821

Längd

3 dagar
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

Achieve your Professional Services Executive Foundation Certification in this training course by learning the key skills and competencies of strong professional service executives. As a professional services executive, you understand the importance of knowing all parts of the business — from operations, to finance and marketing — and learn how to formulate and execute strategic business plans.

Du får lära dig att

 • Prepare for and pass the PS Professional Executive certification exam
 • Enhance your knowledge of what is going on in the economy and the implications on your industry
 • Recognise the basics of financial management, and determine the general health of a business
 • Assess the key elements of marketing and identify the key fundamentals to any business strategy
 • Assemble a marketing strategy and plan using all types of media

Viktig information om kursen

 • Course Preparation

  • The following books are provided for pre-course reading: Key Management Models, 3rd Edition: The 75+ Models Every Manager Needs to Know, The 30 Day MBA in Business Finance, The 30 Day MBA in Marketing

Kursinnehåll

 • Developing Your Industry Sector Skills

Assessing the playing field

 • Identifying the forces that drive competition in your industry sector using Porter’s five forces
 • Examining the prevailing market structure in your industry
 • Using perceptual mapping to position products/services relative to competitors and highlight potential market gaps

Knowing your playing field

 • Appraising your organisation’s cash cows, stars, dogs and question marks using a Boston matrix
 • Knowing where your product/service is in its life cycle – R&D, introduction, growth, maturity and saturation, decline
 • Sourcing and comparing information on company and competitor performance

Recognising the key players in the field

 • Classifying the key players in the business-to-business chain that links to end-consumers
 • Diagnosing the current Political, Environmental, Social and Technological (PEST) factors that influence the sector
 • Determining the underlying trends, cyclical factors and random movements that underpin your market sector
 • Enhancing Your Financial Acumen

Deciphering financial statements

 • Cash flow statement
 • Profit and loss account
 • Balance Sheet

Analysing accounts

 • Determining if the four criteria for making a satisfactory return on investment are being met
 • Identifying whether a sound financial position is being maintained, avoiding risks from overtrading or heavy borrowing
 • Selecting an appropriate growth strategy, either by becoming more efficient, gaining economies of scale or improving quality of products

Appraising investments

 • Investigating the internal rate of return for an investment
 • Applying discounted cash flow to an investment to determine the value of future returns
 • Utilising break-even analysis to determine the payback period for an investment
 • Establishing Marketing Fundamentals

Selecting your strategy

 • Choosing the strategic position of your product/service in the marketplace using Kotler’s 4Ps
 • Selecting and analysing which of Porter’s three marketing strategies is most effective for your product/service: differentiation, cost leadership or focus
 • Developing a growth strategy using the Ansoff matrix

Researching your markets

 • Selecting the marketable features and benefits of your product/service
 • Specifying the needs of the three categories of business buyer
 • Deciding the 20% of customers that account for 80% of your profit

Sending your message to your people

 • Determining which of your market segments are worth trying to sell to
 • Knowing your unique positioning proposition
 • Applying the five questions that underpin all advertising and promotion activities
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français