Hur föredrar du att bli kontaktad:

Lean IT Foundation-certifiering

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

3630

Längd

2 dagar
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

Transforming organizational culture to put customer value at the center of every IT operation — that's what Lean IT is about. Earning APMG-International's Lean IT Foundation certification illustrates your ability to champion Lean IT projects within your organization to achieve operational excellence.

This course is designed to help you achieve your Lean IT Foundation Certification and adopt Lean IT in your organization while freeing up assets for process improvements, relieving pressure on resources, reducing wasteful activities, and easing resistance to change.

Du får lära dig att

 • Förbereda dig för att skriva certifieringsprovet Lean IT Foundation
 • Uppnå operational excellence genom agilitet, bättre servicekvalitet och högre effektivitet
 • Göra alla medarbetare delaktiga i att ständigt förbättra tjänster och leverera värde genom mindre arbete
 • Optimera verksamheten och IT-processerna så att de stödjer de applikationer och processer som är kritiska för verksamheten
 • Implementera en strukturerad problemlösningsprocess för att uppnå större strategiskt och finansiellt värde

Viktig information om kursen

Requirements

 • Working knowledge at the level of:
  • Course 918, Agile Fundamentals: Scrum, Kanban, Lean & XP

Certification Information

 • In order to earn this certification, you must:
  • Provide evidence of participation in an accredited Lean IT Foundation training
  • Earn a score of 65% (26 out of 40 correct answers) is required to pass the exam
  • This course is eligible for 15 AXELOS My PRINCE2 CPD points. Learn more now — PRINCE2 CPD Information ›

Exam Information

 • Students will have the option of taking the exam around 3:30pm on the 2nd day of training, or using a voucher for another time.
 • Exam details:
  • 65% passing score (26 of 40 multiple choice)
  • 60 minutes duration
  • Closed book

Kursinnehåll

 • Vad är Lean?

Introduktion till Lean

 • Definition av Lean IT
 • Historisk utveckling av Lean och Toyota Production System
 • 5 viktiga principer inom Lean: kundvärde, värdeflöde, flöde, pull och perfektion
 • Studera waste (muda), variabilitet (mura) och överbelastning/oflexibilitet (muri)
 • Klassificera Lean-aktiviteter som värdeskapande, icke-värdeskapande men nödvändiga eller icke-värdeskapande och eliminerbara
 • Använda Deming-cykeln för kvalitetsförbättringar
 • Aspekter av Lean IT

Fokusera på kunden

 • Identifiera kundens röst (Voice of the Customer, VoC)
 • Ta hänsyn till kundtyper och kundvärderingar
 • Titta närmare på begreppet Avgörande för kvaliteten (Critical to Quality, CTQ)
 • Analysera kundens röst
 • Koppla kundens röst till CTQ
 • Identifiera andra källor till ständiga förbättringar

Förbättra befintliga processer

 • Definiera processerna och de grundläggande rutinerna i en organisation
 • Använda mål, resultat, input, genomströmning, leverans, kund
 • Koncepten push och pull
 • Definition av SIPOC-process
 • Kartläggning av värdeflöden
 • Betydelsen av processmått
 • Vägar till värdeförbättringar, inklusive heijunka och 5S
 • Förbättra effektiviteten i verksamheten

 • Kapacitetsförbättringar i Deming-cykeln
 • Nyckeltal
 • Tid som en viktig faktor inom IT
 • Effektivitet i processcykeln och värdeflödeskartläggning
 • Använda kunskaper och erfarenhet för att säkerställa resultat
 • Organisation

 • Kommunikationsspridning och resultatdialog
 • Krav i organisationen för att kunna införa en Lean IT-struktur
 • Snabb kommunikation i hela organisationen
 • Ledningens mål för att stärka medarbetarna
 • Kanban och andra visuella verktyg
 • Beteende och attityd

 • Typer av Lean-beteenden
 • Traditionell ledning kontra Lean-ledning
 • Lean-ledning: Gå och titta efter, fråga varför, visa respekt
 • Göra övergången till Lean framgångsrik på lång sikt
 • Kaizen
 • Förstå Kaizen-konceptet
 • Sätta Kaizen i relation till system, processer och aktiviteter
 • Identifiera händelser, verktyg och fallgropar inom Kaizen
 • DMAIC: Define, Measure, Analyse, Improve, Control
 • Tillämpa A3 på problemlösning
  • Foundation Exam

  Förbereda för provet

 • Gå igenom provprocessen
 • Beprövade tips för att klara provet
 • Göra övningsfrågor
 • Foundation Exam (Day 2)

 • Registrering hos APMG
 • Skriva Foundation-provet
 • Visa detaljerat kursinnehåll
  Visa mindre

  Företagsanpassad kurs för ditt team

  Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

  Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

  Hur föredrar du att bli kontaktad:

  Deltagare Förmåner

  COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
  När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

  LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
  Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

  Prev
  Next

  - ,

  Prev
  Next

  Please Choose a Language

  Canada - English

  Canada - Français