Hur föredrar du att bli kontaktad:

Maturing IT Organizations: Strategy to Operations Management

KURSNIVå

Advanced

Kursnummer

3628

Längd

2 dagar
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

About This Course:
Technology is a vital contributor to the effective and efficient business execution of almost all private sector organisations. Is your IT organisation able to effectively deliver for the business? Using an IT Management Maturity Model developed by subject matter experts from the American Council for Technology - Industry Advisory Council (ACT-IAC), you will learn how to assess and improve your organisation’s IT organisational maturity and ability to deliver new capabilities for your organisation in this IT management training course.

Why use an IT Management Maturity Model?
For many organisations it is difficult to know how well they are doing in the different aspects of IT management. By using the IT Management Maturity Model outlined in this course, you gain an objective understanding of how your IT organisation is truly performing in each critical function. Just as importantly, the maturity model provides descriptions of various levels of maturity for each function, and provides the organisation with steps that can be taken to improve its overall maturity.

You Will Learn How To:

 • Assess your organisation’s maturity in five critical areas of IT management – governance, budgeting, acquisition, organization and workforce, and program and project management
 • Identify the critical elements required to be successful in running an IT organisation and in serving your customers, and review examples of where things have been done incorrectly
 • Discover the leadership and cultural attributes necessary to develop a high-performing and mature IT organisation
 • Identify critical measures that can be used to support the implementation and ongoing measurement of IT management maturity in your organisation

Viktig information om kursen

Private Delivery - Extended Course Option:

 • In this two-day course an attendee will gain a comprehensive understanding of the IT Management Maturity Model and its use within an organisation. This course can be extended to a four-day workshop, giving you the opportunity to work with an expert instructor to self-assess and create an action plan customised to support maturing IT Management for your organisation.

Who Should Attend:

 • Manager/Director of an IT organisation
 • Manager of a department within an IT organisation (e.g., application development, operations)
 • Analyst/Technical lead supporting the IT organisation performance (e.g., planning, financial)
 • Member of an business unit that works closely with the IT organisation
 • Member of the finance, procurement, or HR organisations that work closely with the IT organisation

Kursinnehåll

 • Mature IT Management in a Private Sector Organisation is a Critical Need
 • Definition of IT Management
 • Showcasing the importance in realising the full benefits of IT for an organisation
 • Governance — Making Good Decisions
 • Definition and attributes of Governance
 • Level of visibility and involvement of senior leaders in the management and oversight of IT resources
 • Effective delegation of decision making and proper reporting
 • Performance metrics that reflect successful maturity
 • Budgeting — Planning and Resource Allocation
 • Definition and attributes of budgeting
 • Visibility of IT resources
 • Setting processes for planning, programming, and budgeting stages
 • Metrics to define successful maturity
 • Acquisition — Buying Wisely
 • Definition and attributes of Acquisition
 • Accountability for cost, schedule, performance, and security
 • Investment and portfolio management maturity metrics
 • Organisation and Workforce — The People Factor
 • Definition and attributes of Organisation and Workforce
 • Showcasing various organisational models and workforce implications
 • Defining roles, responsibilities, and authorities
 • Workforce maturity metrics
 • Programme and Project Management — Delivering Capability of the Mission
 • Definition and attributes of Programme Management
 • Defining roles, responsibilities, and authorities
 • Institutionalising programme and project management disciplines
 • Programme and project management maturity metrics
 • Integration of the Five Functions — Bringing It All Together
 • Interactions between the five functions
 • Self Assessment and Action Plan Development
 • Ongoing measurement and improvement
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français