Projektledning

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Program Management – lyckas med programledning

KURSNIVå

Practitioner

Kursnummer

3611

Längd

4 dagar

Visa kursdatum

Denna kurs är utvecklad av experter inom program management och ger deltagarna central kunskap som krävs för att leverera ett framgångsrikt program. Genom realistiska scenarier får du lära du att utveckla ett business case för programmet och att anpassa programkraven till verksamhetens övergripande mål. Du lär dig också att skapa en roadmap för ett program, att skapa ett ramverk för programstyrning samt att hantera intressenter. Kursen bygger på metodik och modeller som används stora organisationer och ger dig en stabil grund att stå på i din roll som programledare.

Kursförfattarna Richard A. Spires och Hamid Aougab pratar om behovet av effektiv program management. SE VIDEON:

Du får lära dig att

 • Tillämpa best practice för program management
 • Anpassa programmet efter organisationens strategi
 • Skapa en roadmap för programmet och arbeta efter den
 • Skapa ett ramverk för styrning
 • Ledarskap och kommunikation inom ett program

Kursinnehåll

 • Vad är program management?
 • Vad är skillnaden mellan ett projekt och ett program?
 • Definiera vad ett program, ett projekt och en portfölj är
 • Klargöra roller för projekt- och programansvariga
 • Skapa ett programkontor (PMO)
 • Anpassa programmet och organisationens strategi

Organisationsstrategi

 • Utveckla vision, mål och ett syfte
 • Utvärdering av organisationens strategi

Enterprise architecture

 • Beskriva verksamhetens data, IT-stöd och teknik
 • Beskriva organisationens portfölj

Definiera nuläge (as-is state) och börläge (to-be state)

 • Värdera nuläge och börläge (to-be)
 • Bestämma vilka delar av nuläget som kan användas
 • Specificera vilka förändringar som behöver göras för system och processer
 • Etablera de nya systemen och processerna
 • Undvika “hyllvärmare”
 • Anpassa programmets krav till enterprise architecture
 • Business case för programmet

Skapa ett business case

 • Strukturera ett business case
 • Använda en process och en mall

Finansiell analys

 • Bestämma kostnaderna och nyttorna
 • Tillämpa finansiella verktyg

Risker och möjligheter

 • Identifiera risker och möjligheter
 • Analysera riskerna och prioritera
 • Skapa en roadmap för ett program

Programmets omfattning (scope)

 • Definiera programmets omfattning
 • Skapa en Work Breakdown Structure (WBS) för programmet
 • Roadmap för ett program

  • Skapa komponenterna i projektet
  • Definiera viktiga milstolpar
  • Utveckla en roadmap för programmet

  Program management plan

  • Bedöma programmets kostnader
  • Skapa underliggande planer
  • Bestämma resurser
  • Generera en anskaffningsstrategi
  • Skapa en övergångsplan för programmet

  Hantera fördelarna

  • Identifiera programmets fördelar
  • Planera för hur man kan realisera fördelarna
  • Leverera programmets fördelar
  • Granska, optimera samt realisera fördelarna
  • Överföra och bibehålla fördelarna
  • Programstyrning och intressenters engagemang

  Programstyrning

  • Etablera en tillförlitlig programstyrning
  • Skilja på styrning av program, portfölj samt organisation
  • Definiera beslutshierarkier
  • Implementera programstyrning

  Intressenters engagemang

  • Identifiera programmets intressenter
  • Skapa olika intressentprofiler
  • Generera en intressentlista
  • Planera för hur man kan engagera intressenter
  • Utveckla en kommunikationsplan för programmet
  • Skapa ett team
  • Programövervakning

  Programmets dashboard

  • Designa ett dashboard för att bedöma programmets status
  • Etablera, använda och uppdatera dashboard

  Mätvärden

  • Identifiera nödvändiga mätvärden
  • Välja källor till mätvärdena
  • Värdera mätvärdens fördelar jämfört med kostnader

  Risker

  • Identifiera och kategorisera programmets risker och möjligheter
  • Värdera sannolikheten och konsekvenserna för programmets risker
  • Välja risker till dashboardet

  Övervaka och styra

  • Identifiera frågor/problem
  • Värdera programmets status
  • Leda programmet

  Ledarskapsfärdigheter

  • Skapa en vision
  • Skydda teamet
  • Hantera motgångar
  • Förstå och arbeta med intressenternas förväntningar

  Chefsfärdigheter

  • Etablera och följa processer
  • Välja rätt personer till rätt roll
  • Mentorskap och support
  • Förhandla om resurser

  Kommunikation

  • Kommunicera effektivt med personal på alla nivåer
  • Bygga tillfredställande kommunikation mellan projektteam
  • Säkerställa en god kommunikation med samtliga intressenter
  Visa detaljerat kursinnehåll
  Visa mindre

  Kursstarter

  Delta på denna lärarledda kurs i klassrummet eller online via AnyWare.

  Smidig bokning: Du behöver inte betala kursen när du bokar, utan först 7 dagar efter kursstart.

  29 aug - 1 sep Stockholm / Online (AnyWare) Boka nu

  På vilket sätt vill du delta?

  Live, Online
  I klassrummet

  23 - 26 jan Stockholm / Online (AnyWare) Boka nu

  På vilket sätt vill du delta?

  Live, Online
  I klassrummet

  Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

  18 - 21 jul Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka nu

  På vilket sätt vill du delta?

  Live, Online
  I klassrummet

  19 - 22 sep Rockville, MD / Online (AnyWare) Boka nu

  På vilket sätt vill du delta?

  Live, Online
  I klassrummet

  24 - 27 okt Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka nu

  På vilket sätt vill du delta?

  Live, Online
  I klassrummet

  14 - 17 nov New York / Online (AnyWare) Boka nu

  På vilket sätt vill du delta?

  Live, Online
  I klassrummet

  5 - 8 dec Rockville, MD / Online (AnyWare) Boka nu

  På vilket sätt vill du delta?

  Live, Online
  I klassrummet

  10 - 13 apr Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka nu

  På vilket sätt vill du delta?

  Live, Online
  I klassrummet

  8 - 11 maj New York / Online (AnyWare) Boka nu

  På vilket sätt vill du delta?

  Live, Online
  I klassrummet

  5 - 8 jun Rockville, MD / Online (AnyWare) Boka nu

  På vilket sätt vill du delta?

  Live, Online
  I klassrummet

  Kurs med startgaranti

  Den här kursen kan även anpassas och hållas på plats hos kund
  För mer information, ring 08-506 668 00 eller klicka här

  Pris

  Ordinarie

  27950 SEK

  Kurspris inkluderar:

  COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
  När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

  LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
  Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

  Prev
  Next

  Kurstider

  Kurstid:
  09:00-16:30

  Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
  15:30-16:30

  Övrigt:
  Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

  Nya meriter till ditt CV genom certifieringar

  Många av Learning Trees kurser ger olika typer av utbildningspoäng eller förbereder för att skriva populära certifieringsprov.

  Du får 23 PDUs


  PMI, the Registered Education Provider logo, PMP, CAPM, PMI-ACP,
  and PMBOK are marks of the Project Management Institute, Inc.

  Den här kursen är godkänd av PMI® och ger dig 23 Professional Development Units (PDUs). För mer information om Project Management Institute och en fullständig lista över kurser som ger PDUs ...

  Technical : 8 PDUs
  Business & Strategic : 9.5 PDUs
  Leadership : 5.5 PDUs

  Läs mer …

  - ,

  Prev
  Next

  Please Choose a Language

  Canada - English

  Canada - Français