Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Förhandlingsteknik: verktyg för en framgångsrik förhandling

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

341

Längd

3 dagar
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

Många situationer i arbetslivet kräver förhandlingar som kan innebära skillnaden mellan framgång och totalt misslyckande. Under den här kursen får du träna dig på att använda beprövade metoder och verktyg inom förhandling vilket kommer att hjälpa dig att förhandla med framgång.

Du får lära dig att

 • Genomföra förhandlingar som leder till kloka överenskommelser
 • Skapa kommunikationsstrategier för olika typer av situationer
 • Utveckla en förhandlingsstil som är tillräckligt tuff under svåra delar av förhandlingen
 • Tillämpa psykologiska principer för att förhandla effektivt

Kursinnehåll

 • Definiera förhandlingsmiljön
 • Hur organisationskulturen påverkar en effektiv förhandling
 • Olika förhandlingsstilar och metoder
 • Skapa en effektiv förhandlingsmiljö
 • Definiera vad som utmärker en sund överenskommelse
 • Psykologin i en framgångsrik förhandling

Identifiera bästa praxis för motivation

 • Bedöma kommunikationsprofilen hos parterna som förhandlar
 • Föreställningar och värderingars roll
 • Skapa och justera planer utifrån en SWOT-analys
 • Identifiera Emotionell Intelligens (EI)
 • Analysera starka och svaga sidor i kommunikationen

Lyssna aktivt för en effektiv förhandling

 • Skapa samförstånd
 • Lägga upp en upprepad förhandlingsplan
 • Identifiera och värdera mångfald hos andra
 • Hantera tuffa förhandlingar

Några vanliga tuffa taktiker

 • Hot, spel och taktik
 • Att bemöta klassiska manipulationsförsök
 • Ifrågasätta idéer om att tuffa metoder vid förhandling är effektivt

Principstyrda svar på tuff förhandlingstaktik

 • Förhandlingstaktik för effektiva resultat
 • Avslöja icke principstyrda drag och motiv
 • Bemöta "win/lose"-inställningen
 • Hantera känslomässigt tryck
 • Använda principstyrd förhandling

Vad är principstyrd förhandling?

 • Komponenter i principstyrd förhandling
 • Förhandlingsprocessens femstegsmodell
 • Fördelar med principstyrd förhandling

Standarder för principstyrd förhandling

 • Fastställa en lägsta förhandlingsstandard
 • Skapa en klok överenskommelse
 • Effektiva och etiska förhandlingsmetoder
 • Planera goda förhandlingsresultat

Komponenterna i en förhandlingsplan

 • Strukturera positionsanalys med Joharifönstret
 • Klargöra potentiella resultat
 • Utnyttja styrkan hos BATNA
 • Situationsanpassa 

Ta fram en förberedelseplan för förhandlingen

 • Balansera planens delar
 • Framgångsrik förhandlingsplanering
 • Skapa en förhandlingsplan och testa om den håller
 • Framtidssäkra din plan

Förbereda för en framgångsrik förhandling

 • Logistik för framgångsrikt resultat
 • Förutse maktövertag & bygga upp en psykologisk beredskap
 • Fysisk form för att nå framgång i förhandlingen
 • Styra förhandlingen

Genomföra en principstyrd förhandling

 • Identifiera dolda motiv
 • Göra det bästa av start- och stoppsignaler
 • Veta när det är dags att tillämpa ABCD (Agree, Bargain, Control och Delay)
 • Upprätthålla ett positivt flow

Informella och formella förhandlingar

 • Skilja mellan informella och formella strategier
 • Välja rätt tillfälle att formalisera förhandlingen
 • Hitta det bästa sättet att avsluta förhandlingen
 • Tillämpa dina färdigheter i en verklig miljö

Utveckla agila strategier

 • Gå från enskild förhandling till förhandling i team
 • Använda en upprepad process
 • Använda en matris för problemlösning

Bästa praxis för principstyrd förhandling

 • Nå kloka överenskommelser
 • Skapa effektivitet i förhandlingsprocessen
 • Leverera kontinuerligt värde genom positiva relationer och minskad stress
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

”Jag ger högsta betyg till kursen i förhandlingsteknik. Det var riktigt bra övningar och en instruktör som hade intressanta erfarenheter att förmedla. Nu ska jag gå till chefen och förhandla till mig ytterligare en kurs hos Learning Tree!”

- Kenneth Bylund, Capacity & avalibility manager
Sandvik IT Services

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français