Hur föredrar du att bli kontaktad:

ISTQB Certified Tester: Uppnå Foundation Certification

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

316

Längd

3 dagar

PDF Lägg till på önskelista

Den här kursen förbereder dig för ISTQB Certified Tester Foundation Level Exam. Som ISTQB-certifierad testare kommer du att kunna utvärdera statiska tester, använda olika tekniker för testdesign och införa fungerande metoder för testledning. Du lär dig även att använda testmetoder för att designa funktionella och underhållsbara produkter.

Du får lära dig att

 • Förbereda/skriva ISTQB Certified Tester Foundation Level
 • Tillämpa generella principer och processer för test av programvara och grundläggande testprocesser
 • Implementera testnivåer och typer på olika utvecklingsmodeller
 • Statiska testning med korrekta roller, ansvarsområden, verktyg
 • Hantera tester med planering, uppskattning & övervakning

Viktig information om kursen

Rekommenderad erfarenhet:

 • Kunskap om systemutvecklingsprocesser
 • Förståelse för programmeringsspråk och och begrepp inom utveckling

Förberedelse:

 • Den här kursen har ett extra omfattande innehåll. För att förbereda dig på bästa sätt inför testet krävs förstudier och en del arbete på kvällstid under kursens gång:
  • Läs helst en av böckerna på litteraturlistan innan kursen
  • Kvällsstudier (1-2 timmar per kväll) kommer att vara avgörande för din framgång
  • Läs igenom ISTQB Syllabus (kursplanen) och bekanta dig med ordlistan
  • Genomför det första övningstestet

Information om certifiering:

 • ISTQB Foundation Level Exam skrivs i slutet av kursen om du deltar i klassrummet i Stockholm. Om du deltar via AnyWare skriver du provet i efterhand
 • En avgift på 2 000 kronor tillkommer för testet
 • Mer information om testet på SSTB:s webbsida http://www.sstb.se/

Kursinnehåll

 • Grunderna inom mjukvarutestning
 • Utvärdera målen med testning
 • Identifiera orsaker bakom defekta programvaror
 • Organisera testprocesser
 • Planera
 • Kontrollera
 • Analysera
 • Designa
 • Implementera och exekvera
 • Utvärdera avslutskriterier och rapportering
 • Testa under hela mjukvarans livscykel

De viktigaste målen med testning

 • Definiera inspektionsprocessen
 • Implementera testnivåer
 • Komponent
 • Integration
 • System
 • Godkännande
 • Regression

Känna till viktiga principer inom underhållstestning

 • Identifiera anledningar till underhållstestning
 • Genomföra underhållstestning

Hantera testningens psykologi

 • Ställa utvecklarens och testarens tankar mot varandra
 • Urskilja olika nivåer av oberoende

Jämföra de fyra testtyperna

 • Funktionell
 • Icke-funktionell
 • Strukturell
 • Omtestning

Hantera testningens psykologi

 • Ställa utvecklarens och testarens tankar mot varandra
 • Urskilja olika nivåer av oberoende
 • Implementera statiska tekniker

Bestämma när man ska använda vilken teknik

 • Kommunicera uppdrag under granskning
 • Jämföra formell och informell granskning
 • Diskutera typen av granskning
 • Walkthrough
 • Inspektion
 • Teknisk

Skilja mellan olika "specifikationer"

 • Utvärdera testdesign
 • Skapa testfall
 • Testprocess
 • Använda dynamiska testtekniker

Tillämpa specifikationsbaserade tekniker

 • Ekvivalenspartitionering
 • Tillståndsövergång
 • Gränsvärdesanalys
 • Användningsfall
 • Beslutstabell

Utnyttja strukturbaserade tekniker

 • Analysera statement co-coverage
 • Jämföra decision co-coverage vs. condition co-coverage

Utnyttja erfarenhetsbaserad kunskap

 • Upptäcka problem baserat på intuition
 • Dra nytta av erfarenhet och kunskap
 • Testledning

Betydelse av en testpolicy

 • Definiera mål och syften
 • Fördela roller och ansvarsområden
 • Oberoende
 • Testledare
 • Testare

Strukturera en testplan

 • Skriva en testplan
 • Identifiera mål
 • Bedöma start- och avslutskriterierna
 • Tilldela lämpliga resurser
 • Lösa fel

Tolka en testrapport

 • Utvärdera innehållet
 • Använda vanliga mätmetoder

Hantera avvikelser

 • Redovisa problem
 • Analysera fel
 • Avsluta incidenten

Hantera projekt- och produktrisker

 • Avtalsmässiga
 • Organisatoriska
 • Tekniska
 • Bedöma
 • Besluta
 • Implementera
 • Använda verktyg för stöd vid tester

Klassificera olika typer av testverktyg

 • Testhantering
 • Statisk testning
 • Testa planen och rapportera specifikation
 • Genomförande och testlogg
 • Resultat och övervakning

Introducera ett verktyg i en organisation

 • Se potentiella fördelar och risker
 • Överväga särskilda omständigheter
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

Delta på denna lärarledda kurs i klassrummet eller online via AnyWare.

Smidig bokning: Du behöver inte betala kursen när du bokar, utan först 7 dagar efter kursstart.

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 16900 SEK  

2 - 4 okt (3 dagar)
9:00 - 4:30 CEST
Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Sittplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet

13 - 15 feb (3 dagar)
9:00 - 4:30 CET
Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Sittplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet

Kurser i Storbritannien, när du deltar online via AnyWare går kursen 10:00-17:30 CET (svensk tid)

12 - 14 sep (3 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Sittplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet

28 - 30 nov (3 dagar)
9:00 - 4:30 GMT
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Sittplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet

15 - 17 maj (3 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Sittplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

2 - 4 jan (3 dagar)
9:00 - 4:30 EST
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Sittplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet

27 - 29 mar (3 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Sittplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet
Visa alla datum
Visa färre datum

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

16900 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Prov:
ISTQB Certified Tester Foundation Level Exam erbjuds sista kursdagen kl. 15:30-16:30 om du går kursen i klassrummet i Stockholm. Om du deltar via AnyWare skriver du provet i efterhand, klicka här för att se tillgängliga testtillfällen >>;

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

Nya meriter till ditt CV genom certifieringar

Många av Learning Trees kurser ger olika typer av utbildningspoäng eller förbereder för att skriva populära certifieringsprov.

Du får 17 PDUs


PMI, the Registered Education Provider logo, PMP, CAPM, PMI-ACP,
and PMBOK are marks of the Project Management Institute, Inc.

Den här kursen är godkänd av PMI® och ger dig 17 Professional Development Units (PDUs). För mer information om Project Management Institute och en fullständig lista över kurser som ger PDUs ...

Technical : 20 PDUs
Business & Strategic : 17 PDUs
Business & Strategic : 3 PDUs

Läs mer …

Du får 23 PDUs


PMI, the Registered Education Provider logo, PMP, CAPM, PMI-ACP,
and PMBOK are marks of the Project Management Institute, Inc.

Den här kursen är godkänd av PMI® och ger dig 23 Professional Development Units (PDUs). För mer information om Project Management Institute och en fullständig lista över kurser som ger PDUs ...

Technical : 20 PDUs
Business & Strategic : 17 PDUs
Business & Strategic : 3 PDUs

Läs mer …

”Learning Tree-kursen var en av de bästa kurser jag gått någonsin. Jag ser verkligen fram emot att gå min nästa kurs!”

- A.Smith, Electrical Engineer
Department of Defence

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français