Introduction to Project Management Training

Nivå: Foundation
Snittbetyg: 4,7/5 4,74/5 Based on 609 Reviews

Den här projektledarkursen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter för att framgångsrikt kunna leda ett projekt från början till slut. Lär dig att utnyttja viktiga projektledningskoncept, genomföra effektiva projekthanteringsprocesser och utveckla ledaregenskap som behövs för att planera, hantera och leverera framgångsrikt projekt av alla storlekar och omfattning.

Visa utbildningsvägar inom projektledning för att planera din fortsatta utveckling›

Introduction to Project Management Training

Nykelfunktioner:

 • Välj att delta via Blended learning eller enbart lärarlett
 • Exklusivt LinkedIn medlemskap för erfarenhetsutbyte med kollegor och experter

Du kommer lära dig att:

 • Led ett projekt från början till slut
 • Planera ett projekt för framgång
 • Utveckla projektmål i åtgärdssteg
 • Hantera intressenter
 • Förbereda en projektplan
 • Skapa ett projektschema
 • Identifiera och hantera risker
 • Motivera och leda ditt projektteam
 • Genomför planen och håll fokus på målen
 • Leverera och anpassa projektets lösningar
 • Stäng projektet och dokumentera lärdomar

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

BLENDED LEARNING

On-demand och online lärarträffar

Unlimited annual access to:

 • Interactive video lessons, learning assessments, and games
 • Earn PMI PDUs for self-directed learning
 • Instructor email support and student discussion board
 • Practise exams
 • 1-day instructor-led training course

LIVE, INSTRUCTOR-LED

I klass & Live, Online-utbildning

 • 3-day instructor-led training course
 • Earn 17 PMI PDUs
 • One-on-one after-course instructor coaching included
 • Pracitice exams and Learning Tree end-of-course exam included
 • Tuition fee can be paid later by invoice -OR- at the time of checkout by credit card

PREMIUM TRAINING

Klassrum, On-demand och självstudier

Unlimited annual access to:

 • 3-day instructor-led training course
 • 1-day instructor-led review sessions
 • Interactive video lessons, learning assessments, games, and practise exams
 • One-on-one after-course instructor coaching
 • Learning Tree end-of-course exam included

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

On-demand och online lärarträffar

Intro to Project Management Blended Training Information

 • Project Management Blended Training Description

  This product offers access to a fully interactive Project Management Fundamentals course. At any time during your annual access to this offering, you may attend one of our 1-day review sessions focused specifically on Project Management Fundamentals (4621).

On-Demand Training Content

 • On-Demand Course List

  • Module 01: Introduction to PM City
  • Module 02: About Project Management Professional and the PMP Exam
  • Module 03: Projects and Project Management
  • Module 04: Project Environments and Documents
  • Module 05: PMI Application Guidance
  • Module 06: Role of Project Manager
  • Module 07: Project Integration Management
  • Module 08: Project Scope Management
  • Module 09: Project Schedule Management
  • Module 10: Three-Point Estimation for Durations Extended Explanation
  • Module 11: Relationship Types Extended Explanation
  • Module 12: Critical Path Extended Explanation
  • Module 13: Project Cost Management
  • Module 14: Earned Value Management
  • Module 15: Project Quality Management
  • Module 16: Project Risk Management
  • Module 17: Project Resource Management
  • Module 18: Project Communications Management
  • Module 19: Project Procurement Management
  • Module 20: Project Stakeholder Management

Project Management Training FAQs

 • What background do I need for this introduction to project management training?

  No specific experience is required.

 • Is the on-demand content the same as the 3-day instructor class?

  The content and concepts are very similar but the on-demand class is not a recorded version of the instructor-led class. The content has been re-imagined here to be presented in an digital, self-guided format.

 • What will I receive in the self-guided, interactive course?

  • 35 hours of content
  • A printable student guide
  • Interactive video lessons with personalised navigation
  • Instructor email support
  • A student discussion board where you can engage and chat with other students
  • Interactive games 
  • Interactive learning assessments
  • Whiteboard drawings and explanations for deeper concepts
  • Practise exams
 • How will I access my course materials if I choose this method?

  Once payment is received, you will receive an email from Learning Tree with all the links and information you need to get started.

 • How can I sign up for a review session or an Instructor-led version of this introduction to project management training?

  Once you are enrolled in the program, specific details and dates will be sent to you.

One Day Instructor-Led Review

You'll be able to register for a Training Review Session at any time after you've placed your order.

 • 19 apr (1 dag)
  9:00 - 4:30 BST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 18 maj (1 dag)
  9:00 - 4:30 EDT
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 12 jul (1 dag)
  9:00 - 4:30 BST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 23 aug (1 dag)
  9:00 - 4:30 EDT
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 25 okt (1 dag)
  9:00 - 4:30 BST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 1 dec (1 dag)
  9:00 - 4:30 EST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 15 feb (1 dag)
  9:00 - 4:30 EST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 3 dagar

 • 16 - 18 jun 9:00 - 4:30 CEST Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 15 - 17 sep 9:00 - 4:30 CEST Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 15 - 17 dec 9:00 - 4:30 CET Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 16 - 18 feb 9:00 - 4:30 CET Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 7 - 9 jul 9:00 - 4:30 EDT Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 4 - 6 aug 9:00 - 4:30 EDT Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 18 - 20 aug 9:00 - 4:30 EDT Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 5 - 7 jan 9:00 - 4:30 EST Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Project Management Instructor-Led Course Information

 • Project Manager Training Course Description

  This introduction to project management training course includes 17 hours of Instructor-Led Training (ILT) or Virtual Instructor-Led Training (VILT) presented by a real-world project management expert instructor. Through a media-enhanced, simulated case study, you learn project management skills needed to successfully plan, manage and deliver projects using best practises in a 5-step process. At the end of the course, you have access to templates and checklists for use back at the workplace. Key features include:

  • Learn practical application of project management best practises
  • Instructors provide real-life experiences to provide context to theory
  • Leave class with a framework and tools that you can immediately apply to your projects
 • Industry Credits & Certification

  This project management skills training course offers you the opportunity to earn the following industry credits and certifications:

 • Project Management Learning Path

  This course is part of Learning Tree’s Project Management Learning Path. Chart your course to success today! View Learning Tree’s Project Management Learning Path ›

   

 • Certification Information

Project Management Instructor-Led Course Outline

 • Skickat för översättningIntroduktion

  • Leda projektprocesserna och hantera problemen
  • Ta fram en realistisk och genomförbar plan för projektet
  • Arbeta inom ramarna för projektet
 • Dra igång ditt projekt

  Projektramverk för framgång

  • Hantera input och output
  • Balansera typiska utmaningar inom projektledning
  • Välja och tillämpa bästa praxis
 • Viktiga projektledningsfärdigheter

  • Bygga upp och styra teamets effektivitet
  • Ta ansvar för kulturen i teamet
 • Ta fram ett projektdirektiv

  • Definiera tydliga projektmål
  • Fastställa och förtydliga målen
  • Definiera viktiga leveranser i projektet
  • Vinna intressenternas engagemang
 • Projektplanering med 6-stegsmetoden

  Definiera arbetsbelastningen i projektet

  • Fastställa projektets omfattning med WBS (Work Breakdown Structures)
  • Föra ner planen till aktivitetsnivå
  • Gör en första bedömning av projektkostnaderna
 • Ta fram säkra beräkningar

  • Effektiva sätt att göra bättre beräkningar
  • Skilja mellan arbete, tidsåtgång och resurser
  • Använda trepunktsestimeringar för att öka exaktheten
  • Leda beräkningsprocessen
 • Tidsplanera projektet

  • Omvandla WBS till en arbetsordning
  • Fastställa kritiska linjen-aktiviteterna
  • Skapa diagram över beroenden
  • Beräkna projektets längd
 • Ta fram projektets tidslinje

  • Skapa tydliga och läsbara Ganttscheman
  • Utnyttja ledigt utrymme (slack) i tidsplanen effektivt
  • Ställa upp viktiga milstolpar för att styra projektet
 • Utveckla en riskhanteringsprocess

  • Identifiera risker och antaganden i projektet
  • Bedöma riskernas effekter
  • Strategier för riskhantering
  • Hantera viktiga risker med hjälp av riskregistret
  • Minska riskerna genom alternativa planer
 • Få resurser och arbetsuppgifter att stämma överens

  • Identifiera vilka resurser ditt projekt behöver
  • Tilldela resurser till aktiviteterna
  • Analysera resursanvändningen i tidsplanen
  • Optimera resursanvändningen
  • Förbereda och fastställa aktiviteterna
 • Driva projektet

  Skapa en effektiv kontrollprocess

  • Upprätta rutiner för förändringsarbete
  • Presentera projektplanen för att få den godkänd
  • Fastställa ett grundtidsschema
 • Implementera planen

  • Övervaka hur projektuppgifterna fortlöper
  • Jämföra vad som uträttats med grundtidsplanen
  • Notera varningar om kommande problem
  • Engagera teammedlemmar för maximal produktivitet
 • Spåra och rapportera hur projektet fortlöper

  • Jämföra resultat för planerade och faktiska uppgifter
  • Analysera hur variation påverkar planen
  • Undvika fällan "90 procent klart"
  • Forcera kritiska linjen-uppgifterna
  • Implementera, korrigera och optimera strategier för att nå projekets mål
 • Leda under hela projektets livscykel

  • Förmedla status för projektet till intressenter
  • Hantera vanliga projektscenarion
  • Bygga upp ansvarstagande, motivation och engagemang i hela teamet
 • Avsluta projektet på ett framgångsrikt sätt

  • Leda systematisk projektavslutning
  • Vikten av att göra en granskning i efterhand
  • Dokumentera gemensamma och personliga erfarenheter från projektet

Project Management Training FAQs

 • What does a project manager do?

  Project managers facilitate the execution of a project, from planning and development, managing teams and stakeholders, and managing time, scope, and budget. The project manager is responsible for the success (or failure) of the project, and success in project management is dependent on having a solid foundation in project management principles and practises.

 • What is a project manager certification that I could earn as a new project manager?

  A good foundational certification for those just starting out in the project management field is PMI’s Certified Associate in Project Management (CAPM)® certification. Learning Tree offers training on a variety of popular project management certifications.

  View Project Management Certification Training ›

 • What are project management skills that can help a new project manager the most?

  This course introduces best-practice techniques and a project management skill set that can immediately improve your project management performance back on the job. The project manager skills needed to implement project management processes, develop leadership skills, and respond effectively to real-world project management scenarios are covered in this course.

 • What is a project manager salary?

  The salary of a project manager can vary based on many factors, including location and experience level. Earning a project management certification can increase salary ranges. The current average salary for a project manager in the United States is over $80,000 per year.

 • How do I receive my PMI PDU credits?

  Follow the directions on our PMI PDU page for instructions on how to submit for PDU credit.

Klassrum, On-demand och självstudier

Intro to Project Management Unlimited Access Bundle Information

 • Project Management Unlimited Access Training Bundle Description

  This product offers access to a fully interactive Project Management Fundamentals course. At any time during your annual access to this offering, you may attend one of our 1-day review sessions focused specifically on Project Management Fundamentals (4621). Enrolling in this bundle also grants you access to any of our multi-day Introduction to Project Management (296) course events. 

 • Industry Credits & Certification

  This project management skills training course offers you the opportunity to earn the following industry credits and certifications:

 • How to Schedule Your Instructor-Led Training

  Once payment is received, you will receive details for your Unlimited Access Training Bundle via email. At that time, you may call or email our customer service team for assistance in enrolling in the event date of your choice.

Note: This course runs for 3 dagar

 • 16 - 18 jun 9:00 - 4:30 CEST Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare)

 • 15 - 17 sep 9:00 - 4:30 CEST Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare)

 • 15 - 17 dec 9:00 - 4:30 CET Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare)

 • 16 - 18 feb 9:00 - 4:30 CET Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare)

 • 7 - 9 jul 9:00 - 4:30 EDT Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare)

 • 4 - 6 aug 9:00 - 4:30 EDT Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare)

 • 18 - 20 aug 9:00 - 4:30 EDT Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare)

 • 5 - 7 jan 9:00 - 4:30 EST Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare)

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

On-Demand Training Outline

 • On-Demand Course List

  • Module 01: Introduction to PM City
  • Module 02: About Project Management Professional and the PMP Exam
  • Module 03: Projects and Project Management
  • Module 04: Project Environments and Documents
  • Module 05: PMI Application Guidance
  • Module 06: Role of Project Manager
  • Module 07: Project Integration Management
  • Module 08: Project Scope Management
  • Module 09: Project Schedule Management
  • Module 10: Three-Point Estimation for Durations Extended Explanation
  • Module 11: Relationship Types Extended Explanation
  • Module 12: Critical Path Extended Explanation
  • Module 13: Project Cost Management
  • Module 14: Earned Value Management
  • Module 15: Project Quality Management
  • Module 16: Project Risk Management
  • Module 17: Project Resource Management
  • Module 18: Project Communications Management
  • Module 19: Project Procurement Management
  • Module 20: Project Stakeholder Management

Project Management Training FAQs

 • What background do I need for this introduction to project management training?

  No specific experience is required.

 • Is the on-demand content the same as the 3-day instructor class?

  The content and concepts are very similar but the on-demand class is not a recorded version of the instructor-led class. The content has been re-imagined here to be presented in an digital, self-guided format.

 • What will I receive in the self-guided, interactive course?

  • 35 hours of content
  • A printable student guide
  • Interactive video lessons with personalised navigation
  • Instructor email support
  • A student discussion board where you can engage and chat with other students
  • Interactive games 
  • Interactive learning assessments
  • Whiteboard drawings and explanations for deeper concepts
  • Practise exams
 • How will I access my course materials if I choose this method?

  Once payment is received, you will receive an email from Learning Tree with all the links and information you need to get started.

 • How can I sign up for a review session or an Instructor-led version of this introduction to project management training?

  Once you are enrolled in the program, specific details and dates will be sent to you.

 • How do I schedule my instructor-led training?

  Once payment is received, you will receive details for your Unlimited Access Training Bundle via email. At that time, you may call or email our customer service team for assistance in enrolling in the event date of your choice.

One Day Instructor-Led Review

You'll be able to register for a Training Review Session at any time after you've placed your order.

 • 19 apr (1 dag)
  9:00 - 4:30 BST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 18 maj (1 dag)
  9:00 - 4:30 EDT
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 12 jul (1 dag)
  9:00 - 4:30 BST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 23 aug (1 dag)
  9:00 - 4:30 EDT
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 25 okt (1 dag)
  9:00 - 4:30 BST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 1 dec (1 dag)
  9:00 - 4:30 EST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 15 feb (1 dag)
  9:00 - 4:30 EST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)

Teamträning

Project Management Training Reviews

Lauren H. - Document Control Specialist, Acceleron Pharma, Inc.

“Very informative. Answered most of the questions I came in with. The complexity level was excellent - giving an introduction to the basics without belaboring them, allowing us to move to more advanced topics.”


Anthony B. - Louisville Gas & Electric

“The course was overall great. I had no background in Project management but now I have the tools needed to guide me through a project effectively.”


Simone M. - Specialist, Orange & Rockland Utilities

“Great teaching style! Teacher made the course fun and interactive. Well done.”


Sara B. - US Geological Survey

“The course was so on point. I learned a lot! I have not attended a Learning Tree course in many years but I can still see that you all still focus on having great instructors which allow your students to learn about real life work experiences that can be applied back in the workplace.”

Questions about which training is right for you?

call 08-506 668 00

Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

100% Satisfaction Guaranteed

Your Training Comes with a 100% Satisfaction Guarantee!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

Stockholm / Online (AnyWare)
Stockholm / Online (AnyWare)
Stockholm / Online (AnyWare)
Stockholm / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Toronto / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français