Influencing Skills Training: Getting Results without Direct Authority

Nivå: Foundation
Snittbetyg: 4,7/5 4,69/5 Based on 191 Reviews

Att nå framgång och vara en effektiv ledare handlar om att använda sitt inflytande på rätt sätt på alla nivåer i en organisation. På den här utbildningen lär du dig om olika påverkansstrategier, hur du skapar engagemang och främjar samarbete. Du får lära dig om beteenden och attityder som hjälper dig att uppnå önskat resultat utan att behöva använda formell makt.

Nyckelfunktioner:

 • After-course instructor coaching benefit
 • Learning Tree end-of-course exam included

Du kommer lära dig att:

 • Påverka andras engagemang och samarbete
 • Anpassa ditt sätt att bemöta andra för att få deras acceptans
 • Nå mål med ökat förtroende och samarbete
 • Hantera besvärliga beteenden effektivt för att övervinna motstånd och bristande engagemang
 • Använda din befintliga kunskap och kompetens för att påverka andra

Certifications/Credits:

PMI 16 PDU

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 3-day instructor-led training course
 • One-on-one after-course instructor coaching
 • Tuition fee can be paid later by invoice -OR- at the time of checkout by credit card

FÖRETAGSINTERN UTBILDNING

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodellerSkräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam
View Details ›

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 3 dagar

 • 20 - 22 dec 9:00 - 16:30 CET Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 2 - 4 mar 9:00 - 16:30 CET Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 20 - 22 jun 9:00 - 16:30 CEST Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 8 - 10 dec 9:00 - 16:30 GMT Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 23 - 25 mar 9:00 - 16:30 GMT Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 29 jun - 1 jul 9:00 - 16:30 BST London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 8 - 10 dec 15:00 - 22:30 CCET New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 19 - 21 jan 15:00 - 22:30 CCET Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 23 - 25 feb 15:00 - 22:30 CCET Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 12 - 14 apr 15:00 - 22:30 CCST New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 13 - 15 jul 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 24 - 26 aug 15:00 - 22:30 CCST Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Important Influencing Skills Course Information

Influencing Skills Course Outline

 • Definiera påverkan

  • Identifiera de tre viktigaste komponenterna
  • Skapa värde tillsammans med andra
  • Arbeta med motstånd för positiva resultat
 • Olika typer av påverkan

  Fem viktiga faktorer för att påverka andra

  • Tillämpa de fem faktorerna: kapacitet, upplevt värde, realisering av upplevt värde, upplevd kostnad, upplevd risk
  • Använda en påverkansformel som vägledning i din planering

  Uppnå och upprätthålla engagemang

  • Formulera vilket resultat du önskar
  • Gå ett steg längre
  • Skapa samarbete

  Identifiera manipulation och vidta positiva åtgärder

  • Skilja manipulation från påverkan
  • Komma fram till en överenskommelse du kan räkna med
 • Bygga upp en grund

  Skapa och upprätthålla förtroende

  • Skapa förtroendebaserade relationer
  • Behålla etik och integritet

  Utveckla samförstånd

  • Etablera samförstånd
  • Tillämpa tekniker för att bygga upp ett samförstånd

  Lyssna för att få flera olika perspektiv

  • Bygga upp en vana att lyssna aktivt
  • Följa med istället för att stänga av
 • Tillämpa sex viktiga strategier för påverkan

  Identifiera starka sidor och begränsningar

  • Utnyttja fördelarna hos varje strategi
  • Skapa din personliga plan
  • Bygga upp och utöka ditt nätverk
  • Förhandla för önskat resultat

  Tänka strategiskt

  • Använda den strategi som är lämpligast
  • Undvika fällor
 • Utvidga din maktbas

  De sex typerna av makt

  • Referent
  • Information
  • Expert
  • Legitim
  • Belöning
  • Tvång
  • Utöka din personliga påverkan

  Utveckla en politisk intelligens

  • Hantera det politiska spelet inom företaget
  • Stärka arbetsrelationer
  • Anpassa politiken efter kulturella normer
  • Identifiera och effektivt tillämpa politiska strategier

  Arbeta med multipla perspektiv

  • Övervinna motstånd och bristande aktivitet hos andra
  • Anpassa sig till olika situationer
 • Utöva exemplariskt ledarskap

  Implementera fem ledarskapsstilar

  • Utforma vägen dit
  • Inspirera till en gemensam vision
  • Utmana processen
  • Peppa andra att handla
  • Uppmuntra till att följa sin känsla

  Utveckla din personliga ledarskapsplan

  • Utvärdera din ledarskapsprofil
  • Strategier för att odla din ledarskapsförmåga
  • Påverka andra till ett paradigmskifte
 • Hantera besvärliga beteenden

  Förstå samspelet mellan olika uppfattningar

  • Hantera sex besvärliga beteenden
  • Undvika att ta saker personligt

  Vidta kraftfulla åtgärder

  • Identifiera och tillämpa avledande manövrer
  • Utveckla lösningar för svåra situationer
  • Använda specifika strategier för besvärliga beteenden
  • Omvandla konfrontation till samarbete
 • Övervinna motstånd

  • Känna igen de många olika formerna av motstånd
  • Tillämpa fyrstegsmodellen för att komma överens

Teamträning

Important Influencing Skills Course Information

Influencing Skills Course Outline

 • Definiera påverkan

  • Identifiera de tre viktigaste komponenterna
  • Skapa värde tillsammans med andra
  • Arbeta med motstånd för positiva resultat
 • Olika typer av påverkan

  Fem viktiga faktorer för att påverka andra

  • Tillämpa de fem faktorerna: kapacitet, upplevt värde, realisering av upplevt värde, upplevd kostnad, upplevd risk
  • Använda en påverkansformel som vägledning i din planering

  Uppnå och upprätthålla engagemang

  • Formulera vilket resultat du önskar
  • Gå ett steg längre
  • Skapa samarbete

  Identifiera manipulation och vidta positiva åtgärder

  • Skilja manipulation från påverkan
  • Komma fram till en överenskommelse du kan räkna med
 • Bygga upp en grund

  Skapa och upprätthålla förtroende

  • Skapa förtroendebaserade relationer
  • Behålla etik och integritet

  Utveckla samförstånd

  • Etablera samförstånd
  • Tillämpa tekniker för att bygga upp ett samförstånd

  Lyssna för att få flera olika perspektiv

  • Bygga upp en vana att lyssna aktivt
  • Följa med istället för att stänga av
 • Tillämpa sex viktiga strategier för påverkan

  Identifiera starka sidor och begränsningar

  • Utnyttja fördelarna hos varje strategi
  • Skapa din personliga plan
  • Bygga upp och utöka ditt nätverk
  • Förhandla för önskat resultat

  Tänka strategiskt

  • Använda den strategi som är lämpligast
  • Undvika fällor
 • Utvidga din maktbas

  De sex typerna av makt

  • Referent
  • Information
  • Expert
  • Legitim
  • Belöning
  • Tvång
  • Utöka din personliga påverkan

  Utveckla en politisk intelligens

  • Hantera det politiska spelet inom företaget
  • Stärka arbetsrelationer
  • Anpassa politiken efter kulturella normer
  • Identifiera och effektivt tillämpa politiska strategier

  Arbeta med multipla perspektiv

  • Övervinna motstånd och bristande aktivitet hos andra
  • Anpassa sig till olika situationer
 • Utöva exemplariskt ledarskap

  Implementera fem ledarskapsstilar

  • Utforma vägen dit
  • Inspirera till en gemensam vision
  • Utmana processen
  • Peppa andra att handla
  • Uppmuntra till att följa sin känsla

  Utveckla din personliga ledarskapsplan

  • Utvärdera din ledarskapsprofil
  • Strategier för att odla din ledarskapsförmåga
  • Påverka andra till ett paradigmskifte
 • Hantera besvärliga beteenden

  Förstå samspelet mellan olika uppfattningar

  • Hantera sex besvärliga beteenden
  • Undvika att ta saker personligt

  Vidta kraftfulla åtgärder

  • Identifiera och tillämpa avledande manövrer
  • Utveckla lösningar för svåra situationer
  • Använda specifika strategier för besvärliga beteenden
  • Omvandla konfrontation till samarbete
 • Övervinna motstånd

  • Känna igen de många olika formerna av motstånd
  • Tillämpa fyrstegsmodellen för att komma överens

Influencing Skills Training FAQs

 • What are influencing skills?

  Influencing skills are strategies that gain commitment from others, foster collaboration, and acquire the specific competencies, behaviours, and attitudes necessary to achieve desired results without relying on the use of authority.

 • Can I learn influencing skills online?

  Yes! We know your busy work schedule may prevent you from getting to one of our classrooms which is why we offer convenient online training to meet your needs wherever you want, including online training.

 • Can I earn Professional Development Units for the Influence Skills: Getting Results without Direct Authority course?

  Yes, you can receive PDUs from Influence Skills: Getting Results without Direct Authority course.

  To find out how many PDUs you can receive, check out the PMI Q&A List ›

Questions about which training is right for you?

call 08-506 668 00

Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

100% Satisfaction Guaranteed

Your Training Comes with a 100% Satisfaction Guarantee!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

Stockholm / Online (AnyWare)
Stockholm / Online (AnyWare)
Stockholm / Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
London / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Toronto / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Toronto / Online (AnyWare)
Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français