Hur föredrar du att bli kontaktad:

Positiv påverkan

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

294

Längd

3 dagar

PDF Lägg till på önskelista

Att nå framgång och vara en effektiv ledare handlar om att använda sitt inflytande på rätt sätt på alla nivåer i en organisation. På den här utbildningen lär du dig om olika påverkansstrategier, hur du skapar engagemang och främjar samarbete. Du får lära dig om beteenden och attityder som hjälper dig att uppnå önskat resultat utan att behöva använda formell makt.

Du får lära dig att

 • Påverka andras engagemang och samarbete
 • Anpassa ditt sätt att bemöta andra för att få deras acceptans
 • Nå mål med ökat förtroende och samarbete
 • Hantera besvärliga beteenden effektivt för att övervinna motstånd och bristande engagemang
 • Använda din befintliga kunskap och kompetens för att påverka andra

Kursinnehåll

 • Definiera påverkan
 • Identifiera de tre viktigaste komponenterna
 • Skapa värde tillsammans med andra
 • Arbeta med motstånd för positiva resultat
 • Olika typer av påverkan

Fem viktiga faktorer för att påverka andra

 • Tillämpa de fem faktorerna: kapacitet, upplevt värde, realisering av upplevt värde, upplevd kostnad, upplevd risk
 • Använda en påverkansformel som vägledning i din planering

Uppnå och upprätthålla engagemang

 • Formulera vilket resultat du önskar
 • Gå ett steg längre
 • Skapa samarbete

Identifiera manipulation och vidta positiva åtgärder

 • Skilja manipulation från påverkan
 • Komma fram till en överenskommelse du kan räkna med
 • Bygga upp en grund

Skapa och upprätthålla förtroende

 • Skapa förtroendebaserade relationer
 • Behålla etik och integritet

Utveckla samförstånd

 • Etablera samförstånd
 • Tillämpa tekniker för att bygga upp ett samförstånd

Lyssna för att få flera olika perspektiv

 • Bygga upp en vana att lyssna aktivt
 • Följa med istället för att stänga av
 • Tillämpa sex viktiga strategier för påverkan

Identifiera starka sidor och begränsningar

 • Utnyttja fördelarna hos varje strategi
 • Skapa din personliga plan
 • Bygga upp och utöka ditt nätverk
 • Förhandla för önskat resultat

Tänka strategiskt

 • Använda den strategi som är lämpligast
 • Undvika fällor
 • Utvidga din maktbas

De sex typerna av makt

 • Referent
 • Information
 • Expert
 • Legitim
 • Belöning
 • Tvång
 • Utöka din personliga påverkan

Utveckla en politisk intelligens

 • Hantera det politiska spelet inom företaget
 • Stärka arbetsrelationer
 • Anpassa politiken efter kulturella normer
 • Identifiera och effektivt tillämpa politiska strategier

Arbeta med multipla perspektiv

 • Övervinna motstånd och bristande aktivitet hos andra
 • Anpassa sig till olika situationer
 • Utöva exemplariskt ledarskap

Implementera fem ledarskapsstilar

 • Utforma vägen dit
 • Inspirera till en gemensam vision
 • Utmana processen
 • Peppa andra att handla
 • Uppmuntra till att följa sin känsla

Utveckla din personliga ledarskapsplan

 • Utvärdera din ledarskapsprofil
 • Strategier för att odla din ledarskapsförmåga
 • Påverka andra till ett paradigmskifte
 • Hantera besvärliga beteenden

Förstå samspelet mellan olika uppfattningar

 • Hantera sex besvärliga beteenden
 • Undvika att ta saker personligt

Vidta kraftfulla åtgärder

 • Identifiera och tillämpa avledande manövrer
 • Utveckla lösningar för svåra situationer
 • Använda specifika strategier för besvärliga beteenden
 • Omvandla konfrontation till samarbete
 • Övervinna motstånd
 • Känna igen de många olika formerna av motstånd
 • Tillämpa fyrstegsmodellen för att komma överens
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 23950 SEK  

Kurser i Storbritannien, när du deltar online via AnyWare går kursen 10:00-17:30 CET (svensk tid)

11 - 13 mar ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 GMT
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

19 - 21 aug ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

11 - 13 nov ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 GMT
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

21 - 23 dec ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 GMT
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

4 - 6 mar ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EST
Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

29 apr - 1 maj ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

8 - 10 jul ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

2 - 4 sep ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

28 - 30 okt ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Visa alla datum
Visa färre datum

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

23950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

Nya meriter till ditt CV genom certifieringar

Många av Learning Trees kurser ger olika typer av utbildningspoäng eller förbereder för att skriva populära certifieringsprov.

Du får 16 PDUs


PMI, the Registered Education Provider logo, PMP, CAPM, PMI-ACP,
and PMBOK are marks of the Project Management Institute, Inc.

”Kursen Positiv påverkan var väldigt bra! Jag tar med mig kunskaper om viktiga påverkansstrategier och hur man hanterar motstånd genom att arbeta med flera perspektiv. Detta kommer jag att använda mig mycket av framöver. Vill ge extra beröm till instruktören som var otroligt kunnig inom detta område!”

- Lotta Innerman Autio, Process Manager
Sandvik IT Services

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français