Hur föredrar du att bli kontaktad:

Ekonomi och redovisning för icke-ekonomer

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

280

Längd

3 dagar

PDF Lägg till på önskelista

En chef mäts oftast på hur effektivt de använder avdelningens resurser och grundläggande förståelse för ekonomiska begrepp är en helt avgörande kunskap för chefer på olika nivå. Under den här utbildningen lär du dig grunderna i ekonomi för att förbättra budgetering, möjliggöra högre marginaler och bedöma den ekonomiska hållbarheten i dina projekt. Du lär dig även att omvandla redovisningsbegrepp till användbara verktyg vid beslutsfattande.

Du får lära dig att

 • Integrera ekonomiska begrepp och principer i besluts- och budgeteringsprocesserna
 • Bedöma lönsamheten i ett företag
 • Använda kassaflödestekniker för att bedöma ett företags status
 • Beräkna kostnaderna för affärsaktiviteter
 • Styra verksamheten genom effektiv budgethantering

Viktig information om kursen

Certification Information

Kursinnehåll

 • Varför ekonomi har betydelse
 • Avmystifiera ekonomispråk
 • God redovisningssed (GAAP)
 • Ansvar för ekonomisk information
 • De främsta beståndsdelarna i ekonomistyrning

Tolka resultaträkningen

 • Identifiera intäkter, rörelsekostnader och kapitalutgifter
 • Sätta samman delarna för att mäta resultat och företagets framgång
 • När en försäljning blir en intäkt: resultatföring

Analysera balansräkningen

 • Bedöma värdet på ett etablerat företag
 • Definiera anläggnings- och omsättningstillgångar och skulder
 • Definiera begreppet avskrivning
 • Koppla resultaträkningen till balansräkningen
 • Eget kapital
 • Kassaflöde: företagets livsnerv

Förstå sambandet mellan affärsaktivitet och kassaflöde

 • Skilja mellan kassaflöde, vinst och nettovärde
 • Kassaflödets betydelse för linjechefer
 • Krediter och kassaflöde maximera fördelarna och minimera kostnaderna
 • Hur hög likviditet behövs?

Vikten av avskrivning och nedskrivning

 • Hur avskrivning påverkar budgeten på sikt
 • Metoder för beräkning av avskrivning
 • För- och nackdelar med olika vanliga avskrivningsmetoder
 • Påverka budgeten
 • Var avskrivningsregler kommer ifrån
 • Kalkyler

Olika sätt att fördela kostnader

 • Självkostnad, täckningsbidrag och aktivitetsbaserad kalkyl
 • Beräkna kostnader i serviceföretag
 • Undvika kalkylfällor

Projektkostnadens unika egenskaper

 • Uppskatta projektets varaktighet och framtida kostnader
 • Förutsäga problem med hjälp av kostnadskontroll
 • Göra uppskattningar baserade påofullständig information

Välja projekt som maximerar aktieägarnas avkastning

 • Använda avkastningsberäkning för ekonomisk argumentering
 • För- och nackdelar med att använda avkastning, återbetalningstid och nuvärde
 • Välja lönsamma projekt
 • Budgeteringsguide för chefer

Förstå att budgetar är mer än siffror

 • Budgetering som sociologi och inte redovisning
 • Hur man går tillväga för att få en budget godkänd
 • Sambandet mellan en väl utarbetad budget och hur andra mäter ditt resultat
 • Att arbeta effektivt inom budgetens ramar

Jämföra budgetmetoder

 • Uppifrån och ner
 • Nerifrån och upp

Budgettyper

 • Inkrementella
 • Noll-baserade
 • Rullande
 • Övriga
 • Ta fram budgetsiffrorna

Budgeten som ett planerings- och kontrollverktyg

 • Använda budgeten för att styra företaget
 • Begränsande faktorer
 • Budgetprocess och budgetsamordning
 • Uppskatta försäljningsintäkter och kostnader
 • Anpassa budgeten till verkligheten
 • Sammanställa det hela
 • Tillämpa ekonomiska verktyg och begrepp i verkligheten
 • Utvärdera företagets ekonomiska ställning, likviditet och avkastning med hjälp av årsredovisningen
 • Känna igen potentiella fallgropar i kreativ redovisning
 • Lära av aktuella exempel
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 23950 SEK  

24 - 26 jun ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 CEST
Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

30 sep - 2 okt ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 CEST
Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

11 - 13 nov ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 CET
Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurser i Storbritannien, när du deltar online via AnyWare går kursen 10:00-17:30 CET (svensk tid)

20 - 22 maj ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 BST
Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

23950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

”Ekonomi för icke-ekonomer var en riktigt värdefull kurs som gav mig bättre förståelse för viktiga ekonomiska principer och begrepp. Jag kommer använda många av mina nyvunna kunskaper direkt i mitt dagliga arbete!”

- Thomas Andersson, Platschef
QinetiQ Sweden AB

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français