Hur föredrar du att bli kontaktad:

Felsöka VMware vSphere

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

2701

Längd

4 dagar

PDF Lägg till på önskelista

När verksamheter börjar använda sig av virtuella miljöer bör de också vidta åtgärder för att förhindra problem som kan skada systemens tillgänglighet, skapar driftstopp och nedtid. Under denna kurs lär du dig att använda en rad beprövade verktyg och tekniker för felsökning av potentiella problem, diagnostisera och korrigera konfigurationsproblem samt att säkerställa optimal resursfördelning och tillgänglighet i vSphere-miljön.

Du får lära dig att

 • Felsöka konfigurationsproblem i vSphere-miljön
 • Använda grafiska verktyg och kommandoradverktyg att analysera problem
 • Optimera CPU och minnesallokering för minskade prestandaproblem
 • Lösa problem i nätverk och storage network

Viktig information om kursen

Förkunskapskrav

 • Kunskap om att installera och konfigurera VMware vSphere i nivå med det som lärs ut på:
  • Kurs 171, Driftsätta VMware vSphere

Rekommenderad erfarenhet:

 • Arbetslivserfarenhet av nätverk och datalagring

Programvara:

 • Under den här kursen används VMware vSphere 6

Kursinnehåll

 • Introduktion
 • Hur vet du att du har problem
 • Felsökningens fyra viktiga steg
 • Lägga upp felsökningen i en virtualiserad miljö
 • Använda inbyggda analys- och övervakningsverktyg

Identifiera och lösa problem

 • Granska verktygen inom vSphere
 • Matcha verktyget till situationen

Övervaka systemet med kommandoradverktyg

 • Grafiska fördelar kontra kommandoradfördelar
 • Jämföra vCLI och vMA
 • Prata direkt med ESXi
 • Vinna synlighet med esxtop

Uppnå synlighet med hjälp av esxtop

 • Tala direkt med ESXi
 • Utforska esxtop-organisation och -vyer
 • Utforska systemhändelseloggar

Utvärdera problem med hjälp av loggfiler

 • Få åtkomst till individuella loggfiler för att fastställa problem
 • Bevara temporära loggfiler

Implementera centraliserad loggning

 • Distribuera vilogger som en logginsamlare
 • Driftsätta VMware Syslog Collector
 • Hantera CPU och minnesdesign

Definiera fysisk CPU-påverkan på vCPU-kapacitet

 • Virtualisera support inom de främsta CPU-arkitekturerna
 • Konfigurera vCPU-resurser

Utvärdera minnet

 • Utforska effekter av minnesbelastning
 • Optimera VM-minneskonfigurationer med ESXi
 • Analysera virtuella nätverk

Kartlägga virtuella nätverk

 • Granska virtuella nätverkskomponenter
 • Ansluta virtuella nätverk till fysiska nätverk

Inspektera nätverkstrafik

 • Fånga upp nätverkstrafik
 • Protokollanalystekniker
 • Lösa problem med lagringsåtkomst och prestanda

Utforska lagringsarkitekturen

 • Matris till LUN till datalagringskonfiguration
 • Granska alternativ för lagringsanslutningsmöjligheter

Analysera lagringsfel

 • Identifiera och lösa problem med LUN-tillgänglighet
 • Rätta till konfigurationer som inte är optimala
 • Lösa vMotion-fel

Värdera vMotion-baserad resurshantering

 • vMotion kontra lagrings-vMotion
 • Granska aktiva vMotion-krav

Isolera och lösa vMotion-fel

 • Reparera konfigurationsframkallade fel
 • Isolera vMotion-problem som inte har med konfigurationen att göra
 • Felsöka värdkluster

Klusterbaserad administration

 • Granska resurspooler
 • Definiera åtkomstkontroll

Automatisera och balansera inläsningar med Distributed Resource Scheduler (DRS)

 • Implementera VM-kornighet
 • Undersöka DRS-motorn
 • Spåra DRS-handlingar
 • Analysera fellägena i DRS

Kapacitet och I/O-matchning med lagrings-DRS

 • Definiera lagrings-DRS-metoder
 • Utforska lagring med DRS
 • Identifiera lagrings-DRS-fel

Lösa problem med VM-tillgänglighet med HA

 • Göra en djupdykning i HA-mekanismerna
 • Kontrollproblem med HA-åtkomst
 • Integrera DRS- och HA-funktionalitet
 • Tillämpa det man har lärt sig
 • Integrera olika problem och analysmetoder
 • Proof-of-concept (POC)-problemlösning
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

Delta på denna lärarledda kurs i klassrummet eller online via AnyWare.

Smidig bokning: Du behöver inte betala kursen när du bokar, utan först 7 dagar efter kursstart.

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 27950 SEK  

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

23 - 26 okt ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online

11 - 14 dec ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EST
Alexandria, VA / Online (AnyWare) Alexandria, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet

12 - 15 mar ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Rockville, MD / Online (AnyWare) Rockville, MD / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet

23 - 26 apr ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet

11 - 14 jun ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Alexandria, VA / Online (AnyWare) Alexandria, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet

10 - 13 sep ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Rockville, MD / Online (AnyWare) Rockville, MD / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

27950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

Nya meriter till ditt CV genom certifieringar

Många av Learning Trees kurser ger olika typer av utbildningspoäng eller förbereder för att skriva populära certifieringsprov.

This course is approved by CompTIA for continuing education units (CEUs). For additional information and to confirm which courses are eligible towards your CompTIA certification, click here.

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français