Hur föredrar du att bli kontaktad:

Building ASP.NET Web Forms Applications

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

2621

Längd

4 dagar

PDF Lägg till på önskelista

This course provides you with the knowledge and skills needed to build dynamic web applications with ASP.NET and Visual Studio. You learn both rapid application development techniques and how to build n-tier web applications with efficient access to databases and sophisticated user interfaces employing data and model binding and data-source controls.

Du får lära dig att

 • Build HTML5 web applications using ASP.NET and Visual Studio
 • Design consistent User Interfaces (UIs) with Master Pages, user controls, and Web Form controls
 • Secure access to the application using Web Forms authentication
 • Create a more responsive UI with Ajax and the Web API

Viktig information om kursen

Requirements:

 • Experience with a modern programming language, such as Java or a .NET language (Visual Basic, C#) at the level of:
  • Course 419, C# Programming, or
  • Course 503, Visual Basic Programming for .NET
 • Familiarity with application development concepts, as well as the Windows graphical environment
 • Have an understanding of client-side technologies, such as HTML, CSS, and JavaScript
 • You should know how to:
  • Work with objects (call methods, set/read properties, write event-driven code)
  • Create user interfaces in desktop or web applications
  • Employ modern language constructs

Software:

 • This course uses Visual Studio 2013, but is useful to those using an earlier version

Kursinnehåll

 • Getting Started with ASP.NET Web Forms

Introduction to Web Forms

 • Constructing ASP.NET pages with Web Form controls
 • Developing HTML5 web pages with Visual Studio
 • Examining content with Page Inspector

Designing Web Forms

 • Applying common Web Form controls
 • Creating consistent layouts with Master Pages
 • Sharing reusable content with Web User controls

Activating Web Forms

 • Handling control events
 • Sending e-mail from a web page
 • Validating user input
 • Retrieving and Updating Data

Developing data-driven applications

 • Connecting to a database with data source controls
 • Binding data sources to Web Form controls
 • Automating data access with GridView, FormView, ListView and DetailsView
 • Utilising code-first Entity Framework and LINQ to Entities for data access

Modifying data

 • Inserting, updating and deleting with DbContext
 • Managing updates with two-way Model Binding
 • Reporting errors and checking validity with ModelState
 • Architecting ASP.NET Web Applications

Creating multitier applications

 • Implementing business logic in the middle tier
 • Encapsulating validation logic with Data Annotations
 • Binding to business objects with ObjectDataSource

Managing state in web applications

 • Reading and writing cookies
 • Storing user state in the session object
 • Leveraging caching for performance and scalability

Implementing web security

 • Authenticating users from the Internet
 • Limiting access to authorised users
 • Constructing Responsive ASP.NET Pages with Ajax

Creating a richer UI with Ajax extensions

 • Integrating Ajax with existing pages
 • Increasing responsiveness with UpdatePanel
 • Triggering Ajax from outside the UpdatePanel

Making custom Ajax requests with jQuery

 • Writing and calling RESTful services with the ASP.NET Web API
 • Leveraging jQuery and jQuery UI for DHTML
 • Working with the $.get() and .ready() methods
 • Developing Mobile-Friendly Web Applications

Creating flexible Web Forms

 • Repackaging existing content for mobile devices
 • Reducing duplication with user controls and master pages

Harnessing jQuery Mobile

 • Controlling layout with HTML5 data-* attributes
 • Disabling Ajax navigation for maximum compatibility
 • Displaying lists and collapsible content blocks
 • Building Sophisticated Web 2.0 Websites

Improving search engine rankings

 • Simplifying URLs with friendlyUrls
 • Retrieving URL segments

Integrating jQuery plugins

 • Adding plugins to Web Form pages
 • Enhancing the UI with the .rate() plugin

Leveraging the Geolocation API

 • Finding user location with getCurrentPosition()
 • Calculating distances with DbGeography
 • Deploying ASP.NET Web Applications
 • Packaging for deployment
 • Transforming the web.config for production
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 27950 SEK  

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

7 - 10 apr ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

14 - 17 jul ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

6 - 9 okt ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

27950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français