Hur föredrar du att bli kontaktad:

.NET 4.5 Programming for Existing .NET Developers

KURSNIVå

Advanced

Kursnummer

2620

Längd

4 dagar

PDF Lägg till på önskelista

The .NET Framework 4 and 4.5 provided updates and enhancements to all the major portions of .NET — making development easier, and programs more robust and maintainable. In this advanced training course, you will gain the skills needed to enhance applications with new .NET 4/4.5 features, including ASP.NET 4, parallel and asynchronous programming, Entity Framework, and jQuery.

Du får lära dig att

 • Enhance .NET applications with .NET 4/4.5 and Visual Studio
 • Leverage parallel and asynchronous computing features
 • Automate access to data with the EF ORM and LINQ to Entities
 • Optimise ASP.NET and WCF features, including Web API, jQuery, JSON, and REST

Viktig information om kursen

Requirements:

 • Knowledge of ASP.NET 2 development
 • Have an understanding of the ASP.NET fundamentals
 • You should know how to:
  • Create ASP.NET websites with Visual Studio
  • Control layouts and styles with master pages and themes
  • Process ASP.NET web forms
  • Manage state using sessions, view state, and caching

Software:

 • This course uses Visual Studio 2012, but most of it is useful to those using Visual Studio 2010

Kursinnehåll

 • Introducing .NET 4/4.5

.NET 4/4.5 architectural overview

 • Tiers and technologies
 • Considering application architecture from data to the user interface

Exploring .NET new features

 • LINQ
 • Entity Framework
 • WCF
 • Ajax
 • jQuery
 • Enhancing productivity with VS 2012 IDE features
 • Leveraging WinRT and Windows 8 store apps
 • Programming with C# and VB Features

Applying C# and VB extensions

 • Inferred types
 • Anonymous functions
 • Lambda expressions
 • Object initialisers
 • Extension and partial methods
 • Optional arguments

Extracting and manipulating data with LINQ

 • Selecting data with LINQ expressions
 • Aggregating data within collections
 • Building LINQ queries using lambda expressions
 • Employing the new language features with LINQ

Exploiting parallel and asynchronous programming

 • Running background threads with the Task class
 • Executing code in parallel on multiple CPUs with PLINQ
 • Adding dynamic features to applications with DLR
 • Writing more responsive applications
 • Accessing Data with Entity Framework (EF)

Mapping objects to relational data

 • Accessing data with ORM tools and technologies
 • Mapping tables to objects with the EF Designer
 • Automatically generating entity classes

Replacing ADO.NET code with LINQ to Entities

 • Querying relational databases
 • Inserting, updating and deleting data using the DbContext class
 • Reading and writing XML easily using LINQ to XML

Manipulating different programming models

 • Database–first
 • Model–first
 • Code–first
 • Leveraging POCOs for integration in applications
 • Creating REST Data Services with WCF

Working with WCF new features

 • Integrating EF entities within a distributed application
 • Optimising data transfer with JSON
 • Creating WCF data services without configuration

Accessing REST–based services via HTTP and Web API

 • Writing HTTP services that reach browsers and mobile devices with Web API
 • Calling services asynchronously
 • Deserialising JSON data at the client
 • Enhancing Web User Experiences with ASP.NET New Features

Making web applications more responsive

 • Creating highly responsive user interfaces with jQuery
 • Incorporating jQuery code into web pages
 • Constructing appealing pages with jQuery animation
 • Optimising URLs with routing

Automating data access and deployment

 • Calling WCF services with jQuery, Ajax and JSON
 • Integrating Dynamic Data controls with ASP.NET pages
 • Employing WebSockets for full duplex communication
 • Creating Windows 8 Store Apps

Evaluating Windows 8 Store app types

 • Leveraging web development experience with HTML5, CSS3 and JavaScript
 • Employing XAML with C# or VB
 • Taking advantage of the Windows Runtime APIs

Developing and deploying apps

 • Publishing apps to the Windows Store
 • Deploying apps in the enterprise
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

Delta på denna lärarledda kurs i klassrummet eller online via AnyWare.

Smidig bokning: Du behöver inte betala kursen när du bokar, utan först 7 dagar efter kursstart.

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — OR — Live, Online

Pris — Ordinarie : 27950 SEK  

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

19 - 22 dec (4 dagar)
9:00 - 4:30 EST
Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Sittplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet

6 - 9 feb (4 dagar)
9:00 - 4:30 EST
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Sittplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet

13 - 16 mar (4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Sittplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet

10 - 13 apr (4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Sittplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet

19 - 22 jun (4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Sittplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet

7 - 10 aug (4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Sittplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet

11 - 14 sep (4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Sittplats

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online
I klassrummet

Kurs med startgaranti

Visa alla datum
Visa färre datum

Anpassad utbildning

Enrolling at least 3 people in this course? Consider bringing this (or any course that can be custom designed) to your preferred location as a private team training.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

27950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakt Oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

”Learning Trees instruktörer är inte heltidsanställda. De arbetar inom det område de undervisar inom. Deras personliga erfarenheter och exempel gör kurserna relevanta i förhållande till verkliga situationer.”

- M. Ohashi, Network Engineer
Media Services

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français