Skriv för att söka på LearningTree.se

Do you mean "{{response.correctedQuery}}" ?

Din sökning gav inga träffar.

Testa med en annan sökterm eller stavning.

 

.NET och Visual Studio

Hur föredrar du att bli kontaktad?

Programmering i .NET 4 och 4.5 för .NET-utvecklare

KURSNIVå

Advanced

Kursnummer

2620

Längd

4 dagar

Boka

Om den här kursen: Med mer sofistikerade applikationer behöver programmerarna verktyg för att lättare klara användarkraven. Visual Studio och .NET underlättar åtkomst till data, gör koden smidigare och förbättrar användarupplevelsen. På kursen får du färdigheter för att förbättra applikationer med nya funktioner i .NET 4/4.5 inklusive ASP.NET 4, parallell och asynkron programmering, EF och jQuery.

Du får lära dig att

 • Förbättra .NET-applikationer med .NET 4/4.5 och VS 2012
 • Använda parallella och asynkrona datafunktioner
 • Automatisera åtkomst till data med EF ORM och LINQ till Entities
 • Använda ASP.NET- och WCF-funktioner, inkl. Web API, jQuery, JSON & REST
 • Skapa Windows 8-applikationer med XAML, JavaScript och WinRT

Kursinnehåll

 • .NET 4/4.5: introduktion

Översikt över .NET 4/4.5-arkitekturen

 • Skikt och tekniker
 • Utforska applikationsarkitekturen från data till användargränssnittet

Utforska .NET 4-tekniker

 • LINQ
 • Entity Framework
 • WCF
 • Ajax
 • jQuery
 • Höja produktiviteten med VS 2012 IDE-funktioner
 • Använda WinRT och Windows 8-appar
 • Programmering med funktioner i C# och VB

Använda tillägg i C# och VB

 • Inferred types
 • Anonyma funktioner
 • Lambda-uttryck
 • Objektinitierare
 • Utökningsmetoder och delmetoder
 • Valfria argument

Extrahera och behandla data med LINQ

 • Välja data med LINQ-uttryck
 • Förena data inom samlingar
 • Skapa LINQ-frågor med hjälp av Lambda-uttryck
 • Använda de nya språkfunktionerna med LINQ

Använda parallell och asynkron programmering

 • Köra bakgrundstrådar i Task class
 • Verkställa parallellkod på flera olika CPU:er med PLINQ
 • Lägga till dynamiska funktioner i applikationer med DLR
 • Skriva applikationer med bättre åtkomst
 • Dataåtkomst med Entity Framework (EF)

Sortera objekt i relationsdata

 • Jämföra traditionella tekniker för dataåtkomst med ORM-verktyg och -tekniker
 • Sortera tabeller i objekt med EF Designer
 • Automatiskt generera självständiga klasser

Ersätta ADO.NET-kod med LINQ till enheter

 • Ställa frågor till relationsdatabaser
 • Lägga till, uppdatera och ta bort data med hjälp av klassen DataContext
 • Enkelt läsa och skriva XML med LINQ till XML

Redigera olika programmeringsmodeller

 • Database-first
 • Model-first
 • Code-first
 • Använda POCOs för integration i applikationer
 • Skapa REST-datatjänster med WCF

Arbeta med WCF:s nya funktioner

 • Integrera EF-enheter inom en distribuerad applikation
 • Optimera dataöverföring med JSON
 • Skapa WCF-datatjänster utan konfiguration

Åtkomst till REST-baserade tjänstervia HTTP och Web API

 • Skriva HTTP-tjänster som når webbläsare och mobila enheter med Web API
 • Anropa tjänster asynkront
 • Deserialisera JSON-data vid klienten
 • Förbättra användarupplevelser med nya funktioner i ASP.NET

Göra webbapplikationer mer lättillgängliga

 • Skapa användargränssnitt som svarar med jQuery
 • Införliva jQuerykod i webbsidor
 • Bygga tilltalande sidor med jQuery-animering
 • Optimera URL:er med routing

Automatisera dataåtkomst och driftsättning

 • Anropa WCF-tjänster med jQuery, Ajax och JSON
 • Integrera dynamiska datakontroller med ASP.NET-sidor
 • Använda WebSockets för full duplexkommunikation
 • Skapa Windows 8-applikationer

Utvärdera olika typer av Windows 8-applikationer

 • Utnyttja webbutvecklingserfarenhet tillsammans med HTML5, CSS3 och JavaScript
 • Använda XAML med C# or VB
 • Dra nytta av Windows Runtime APIs

Utveckla och driftsätta appar

 • Publicera appar i Windows Store
 • Driftsätta appar i företaget
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Kursstarter

Delta på denna lärarledda kurs i klassrummet eller online via AnyWare.

Smidig bokning: Du behöver inte betala kursen när du bokar, utan först 7 dagar efter kursstart.

6 - 9 dec Stockholm/AnyWare Boka nu

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online via AnyWare
I klassrummet

7 - 10 mar Stockholm/AnyWare Boka nu

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online via AnyWare
I klassrummet

27 - 30 jun Stockholm/AnyWare Boka nu

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online via AnyWare
I klassrummet

3 - 6 okt Stockholm Boka nu

På vilket sätt vill du delta?

I klassrummet

Kurser i Storbritannien, när du deltar online via AnyWare går kursen 10:00-17:30 CET (svensk tid)

31 jan - 3 feb London/AnyWare Boka nu

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online via AnyWare
I klassrummet

24 - 27 okt London/AnyWare Boka nu

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online via AnyWare
I klassrummet

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

4 - 7 apr New York/AnyWare Boka nu

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online via AnyWare
I klassrummet

22 - 25 aug New York/AnyWare Boka nu

På vilket sätt vill du delta?

Live, Online via AnyWare
I klassrummet

Kurs med startgaranti

Den här kursen kan även anpassas och hållas på plats hos kund
För mer information, ring 08-506 668 00 eller klicka här

Pris

Ordinarie

24950 SEK

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

KOSTNADSFRITT KUNSKAPSTEST
På slutet av kursen kan du skriva ett prov för att testa vad du har lärt dig. Om du blir godkänd får du även ett tillägg på ditt kursdiplom.

Prev
Next

Frågor

Ring 08-506 668 00 eller klicka här

En erfaren utbildningsrådgivare hjälper gärna till med dina frågor eller funderingar. De kan även berätta om eventuella rabatter som du
och ditt företag kan dra nytta av.

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

”Learning Trees instruktörer är inte heltidsanställda. De arbetar inom det område de undervisar inom. Deras personliga erfarenheter och exempel gör kurserna relevanta i förhållande till verkliga situationer.”

- M. Ohashi, Network Engineer
Media Services

Prev
Next