.NET Web Services Training: WCF, Web API and SignalR

Nivå: Advanced
Snittbetyg: 4,8/5 4,79/5 Based on 56 Reviews

.NET innehåller kompletterande ramverk för webbtjänster som möjliggör att företagsapplikationer får tillgång till affärskritisk data. Under denna kurs kommer du att programmera WCF, ASP.NET Web API och SignalR webbtjänster med C# eller Visual Basic och lär dig att dra nytta av de olika ramverken och maximera nyttan av dessa tekniker. Dessa tjänster kopplar samman isolerad data för att skapa kraftfulla distribuerade .NET-applikationer.

Nyckelfunktioner:

 • After-course instructor coaching benefit
 • Attend online, in person, or bring this course to your facility

Du kommer lära dig att:

 • Skapa Windows Communication Foundation, WCF-tjänster
 • Utveckla RESTful-webbtjänster med ASP.NET Web API
 • Utnyttja webbtjänster i realtid med SignalR
 • Ansluta MVC, WPF och HTML5-klienter till .NET-tjänster

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 4-day instructor-led training course
 • Tuition fee can be paid later by invoice -OR- at the time of checkout by credit card

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 4 dagar

 • 19 - 22 apr 9:00 - 16:30 CEST Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 7 - 10 dec 15:00 - 22:30 CCET New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 22 - 25 feb 15:00 - 22:30 CCET Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 11 - 14 apr 15:00 - 22:30 CCST New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 9 - 12 aug 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Important .NET Web Services Course Information

 • Förkunskapskrav

  • Erfarenhet av .NET-programmering i antingen Visual Basic eller C# i nivå med det som lärs ut på
   • Kurs 503, Visual Basic Programming for .NET, eller
  • Du bör veta hur man:
   • Skriver klasser som innehåller metoder och attribut
   • Designa och implementera programmeringsgränssnitt
   • Få dataåtkomst i .NET med ADO.NET
   • Skapa användargränssnitt för webben eller Windows-program med ASP.NET, Windows Forms eller WPF
 • Programvara

  • Ramverken som lärs ut är WCF Web services for .NET 3.0 - 4.x, ASP.NET Web API services for .NET 4.5 och SignalR services for .NET 4.5
  • Under den här kursen används Visual Studio 2013, men det som lärs ut är applicerbart även på tidigare versioner

.NET Web Services Course Outline

 • Web Services: översikt

  Web service-arkitektur

  • Ansvarsområden inom n-tier-distribuerade applikationer
  • Fastställa tjänste- och driftgranularitet
  • Jämföra operativa resurs- & realtidsfokuserade tjänster

  Web service-support i .NET

  • Spektrumet av .NET service-verktygslådor
  • WCF
  • WCF ASP.NET Web API-tjänster
  • SignalR realtidstjänster
 • Designa åtgärdsorienterade tjänster

  Programmera WCF-tjänster

  • Skapa tjänstegränssnittet och implementeringen
  • Tillämpa attribut på tjänster och drift
  • Implementera datakontrakt explicit och implicit
  • Använda felkontrakt för att rapportera fel i tjänsterna

  Åtkomst och värdskap för WCF-tjänster

  • Ansluta ASP.NET-, MVC- och WPF-klienter till WCF
  • Lägga till tjänstereferenser till klientapplikationer
  • Koda klienter utan att lägga till tjänstereferenser
  • Värd för WCF-tjänster med IIS- och Windows-tjänster

  Konfigurera WCF-tjänster

  • Skapa tjänste- och klientkonfiguration
  • Utnyttja bindningar för gemensamma funktioner och kapacitet
  • Använda tjänste- och slutpunktsbeteenden
  • Förenkla konfiguration med .NET 4.x
 • Konstruera resursorienterade tjänster

  Skapa ASP.NET Web API-tjänster

  • Programmera API-kontrollen
  • Länka CRUD-operationer till HTTP-verb
  • GET
  • POST
  • PUT / PATCH / MERGE
  • DELETE
  • Ansluta en tjänste- URL:er till operationer med routing

  Web API-klienter och värdskap

  • Åtkomst till Web API-tjänster från .NET-, webb-och mobilklienter
  • Hämta XML-, JSON-, BSON- och Atom-formaterad data
  • Värd för Web API-tjänster i IIS & anpassade applikationer

  Konstruera OData-tjänster med Web API

  • Skicka tillbaka IQueryable från kontrollhändelser
  • Fråga oData tjänstedata med $select, $filter, & $orderby

  Utforska tjänstefunktioner i Web API

  • Integrera Web API-tjänster med Entity Framework
  • Automatisera dokumentation av tjänster med hjälpsidor
  • Validera med modellbindning och datanoteringar
 • Bygga realtidstjänster

  Utforma ASP.NET SignalR-tjänster

  • Byta ut polling mot server push
  • Skapa kandidatapplikationer för SignalR
  • Chat
  • Monitoring
  • Dashboard
  • Collaboration

  Koda SignalR-tjänster

  • Utveckla hubbklassen
  • Sända till alla anslutna klienter
  • Segmentera callbacks med grupper

  Interagera med SignalR-tjänster från webbläsarklienter

  • Integrera SignalR med jQuery
  • Svara på SignalR-meddelanden
  • Hantera anslutningslivscykeln
 • Säkra .NET-webbtjänster

  WCF-tjänsters säkerhet

  • Välja en säker bindning
  • Jämföra transport- och meddelandesäkerhet
  • Auktorisera tjänsteoperationer med huvudtillstånd

  ASP.NET Web API-säkerhet

  • Implementera individuell kontosäkerhet med OAuth
  • Integrera Web API med med formulärautentisering
  • Möjliggör säker åtkomst till tjänster med Authorize
 • Driftsätta tjänster

  • Bygga driftsättningspaket med Visual Studio
  • Aktivera Web Sockets med IIS
  • Övervaka WCF-tjänster med Windows Server AppFabric

Teamträning

.NET Web Services Training FAQs

 • What are RESTful Web Services in ASP.NET?

  RESTful Web Services in ASP.NET is a web service framework that allows enterprise application to gain online access to critical business data.

 • What frameworks are used in this .NET Web Services course?

  This course uses .NET along with WCF, ASP.NET Web API, and SignalR web services with C# or VB frameworks.

 • Can I learn to leverage .NET Web Services online?

  Yes! We know your busy work schedule may prevent you from getting to one of our classrooms which is why we offer convenient online training to meet your needs wherever you want. This course is available in class and live online.

Questions about which training is right for you?

call 08-506 668 00

Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

100% Satisfaction Guaranteed

Your Training Comes with a 100% Satisfaction Guarantee!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

Stockholm / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français