Hur föredrar du att bli kontaktad:

WCF, Web API och SignalR Services för .NET

KURSNIVå

Advanced

Kursnummer

2601

Längd

4 dagar

PDF Lägg till på önskelista

.NET innehåller kompletterande ramverk för webbtjänster som möjliggör att företagsapplikationer får tillgång till affärskritisk data. Under denna kurs kommer du att programmera WCF, ASP.NET Web API och SignalR webbtjänster med C# eller Visual Basic och lär dig att dra nytta av de olika ramverken och maximera nyttan av dessa tekniker. Dessa tjänster kopplar samman isolerad data för att skapa kraftfulla distribuerade .NET-applikationer.

Du får lära dig att

 • Skapa Windows Communication Foundation, WCF-tjänster
 • Utveckla RESTful-webbtjänster med ASP.NET Web API
 • Utnyttja webbtjänster i realtid med SignalR
 • Ansluta MVC, WPF och HTML5-klienter till .NET-tjänster

Viktig information om kursen

Förkunskapskrav:

 • Erfarenhet av .NET-programmering i antingen Visual Basic eller C# i nivå med det som lärs ut på
  • Kurs 503, Visual Basic Programming for .NET, eller
  • Kurs 419, C#-programmering
 • Du bör veta hur man:
  • Skriver klasser som innehåller metoder och attribut
  • Designa och implementera programmeringsgränssnitt
  • Få dataåtkomst i .NET med ADO.NET
  • Skapa användargränssnitt för webben eller Windows-program med ASP.NET, Windows Forms eller WPF

Programvara:

 • Ramverken som lärs ut är WCF Web services for .NET 3.0 - 4.x, ASP.NET Web API services for .NET 4.5 och SignalR services for .NET 4.5
 • Under den här kursen används Visual Studio 2013, men det som lärs ut är applicerbart även på tidigare versioner

Kursinnehåll

 • Web Services: översikt

Web service-arkitektur

 • Ansvarsområden inom n-tier-distribuerade applikationer
 • Fastställa tjänste- och driftgranularitet
 • Jämföra operativa resurs- & realtidsfokuserade tjänster

Web service-support i .NET

 • Spektrumet av .NET service-verktygslådor
 • WCF
 • WCF ASP.NET Web API-tjänster
 • SignalR realtidstjänster
 • Designa åtgärdsorienterade tjänster

Programmera WCF-tjänster

 • Skapa tjänstegränssnittet och implementeringen
 • Tillämpa attribut på tjänster och drift
 • Implementera datakontrakt explicit och implicit
 • Använda felkontrakt för att rapportera fel i tjänsterna

Åtkomst och värdskap för WCF-tjänster

 • Ansluta ASP.NET-, MVC- och WPF-klienter till WCF
 • Lägga till tjänstereferenser till klientapplikationer
 • Koda klienter utan att lägga till tjänstereferenser
 • Värd för WCF-tjänster med IIS- och Windows-tjänster

Konfigurera WCF-tjänster

 • Skapa tjänste- och klientkonfiguration
 • Utnyttja bindningar för gemensamma funktioner och kapacitet
 • Använda tjänste- och slutpunktsbeteenden
 • Förenkla konfiguration med .NET 4.x
 • Konstruera resursorienterade tjänster

Skapa ASP.NET Web API-tjänster

 • Programmera API-kontrollen
 • Länka CRUD-operationer till HTTP-verb
 • GET
 • POST
 • PUT / PATCH / MERGE
 • DELETE
 • Ansluta en tjänste- URL:er till operationer med routing

Web API-klienter och värdskap

 • Åtkomst till Web API-tjänster från .NET-, webb-och mobilklienter
 • Hämta XML-, JSON-, BSON- och Atom-formaterad data
 • Värd för Web API-tjänster i IIS & anpassade applikationer

Konstruera OData-tjänster med Web API

 • Skicka tillbaka IQueryable från kontrollhändelser
 • Fråga oData tjänstedata med $select, $filter, & $orderby

Utforska tjänstefunktioner i Web API

 • Integrera Web API-tjänster med Entity Framework
 • Automatisera dokumentation av tjänster med hjälpsidor
 • Validera med modellbindning och datanoteringar
 • Bygga realtidstjänster

Utforma ASP.NET SignalR-tjänster

 • Byta ut polling mot server push
 • Skapa kandidatapplikationer för SignalR
 • Chat
 • Monitoring
 • Dashboard
 • Collaboration

Koda SignalR-tjänster

 • Utveckla hubbklassen
 • Sända till alla anslutna klienter
 • Segmentera callbacks med grupper

Interagera med SignalR-tjänster från webbläsarklienter

 • Integrera SignalR med jQuery
 • Svara på SignalR-meddelanden
 • Hantera anslutningslivscykeln
 • Säkra .NET-webbtjänster

WCF-tjänsters säkerhet

 • Välja en säker bindning
 • Jämföra transport- och meddelandesäkerhet
 • Auktorisera tjänsteoperationer med huvudtillstånd

ASP.NET Web API-säkerhet

 • Implementera individuell kontosäkerhet med OAuth
 • Integrera Web API med med formulärautentisering
 • Möjliggör säker åtkomst till tjänster med Authorize
 • Driftsätta tjänster
 • Bygga driftsättningspaket med Visual Studio
 • Aktivera Web Sockets med IIS
 • Övervaka WCF-tjänster med Windows Server AppFabric
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 27950 SEK  

11 - 14 maj ( 4 dagar)
9:00 - 6:30 CEST
Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

15 - 18 sep ( 4 dagar)
9:00 - 6:30 CEST
Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

24 - 27 nov ( 4 dagar)
9:00 - 6:30 CET
Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

3 - 6 mar ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EST
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

14 - 17 apr ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Alexandria, VA / Online (AnyWare) Alexandria, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

9 - 12 jun ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

25 - 28 aug ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

6 - 9 okt ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Alexandria, VA / Online (AnyWare) Alexandria, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

3 - 6 nov ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EST
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

15 - 18 dec ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EST
Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Visa alla datum
Visa färre datum

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

27950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

”Learning Trees utbildningsmiljö främjar verkligen effektiv inlärning och alla instruktörer är yrkeskunniga och rutinerade inom sina respektive områden.”

- M. Edwards, RSS
EMC Corporation

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français