Hur föredrar du att bli kontaktad:

Effektiv informationshantering: metoder för att arbeta smartare

KURSNIVå

Hands-On

Kursnummer

246

Längd

2 dagar
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

In this course, you learn how to effectively and efficiently manage information. You gain the skills to exploit your intellectual capacity and take advantage of mind mapping and speed reading tools. You also learn how to set effective goals, prioritize tasks and manage expectations. With advanced power-browsing techniques, you learn how to rapidly acquire and retain new data, quickly recall important details, and accurately digest documents and Web pages. You also learn how to probe difficult informational problems with lateral thinking methods and how to rapidly assimilate new names and faces with simple but effective memory skills. All of the techniques taught on this course are then integrated into a complete methodology for dealing with e-mail that can be tailored into a unique and personally customized solution for managing all of the information sources coming into your life.

You Will Learn How To

 • Increase your productivity with effective information management techniques
 • Adapt your learning and thinking styles to rapidly acquire business-critical skills
 • Apply creative strategies, including mind maps, for processing information
 • Adopt speed-reading techniques to quickly digest reports and other information
 • Effectively manage actions, tasks and appointments using a comprehensive methodology
 • Develop advanced memory skills to retain important information

Kursinnehåll

 • Organising Your Approach
 • Eliminating unnecessary work
 • Exploiting your natural energy periods
 • Tailoring technology to reach your goals
 • Creating an efficient approach to e-mail and other electronic communications
 • Maximising Your Mind's Abilities

Identifying your thinking styles

 • Assessing your visual, kinesthetic and auditory thinking styles
 • Adapting methods best suited for your style

Engaging aspects of your memory

 • Realising the effectiveness of memory chunking
 • Maximising the advantages of long-term memory
 • Retrieving partially remembered facts and figures
 • Integrating Creative Brain Strategies

Harnessing memory patterns

 • Embedding new information through familiar associations
 • Improving the effectiveness of study and research periods
 • Stimulating new ideas and solving problems through lateral thinking

Recording the creative process

 • Crafting time-efficient mind maps
 • Creating flexible strategies for effective learning
 • Increasing Your Ability to Absorb Information

Accelerating your reading speed

 • Benchmarking your current reading speed
 • Tuning your eyes to enable speed reading
 • Skimming and scanning the right information at the right level
 • Employing the tools of speed reading

Interpreting documents

 • Constructing strategic information overviews
 • Consolidating your current knowledge base
 • Generating goal-seeking questions
 • Knowing when you have learned enough

Managing electronic-based information, actions, tasks and appointments

 • Leveraging technology to process information inputs
 • Identifying actions and tasks embedded within electronic communications
 • Organising tasks into active, foreground and background activities
 • Categorising information for later reference

Improving your information processing pace

 • Focusing your information needs
 • Creating documents and e-mails with efficient information-transfer structures
 • Triaging priorities rapidly with an efficient choice matrix
 • Strengthening Your Memory

The principles of mnemonics

 • Why mnemonics work
 • Visual, auditory and combined mnemonics

Remembering names and faces

 • Applying meaning to a name to make it memorable
 • Integrating names and appearances with whole-brain thinking
 • Cementing names with applied mnemonics
 • Rehearsing and reviewing to lock a face to a name

Chaining information with links and cues

 • Retaining unstructured information with the Roman Room technique
 • Building cohesive information networks

Creating memory scratch pads

 • Adapting your thinking style to the peg system
 • Scrutinising the visual and auditory peg systems
 • Launching Your Techniques Toolkit

Maintaining mental preparedness

 • Preparing for meetings, presentations and speeches
 • Refining goals and values to encourage motivation
 • Keeping your brain healthy, focused and energized

Distilling information with bit literacy

 • Determining what not to know
 • Recognising when to extend your knowledge base

Acquiring effective information transfer

 • Pyramiding data into a unified whole
 • Building a knowledge survival toolkit
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français