Hur föredrar du att bli kontaktad:

Kommunicera handlingskraftigt och övertygande

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

244

Längd

3 dagar

PDF Lägg till på önskelista

Personer som kommunicerar bestämt och tydligt stället för passivt eller aggressivt kommer med största sannolikhet ha lättare att upprätthålla goda arbetsrelationer, samtidigt som de förbättrar sina möjligheter att uppnå personliga mål. Genom videosimuleringar, rollspel och workshops får du under denna utbildning lära dig beprövade tekniker för att öka medvetenheten om dina egna beteendemönster och förbättrar din förmåga att få jobbet gjort.

Du får lära dig att

 • Visa självsäkerhet och att alltid ha ett win-win-tänk
 • Bli medveten om dina egna attityder, beteendemönster och vanor
 • Utveckla en positiv och proaktiv attityd för att bemöta besvärliga beteenden hos andra
 • Agera med självförtroende i utmanande situationer

Kursinnehåll

 • Grunderna för tydlig och rättfram kommunikation

Att känna igen olika beteenden

 • Viktiga kännetecken på ett övertygande beteende
 • Identifiera hur ett icke övertygande beteende visar sig
 • Identifiera områden för personlig sårbarhet eller möjlighet
 • Reagera konstruktivt på manipulation eller mobbning

Hänsyn till situation och sammanhang

 • Övertyga 360 grader: kolleger, underställda, chefer och leverantörer
 • Bedöma vilken roll organisationens kultur spelar
 • Ta hänsyn till olika kulturella normer
 • Navigera i maktförhållanden inom organisationen
 • Ge uttryck för personligt inflytande

Sätta fingret på olika beteendemönster

 • Bli medveten om hur du själv fungerar
 • Inse den egna bakgrundens inflytande över beteendet
 • Utforska hur identitet, rädsla och vanor påverkar resultatet
 • Skapa nya mönster när det gäller personlig effektivitet

Kartlägga hur människor hanterar konflikter

 • Förbättra din förmåga att reagera konstruktivt på konflikter
 • Känna igen din egen konfliktstil
 • Reagera olika på olika situationer
 • Tänka på vilken roll känslomässig och social intelligens spelar
 • Klara av svåra situationer

Använda olika tekniker för att övertyga

 • Avgöra i vilka situationer teknikerna ska användas
 • Se hur konstruktiv och destruktiv samverkan fungerar

Använda effektiva strategier

 • Utveckla olika alternativ för att svara konstruktivt
 • Identifiera hur du vill övertyga andra och anpassa ditt förhållningssätt därefter
 • Sluta att anklaga och i stället fokusera på lösningar
 • Upptäcka att båda parter vinner på samarsbete
 • Finna grundorsaken med hjälp av effektiva frågor
 • Bemästra tekniker för övertygande

Hur du når ett önskat resultat

 • Utveckla en kraftfull icke-verbal kommunikation
 • Acceptera att ta ansvar för att finna en lösning
 • Ta initiativ till förbättrad kommunikation
 • Kommunicera tydligt i komplicerade situationer
 • Avvärja kritik och personangrepp

Utveckla verktygen

 • Kraften i att säga "jag"
 • Att säga nej på ett konstruktivt sätt
 • Ta itu med svåra problem med hjälp av DESC-metoden
 • Att bryta ner motstånd
 • Att påverka positivt

Använd en proaktiv stil för att övertyga

 • Ta dig tid att tänka klart
 • Att utforma produktiva angreppssätt
 • Att reagera på situationer i vardagen
 • Att ge och ta emot feedback

Tillämpa effektiva tekniker för att övertyga

 • Använd en metod i fyra steg
 • Bedöm din situation korrekt
 • Se vilket som är det önskade resultatet
 • Mäta resultat
 • Använd din plan för att kunna övertyga

Skapa en handlingsplan

 • Använd dig av ansvarstagande och ömsesidig respekt
 • Tidsplaner och resultat
 • Prioritera förändringar

Få handlingsplanen att fungera

 • Utforma en mall till din handlingsplan
 • Förstärk dina nya kunskaper för att få långsiktig utdelning
 • Planera in tid för att bedöma framsteg
 • Öva på övertygande beteenden
 • Revidera din handlingsplan för att möta förändringar
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 23950 SEK  

Kurser i Storbritannien, när du deltar online via AnyWare går kursen 10:00-17:30 CET (svensk tid)

5 - 7 maj ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

12 - 14 aug ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

4 - 6 nov ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 GMT
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

26 - 28 feb ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EST
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

22 - 24 apr ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

10 - 12 jun ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

26 - 28 aug ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

14 - 16 okt ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

2 - 4 dec ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EST
Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Visa alla datum
Visa färre datum

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

23950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

Nya meriter till ditt CV genom certifieringar

Många av Learning Trees kurser ger olika typer av utbildningspoäng eller förbereder för att skriva populära certifieringsprov.

Du får 17 PDUs


PMI, the Registered Education Provider logo, PMP, CAPM, PMI-ACP,
and PMBOK are marks of the Project Management Institute, Inc.

Den här kursen är godkänd av PMI® och ger dig 17 Professional Development Units (PDUs). För mer information om Project Management Institute och en fullständig lista över kurser som ger PDUs ...

Technical : 13 PDUs
Leadership : 1 PDUs
Business & Strategic : 3 PDUs

Läs mer …

”Kommunicera handlingskraftigt och övertygande är en mycket bra kurs som varmt rekommenderas. Kursen innehåller bra praktiska övningar där man själv får hålla presentationer. Det jag främst tar med mig från kursen är vikten av att vara väl förberedd och att öva innan!”

- Malin Ericsson, Leg. sjukhusfysiker
Akademiska sjukhuset

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français