Hur föredrar du att bli kontaktad:

Angular Training

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

2324

Längd

4 dagar

PDF Lägg till på önskelista

Learn Angular and build responsive, enterprise-strength applications that run smoothly on desktop and mobile devices with this Angular training course. Angular provides a robust framework that facilitates the development of richly interactive applications running on multiple platforms. Gain experience building components, creating directives, modularising applications, and building template-driven forms.

Key Features of this Angular Training Course:

 • After-course instructor coaching benefit
 • After-course computing sandbox included
 • Learning Tree end-of-course exam included

Du får lära dig att

 • Create device-independent Angular applications
 • Develop Components using TypeScript, Templates, and Decorators
 • Consume REST services using Observables
 • Modularise applications with the Component Router
 • Capture and validate input with template-driven forms

Kursinnehåll

 • Angular Introduction

Architectural overview

 • Simplifying development of complex modern applications
 • The organisation of an Angular app
 • Supporting multiple client devices
 • Configuring an Angular development environment
 • Bootstrapping your first Angular application

Getting started with TypeScript

 • Transpiling TypeScript to JavaScript
 • Building an app with TypeScript
 • Constructing User Interface (UI) Components

Defining components

 • Structure of a component
 • Introducing the component hierarchy
 • Declaring metadata with the @Component decorator
 • Controlling HTML5 generation with Templates
 • Displaying repeating data with *ngFor
 • Conditional generation of DOM content

Debugging techniques and strategies

 • Interpreting framework error messages
 • Exploring the component hierarchy with Augury

Reducing code complexity with Dependency Injection (DI)

 • Principles of DI
 • Creating loosely coupled applications
 • Configuring providers and declaring Injectables
 • Satisfying dependencies with Provider metadata
 • Testing Angular Components & Functionality

Structuring test strategies

 • Unit testing vs. integration testing
 • Working with mock Angular components
 • Asynchronous testing with ES6 arrow functions

Leveraging 3rd party tools

 • Defining tests with Jasmine
 • Automating tests with Angular CLI and Karma
 • Building and running a Protractor test
 • Adding Interactivity to Your Applications

Coordinating Component interaction

 • Passing data from parent to child with Input bindings
 • Listening for property changes with ngOnChanges
 • Binding a model to display with interpolation

Managing events

 • Detecting and responding to user interaction
 • Capturing browser events
 • Emitting custom events to trigger behaviour
 • Navigation and Data Transformation

Creating modular applications

 • Controlling application flow with the Component Router
 • Dividing application functionality across multiple Component trees
 • Parameterising routes for dynamic navigation

Manipulating data with Pipes

 • Formatting dates for display
 • Chaining pipes to combine functionality
 • Filtering data with custom Pipes
 • Building Interactive Forms

Displaying and capturing data

 • Developing forms with ngFormModel and FormBuilder
 • Creating a form from a business object
 • Two-way binding between input controls and data model

Validating form input

 • Leveraging HTML5 and custom validation
 • Providing user feedback from validators
 • Managing Asynchronous Behaviour

Keeping the App responsive

 • Subscribing to Observables
 • Converting stream data types with the Observable map function
 • Optimising change detection with immutability and onPush

Interacting with a REST Web service

 • Retrieving data with the HTTP object
 • Sending data asynchronously with POST
 • Invoking different HTTP methods
 • Gracefully handling errors
 • Extending Angular Capabilities
 • Adding functionality to the DOM
 • Creating a custom styling directive
 • Performing animation
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 27950 SEK  

Kurser i Storbritannien, när du deltar online via AnyWare går kursen 10:00-17:30 CET (svensk tid)

24 - 27 mar ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 GMT
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

16 - 19 jun ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

8 - 11 sep ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

24 - 27 nov ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 GMT
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

25 - 28 feb ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EST
Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

24 - 27 mar ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

12 - 15 maj ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

9 - 12 jun ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

14 - 17 jul ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Alexandria, VA / Online (AnyWare) Alexandria, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

25 - 28 aug ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

8 - 11 sep ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

3 - 6 nov ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EST
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

8 - 11 dec ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EST
Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Visa alla datum
Visa färre datum

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

27950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français