Hur föredrar du att bli kontaktad:

Utveckla webbapplikationer med AngularJS

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

2321

Längd

4 dagar

PDF Lägg till på önskelista

AngularJS är ett modernt JavaScript-bibliotek som hjälper dig att skapa dynamiska och flexibla applikationer och webbsidor. Under denna utbildning lär du dig att integrera AngularJS-direktiv och -uttryck i HTML5-taggar, skriva AngularJS-controllers och -tjänster, bygga funktionsrika Single Page Applications (SPA) samt att använda AngularJS-tjänster och animeringar för att skapa ett interaktivt användargränssnitt.

Du får lära dig att

 • Bygga en komplett AngularJS Single Page Application
 • Utforma användargränssnitt med mallar, direktiv och filter
 • Koda controllers med JavaScript och koppla data till mallar
 • Utveckla data-bundna formulär för att utföra CRUD-uppgifter
 • Utnyttja inbyggda tjänster för att utföra REST-anrop

Viktig information om kursen

Förkunskapskrav:

 • Kunskap om webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript i nivå med det som lärs ut på:
  • Kurs 2319, JavaScript för modern webbutveckling

Kursinnehåll

 • Introduktion och översikt
 • Funktioner och fördelar med AngularJS
 • Utöka HTML för webbapplikationer
 • Skilja på concerns och testbarhet
 • Utforma AngularJS

Sammanställa applikationen

 • Initiera applikationen med ng-app
 • Modularisera funktionaliteten med angular.module()
 • Hantera beroenden med beroendeinjektion
 • Markera moduler för minifiering

Koda AngularJS controllers

 • Binda controller med ng-controller
 • Koppla $scope till controller
 • Använda controller properties och methods
 • Använda controllern som syntax

Göra Angular Internals begripliga

 • Studera processer
 • Observera uttryck med scope.$wastch()
 • Integrera externa bibliotek med $scope.$apply()
 • Konstruera ett interaktivt användargränssnitt

Tillämpa direktiv på mallar

 • Binda till HTML med ng-model
 • Mixa AngularJS-uttryck med HTML
 • Visa dataset med ng-repeat
 • Skicka data till AngularJS-filter
 • date
 • currency
 • filter
 • orderby

Integrera formulär med AngularJS

 • Manipulera formulär och inputs med form controller
 • Binda till indata-fält
 • text
 • date
 • radio
 • checkbox
 • select
 • Växla formulärkontrollstatus med ng-show & ng-disabled

Validera formulärindata

 • Utforska HTML5-attribut: required, min, max, pattern
 • Använda $error, $dirty och $invalid i uttryck
 • Skapa stilar med Angular CSS-klasser: ng-valid, ng-invalid, ng-pristine, ng-dirty
 • Designa ett snyggt användargränssnitt

Arbeta med bilder och länkar

 • Binda URL-bildkällor med ng-src
 • Lägga till bundna länkar med ng-href

Stöd internationallisering och tillgänglighet

 • Sätt lokala regler
 • Lokalisering med ngPluralize och ngMessageFormat
 • Dra nytta av ngAria-modulen
 • Utnyttja AngularJS-tjänster

Navigera med routing-tjänsten

 • Dela applikationsfunktionalitet över flera olika vyer
 • Specificera ng-view och sidlayout
 • Konfigurera $routeProvider-tjänsten
 • Knyt route-URL:er till mallar

Ansluta till externa REST API-data

 • Genomföra CRUD-aktiviteter med $http-tjänsten
 • get()
 • post()
 • delete()
 • put()
 • Hämta JSON-data asynkront
 • Knyta JSON-data till JavaScript-objekt

Testa AngularJS-funktionaliteten

 • Enhetstester med Jasmine
 • Efterlikna HTTP med $httpBackend
 • Utöka AngularJS

Utveckla anpassade komponenter

 • Välja lämplig leverantör
 • constant
 • value
 • factory
 • service
 • Koda ett anpassat filter

Skapa anpassade direktiv

 • Implementera restriktioner för element eller attribut
 • Specificera mall-taggar eller templateUrl
 • Isolera direktivets omfattning
 • Skapa en- och tvåvägsbindningar
 • Animera AngularJS-applikationer
 • Inkludera ngAnimate-modulen
 • Utnyttja animationstriggers i AngularJS
 • Skriva CSS-övergångar och -animationer
 • Lägga till dra-och-släpp
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 27950 SEK  

Kurser i Storbritannien, när du deltar online via AnyWare går kursen 10:00-17:30 CET (svensk tid)

9 - 12 jun ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

1 - 4 sep ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

1 - 4 dec ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 GMT
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

10 - 13 mar ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

14 - 17 apr ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

19 - 22 maj ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

13 - 16 okt ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

10 - 13 nov ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EST
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Visa alla datum
Visa färre datum

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

27950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français