AngularJS Web Application Development Training

Nivå: Intermediate
Snittbetyg: 4,7/5 4,74/5 Based on 42 Reviews

AngularJS är ett modernt JavaScript-bibliotek som hjälper dig att skapa dynamiska och flexibla applikationer och webbsidor. Under denna utbildning lär du dig att integrera AngularJS-direktiv och -uttryck i HTML5-taggar, skriva AngularJS-controllers och -tjänster, bygga funktionsrika Single Page Applications (SPA) samt att använda AngularJS-tjänster och animeringar för att skapa ett interaktivt användargränssnitt.

AngularJS Web Application Development Training

Nyckelfunktioner:

 • Learn AngularJS
 • After-course instructor coaching benefit
 • Learning Tree end-of-course exam included
 • After-course computing sandbox included

Du kommer lära dig att:

 • Bygga en komplett AngularJS Single Page Application
 • Utforma användargränssnitt med mallar, direktiv och filter
 • Koda controllers med JavaScript och koppla data till mallar
 • Utveckla data-bundna formulär för att utföra CRUD-uppgifter
 • Utnyttja inbyggda tjänster för att utföra REST-anrop

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 4-day instructor-led training course
 • One-on-one after-course instructor coaching
 • After-course computing sandbox

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 4 dagar

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Important AngularJS Training Course Information

 • AngularJS Training Course Description

  In this AngularJS Training, attendees will build a complete AngularJS Single Page Application (SPA). They will craft the User Interface with templates, directives and filters, code controllers with JavaScript and bind data to templates. They will learn how to develop data-bound forms to perform CRUD access and harness built-in services to perform REST data access.

 • Requirements

  • Experience developing web pages with JavaScript, HTML, and CSS at the level of:

AngularJS Training Outline

 • Introduction and Overview

  • Features and benefits of AngularJS
  • Extending HTML for web applications
  • Separating concerns and testability
 • Architecting AngularJS

  Assembling the application

  • Bootstrapping the application with ng–app
  • Modularising functionality with angular.module()
  • Managing dependencies with dependency injection
  • Annotating modules for minification

  Coding AngularJS controllers

  • Attaching the controller with ng–controller
  • Connecting the $scope to the controller
  • Implementing controller properties and methods
  • Employing the controller as syntax

  Demystifying Angular internals

  • Dissecting the digest cycle
  • Observing expressions with $scope.$watch()
  • Integrating external libraries with $scope.$apply()
 • Constructing an Interactive User Interface

  Applying directives to templates

  • Binding to HTML with ng–model
  • Interleaving AngularJS expressions with HTML
  • Displaying sets of data with ng–repeat
  • Piping data into AngularJS filters
  • date
  • currency
  • filter
  • orderby

  Integrating forms with AngularJS

  • Manipulating forms and inputs with the form controller
  • Binding to input fields
  • text
  • date
  • radio
  • checkbox
  • select
  • Toggling form control state with ng–show and ng–disabled

  Validating form input

  • Exploiting HTML5 attributes: required, min, max, pattern
  • Harnessing $error, $dirty, and $invalid in expressions
  • Styling with Angular CSS classes: ng–valid, ng–invalid, ng–pristine, ng–dirty
 • Designing a Polished User Interface

  Working with images and links

  • Binding image source URLs with ng–src
  • Incorporating bound links with ng–href

  Supporting internationalization and accessibility

  • Providing local rules
  • Applying localization with ngPluralize and ngMessageFormat
  • Leveraging the ngAria module
 • Harnessing AngularJS Services

  Navigating with the routing service

  • Dividing application functionality across multiple views
  • Specifying the ng–view and page layout
  • Configuring the $routeProvider service
  • Mapping route URLs to templates

  Connecting to external REST API data

  • Performing CRUD operations with the $http service
  • get()
  • post()
  • delete()
  • put()
  • Retrieving JSON data asynchronously
  • Mapping JSON data into JavaScript objects

  Testing AngularJS functionality

  • Unit testing controllers with Jasmine
  • Mocking HTTP with $httpbackend
 • Extending AngularJS

  Developing custom components

  • Selecting the appropriate provider
  • constant
  • value
  • factory
  • service
  • Coding a custom filter

  Creating custom directives

  • Implementing restrictions for elements or attributes
  • Specifying template markup or templateUrl
  • Isolating directive scope
  • Producing one– and two–way data bindings
 • Animating AngularJS Applications

  • Including the ngAnimate module
  • Hooking into AngularJS animation triggers
  • Writing CSS transitions and animations
  • Incorporating drag and drop

Teamträning

AngularJS Training FAQs

 • What is AngularJS

  AngularJS is a modern JavaScript framework for building web-based functionality in desktop and mobile browsers.

 • Why should I use AngularJS?

  With an AngularJS application, you have a clean separation of HTML templates or views that display data from JavaScript controllers that retrieve or manipulate data. This design principle makes AngularJS applications easier to test and maintain.

 • Will I learn how to create a webpage using AngularJS?

  AngularJS provides a comprehensive framework that allows you to develop modern Single Page Applications (SPA) using your existing HTML and JavaScript skills. In this course you learn how to integrate AngularJS directives and expressions into HTML5 markup and to write JavaScript controllers and services to build a complete, feature-rich Single Page Web Application.

 • Does Learning Tree offer an AngularJS Training course online?

  Yes! We know your busy work schedule may prevent you from getting to one of our classrooms which is why we offer convenient online training to meet your needs wherever you want, including online training.

Questions about which training is right for you?

call 08-506 668 00

Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

100% Satisfaction Guaranteed

Your Training Comes with a 100% Satisfaction Guarantee!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français