Hur föredrar du att bli kontaktad:

Konsten att coacha medarbetare

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

224

Längd

2 dagar
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

Denna kurs i coachning vänder sig till alla som vill finna sin fulla potentialen och locka fram den hos medarbetare och andra i ens närhet. Under utbildningen förbättrar du din coachningsförmåga genom praktiska övningar och rollspel där du utvecklar din ledarskapsstil med hjälp av beprövade coachningstekniker. Du lär dig att skapa engagemang och hur du anpassar din coachningsstil efter individ och situation.

Du får lära dig att

 • Använda coachning för att frigöra potential och maximera resultat
 • Bemästra konsten att coacha för att skapa fruktbara samarbeten
 • Skapa ett ramverk för effektiv inlärning och utveckling
 • Främja framgång med bättre coachning, ändrade attityder och ändrat beteende
 • Vara medveten om individuella skillnader

Kursinnehåll

 • Konsten att coacha

Coachning i praktiken

 • Skapa ett symbiotiskt förhållande mellan organisationens och individens prestationer
 • Bygga upp en prestationsförhöjande kultur
 • Arbeta fram ett partnerskap baserat på tillit och respekt

Nyttan av coachning

 • Den positiva effekten på slutresultatet
 • Förstärka och maximera resultatet av coachning
 • Skörda den emotionella belöningen för goda prestationer

Coachning: ledarskapets viktigaste grundsten

 • Fastställa lyckade coachningsmetoder
 • Uppleva "storslagenhet"
 • Strukturera processen för inlärning och coachning

Lägga grunden

 • Klargöra förväntningar med välformulerade målbilder
 • Utforska alternativa vägar till lyckade prestationer
 • Dra fram verkligheten i ljuset
 • Bestämma sig för en handlingsplan
 • Skissa på coachningskontraktet

Stödja inlärningsprocessen

 • Skapa en inlärningsvänlig miljö
 • Tillämpa aktivt lyssnande
 • Ställa välstrukturerade frågor
 • Ha gemensamma visioner
 • Identifiera proaktiva och reaktiva coachningsmöjligheter

Granska resultatet

 • Fastställa en gemensam insikt med hjälp avkvalitativ feedback
 • Uppmuntra till självutvärderingar
 • Främja självmedvetenhet och ansvarstagande
 • Avsluta projekt och granska resultat
 • Finslipa din förmåga att coacha

Skapa en stöttande och trygg miljö

 • Bygga upp förtroende och ömsesidig respekt
 • Erbjuda "psykologisk trygghet"
 • Visa prov på emotionell intelligens

Använda ett coachande språk

 • Använda frågetekniker
 • Använda tystnad
 • Använda stärkande ord
 • Omdirigering
 • Omformulering
 • Kännetecken för coachande språk
 • Klargöra mål
 • Lösa problem
 • Övervinna begränsande övertygelser
 • Utforska djupare känslor
 • Anpassa din coachningsstil till individer och situationer

Insikt om sig själv och andra

 • Utvärdera individuella behov
 • Upptäcka värderingar och drivkrafter
 • Sätta upp utmanande och realistiska mål

Lämpliga coachningsstilar

 • Kartlägga dina personliga beteendemönster
 • Hantera coachningsdynamiken
 • Välja effektiva medlingstekniker
 • Växla mellan olika coachningsstilar

Övervinna interna och externahinder för coachning

 • Ifrågasätta mentala modeller
 • Känna igen och bemöta motstånd
 • Avvisa felaktiga uppfattningar

Coachning av team

 • Skapa en gemensam kvalitetsvision
 • Säkerställa växelverkan för att få ut mesta möjliga
 • Skapa engagemang med rätt coachning

Att vara en passionerad coach

 • Ingjuta passion och engagemang i andra
 • Den positiva dialogens kraft
 • Optimera individualitet och särprägel
 • Nå framgång med hjälp av ömsesidigt stöd och lärande
 • Förändringscoachning

Leva upp till det moraliska åtagande som det moderna ledarskapet innebär

 • Skapa ett klimat som främjar toppresultat
 • Ledarskap som förmår ingjuta självkänsla
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Nya meriter till ditt CV genom certifieringar

Många av Learning Trees kurser ger olika typer av utbildningspoäng eller förbereder för att skriva populära certifieringsprov.

Du får 11 PDUs


PMI, the Registered Education Provider logo, PMP, CAPM, PMI-ACP,
and PMBOK are marks of the Project Management Institute, Inc.

Den här kursen är godkänd av PMI® och ger dig 11 Professional Development Units (PDUs). För mer information om Project Management Institute och en fullständig lista över kurser som ger PDUs ...

Technical : 7 PDUs
Leadership : 1 PDUs
Business & Strategic : 3 PDUs

Läs mer …

”Learning Tree-kursen gav mig självförtroende och även kunskaper som jag kan bygga vidare på.”

- P. Elksnis, IT Technician
Pictons Solicitors

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français