Hur föredrar du att bli kontaktad:

Oracle Database 12c Backup, Recovery och Server Tuning

KURSNIVå

Advanced

Kursnummer

2228

Längd

5 dagar

PDF Lägg till på önskelista

Att kunna garantera kontinuerlig och effektiv databasdrift är avgörande för framgångsrika verksamheter. Under denna utbildning gör du en djupdykning i de uppgifter som krävs för att maximera tillgängligheten till Oracle 12c-data. Du får kunskaperna som krävs för finjustera en server med både manuella och automatiserade tekniker samt lär dig att göra katastrofåterställning av Oracle 12c-databaser.

Du får lära dig att

 • Backup- & återställningsstrategier för att skydda Oracle 12c-data
 • Implementera automatiska backup- & återställningstekniker med Recovery Manager (RMAN) & Oracle Enterprise Manager (OEM)
 • Konfigurera Data Guard för katastrofåterställning
 • Skydda dataintegritet med maskering och redigering av data
 • Hantera Oracle Database 12c-serverprestanda

Viktig information om kursen

Förkunskapskrav:

 • Erfarenhet av Oracle databasadministration i nivå med det som lärs ut på kurs 2227, Administration av Oracle Database 12c

Programvara:

 • På den här kursen används Oracle 12c och Windows Server 2008 R2

Kursinnehåll

 • Introduktion till backup och återställning
 • Koncept inom backup och återställning
 • Definiera arkitekturen i Oracle
 • Bakgrundsprocesser i Oracle
 • Översikt över flervärdsdatabaser
 • Skydda Oracle-databasen

Säkerställa återhämtningsförmågan

 • Konfigurera kontroll och redo log files
 • Återställa tabeller till valfri tidpunkt med Temporal History

Genomföra säkerhetskopieringar

 • Välja lämpliga strategier för säkerhetskopiering
 • Generera fullständiga, partiella, varma & kalla backuper

Uppnå fullständig återställning av databasen

 • Återställa tabellutrymmen och datafiler
 • Reparera online redo logs

Flashback av databasen för snabb återställning

 • Konfigurera flashback av databasen
 • Återvända till tidigare arrangerade återställningspunkter
 • Automatisera backup och återställning med Recovery Manager (RMAN)

Konfigurera RMAN

 • Kontrastera kontrollfil & användning av Recovery Catalog
 • Skapa och underhålla Recovery Catalog
 • Specificera redundans och kanalanvändning

Generera RMAN backups

 • Optimera fullständiga och inkrementella backuper
 • Hantera utrymme i fast recovery-området
 • Skripta backup-aktiviteten
 • Registrera och rapportera backuper

Genomföra automatisk återställning

 • Återställa data från backup sets och bildkopior
 • Rulla fram bildkopior med inkrementella backuper
 • Hämta enskilda tabeller med återställning på tabellnivå
 • Backup och återställning med Cloud Control 12c

Navigera i gränssnittet för backup

 • Konfigurera standardinställningar för säkerhetskopiering
 • Utföra, schemalägga och hantera backuper

Förenkla återställning

 • Uppnå fullständig återställning med standardinställningar
 • Hitta och åtgärda fel med Database Recovery Adviser
 • Katastrofåterställning med Data Guard

Skapa en standby-konfiguration

 • Skapa parameterfiler för primär och standby-databas
 • Duplicera primär databas för att skapa standby-databas
 • Flytta och använda Redo Log Data på standby-databasen
 • Säkra prestandan med hjälp av Far Sync
 • Utvärdera fysiska kontra logiska standby-databaser

Hantera och aktivera standby-databasen

 • Bibehålla en aktiv standby-databas i skrivskyddat läge med Active Data Guard
 • Failover och byte till standby-databasen vid systemfel
 • Implementera säkerhetsåtgärder utan att påverka prestandan

Skydda data med Data Masking och Data Redaction

 • Upprätta kraven för Data Masking
 • Förvränga data för att maskera personlig information
 • Säkra tredjepartsapplikationer med Data Redaction
 • Data Redaction: jämför full, partiell och slumpmässig

Övervaka händelser i databasen

 • Förenkla granskning med Oracle 12c unified auditing
 • Hantera audit policies
 • Konfigurera och optimera Oracle-servern

Använda manuella prestandatekniker

 • Optimera delad pool och buffertcache
 • Övervaka latch contention och wait events
 • Förbättra frågeprestanda med hjälp av resultatcache

Hantera prestanda med verktyg för automatisering

 • Automatisera minneshantering
 • Utnyttja Oracle Enterprise Manager (OEM) Database Express och Cloud Control 12c perfomance pages
 • Optimera servern med Automatic Workload Repository
 • Utföra prognostester med Database Replay
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 30950 SEK  

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

31 aug - 4 sep ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

30950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français