Hur föredrar du att bli kontaktad:

Administration av Oracle Database 12c

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

2227

Längd

5 dagar

PDF Lägg till på önskelista

Databaser utgör kärnan i en organisations infrastruktur för data och information. Under denna utbildning inom Oracle-administration, får du de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att konfigurera och supporta Oracle 12c-databaser, underhålla organisationens data, och säkerställa hög tillgängligheten till information med hjälp av backup, återställning och flashback.

Du får lära dig att

 • Skapa, konfigurera och underhålla Oracle 12c-databaser
 • Automatisera databas-administration med OEM Cloud Control 12c
 • Hantera databassäkerhet genom användarnas behörighet och roller
 • Hantera lagring för optimerat utrymme och prestanda
 • Implementera Oracle-partitioner för stora tabeller och index

Viktig information om kursen

Förkunskapskrav:

 • Erfarenhet av att arbeta med SQL och relationsdatabaser
 • Erfarenhet i nivå med det som lärs ut på:
  • Kurs 925, SQL-programmering: omfattande introduktion, eller
  •  Kurs 2226, Oracle Database 12c: introduktion

Rekommenderad erfarenhet:

 • Kunskap i nivå med det som lärs ut på kurs 493, Oracle PL/SQL-programmering

Programvara:

 • På den här kursen används Oracle 12c och Windows Server 2008 R2

Kursinnehåll

 • Översikt: Oracle Database 12

Konfigurera instans och databas

 • Balansera användarkrav och -resurser
 • Säkra databasens tillgänglighet

Få en förståelse för Oracle 12c-arkitekturen

 • Bearbeta transaktioner med Oracle 12c-servern
 • Identifiera olika processer, minnesstrukturer och filer
 • Konstruera en Oracle 12

Skapa databasen

 • Automatisera minnesallokering
 • Upprätta en nätverksanslutning
 • Hantera kontrollfiler och loggfiler

Starta och stoppa databasen

 • Montera och öppna databasen
 • Autentisera anslutningar med SYSDBA-privilegium
 • Automatisera administrationen med Oracle Enterprise Manager (OEM) Cloud Control 12

Utvärdera OEM-arkitekturen

 • Navigera i det grafiska gränssnittet
 • Jämföra kommandorad och grafiska tekniker

Underhålla databasen med OEM Cloud Control 12c

 • Ställa in tröskelvärden och generera aviseringar
 • Hantera privilegier och roller
 • Utvärdera container- och pluggable-databaser
 • Återställa Oracle 12

Konfigurera UNDO tabellutrymmen

 • Ställa in UNDO retention targets
 • Byta till ett alternativt UNDO tabellutrymme

Övervaka och ändra tillbaka förändringar i data

 • Spåra förändringar i data med radhistorik
 • Åtgärda användarfel med Flashback Table
 • Hämta borttagna tabeller från papperskorgen
 • Implementera stödfunktionen Valid Time
 • Hantera användare och resurser

Skapa användarkonton

 • Autentisera användare med Oracle 12c lösenordsvalidering
 • Allokera utrymmesquotas & begränsa resursanvändning

Implementera säkerhet

 • Bevilja och återkalla system- och objektprivilegier
 • Förenkla hantering av privilegier med roller
 • Användning av privilegier med dbms_privilege_capture
 • Använda utrymmeshantering

Bygga lagringshierarkier

 • Konfigurera tabellutrymmen och datafiler
 • Använda temporära tabellutrymmen för sortering
 • Skapa filer som automatiskt hanteras av Oracle

Strukturera data och index-segment

 • Hantera lagring av extents, blocks ochlarge objects (LOB)
 • Eliminera radmigrering med PCTFREE och Data Pump
 • Spara utrymme genom att komprimera tabelldata
 • Krympa tabeller & index online för att återta utrymme
 • Partitionera för prestanda och administration

Skapa partitionerade och subpartitionerade tabeller

 • Utvärdera partitioneringsmetoderna range, list och hash
 • Administrera partitioner med merge, split, add och drop
 • Partitionerade tabeller baserade på virtuella kolumner

Underhålla index-partitioner

 • Jämföra prestanda mellan lokala och globala index
 • Övervaka indexpartitioner & återskapa index
 • Begränsa indexering med partiell indexering
 • Bygga en feltolerant databas

Säkra databasen

 • Loggfilens och kontrollfilens roll
 • Säkerställa återställning med arkivering
 • Skydda och "exportera" kontrollfilen

Backa upp databasen och genomföra återställning

 • Användarhanterade heta och kalla backuper
 • Återställa hela databasen
 • Återställa korrupta tabellutrymmen
 • Hantera logiska fel med flashback transaction back out
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

Live, Online

Anpassad utbildning

Live, Online Instructor-Led

Pris — Ordinarie : 34000 SEK  

Kurser i Storbritannien, när du deltar online via AnyWare går kursen 10:00-17:30 CET (svensk tid)

9 - 13 nov ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 GMT
Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

1 - 5 feb ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 GMT
Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

7 - 11 jun ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 BST
Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

23 - 27 aug ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 BST
Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

34000 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français