Hur föredrar du att bli kontaktad:

Introduktion till Oracle Database 12c

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

2226

Längd

5 dagar

PDF Lägg till på önskelista

För att hantera affärskritisk information på ett effektivt sätt behöver organisationer databassystem som är driftsäkra och skalbara, men minst lika viktigt är erfarna medarbetare som kan hantera systemen. Under denna utbildning får du kompetensen som krävs för att dra nytta av styrkan och flexibiliteten hos Oracle Database 12c, du får även nyttig kunskap om vanliga databaskoncept, SQL och PL/SQL så att du kan utveckla stabila databaser.

Du får lära dig att

 • Bygga robusta och skalbara Oracle Database 12c-applikationer
 • Skriva effektiva uttryck för datamanipulering med SQL Developer
 • Skapa databaser, externa tabeller, sekvenser och synonymer
 • Säkra dataintegritet, etablera säkerhet och förbättra prestanda
 • Förbättra cursor-hantering med FOR LOOPs och parametrar

Viktig information om kursen

Programvara:

 • På den här kursen används Oracle 12c och Windows Server 2008 R2

Kursinnehåll

 • Introduktion till Oracle Database 12
 • Koncept inom relationsdatabaser
 • Använda tekniker inom datamodellering
 • Definiera entiteter, attribut och relationer
 • Oracle databas-verktyg: SQL Developer och SQL*Plus
 • Konfigurera databasmiljön

Analysera Oracles databasarkitektur

 • Utforska minnesstrukturer, processer och filer
 • Fastställa en lagringshierarki

Underhålla Oracles databaskomponenter

 • Granska installationen av Oracle Database 12c
 • Generera DBA-skript baserat på Data Dictionary
 • Arbeta med Oracle SQL Developer
 • Hämta och hantera data

Implementiera frågor med SQL Developer

 • Hämta, filtrera och sortera resultat
 • Undvika fallgropar inom null-värden
 • Använda inbyggda SQL-funktioner
 • Jämföra CASE- och DECODE-funktioner

Utnyttja kraftfulla SQL-tekniker

 • Sammanlänka tabelldata med inre och yttre ANSI joins
 • Gruppera och aggregera data
 • Kombinera resultat-set med set-operatorer
 • Utföra enkla och korrelerade subqueries

Ändra data med SQL-satser

 • Lägga till, uppdatera, ta bort och sammanfoga data
 • Låsa data och hantera transaktioner
 • Designa och implementera databasen

Översätta logiska modeller till fysisk design

 • Mappa entiteter och relationer till tabeller och nycklar
 • Skapa användare och scheman

Konstruera och hantera tabeller

 • Skapa, ändra och droppa tabeller och kolumner
 • Återställa data med Flashback och papperskorgen

Implementera vyer och sekvenser

 • Skapa vyer för att implementera säkerhet
 • Jämföra identitetskolumner med sekvenser
 • Förbättra säkerhet, integritet och prestanda

Bibehålla integritet

 • Bestämma referentiell integritet med primära, unika och främmande nycklar
 • Implementera fördröjda och påtvingade constraints

Implementera säkerhet

 • Autentisera användare med lösenordskontroller
 • Kontrollera åtkomst med system- och objektsprivilegier
 • Förenkla objektanvändning med synonymer
 • Förbättra hantering av privilegier med roller

Optimera prestanda

 • Riktlinjer för att definiera lämpliga index
 • Indexera data för effektiv hämtning
 • Hantera unika, icke-unika och sammansatta index
 • Serverprogrammering med PL/SQL

Programmera med PL/SQL-konstruktioner

 • Deklarera variabler, konstanter och records
 • Kontrollera villkorslogik med med IF och CASE
 • Styra iterationer med WHILE och FOR LOOPs
 • Implementera felhantering för fördefinierade fel

Utveckling med cursors

 • Styra implicita och explicita cursors
 • Öka flexibiliteten med cursor-parametrar
 • Förenkla cursors med FOR LOOPs
 • Förbättra uppdatera- och ta-bort-prestanda med CURRENT OF eller ROWID
 • Utveckla logik på serversidan

Designa modulär kod

 • Utveckla procedurer och funktioner
 • Avlusa program med DBMS_OUTPUT

Bygga paket och triggers

 • Fördelarna med att bunta ihop underprogram i paket
 • Skapa sammansatta triggers på sats- och radnivå
 • Styra triggers med villkorspredikat

Stödja webbutveckling med PL/SQL-procedurer

 • Returnera data till webbapplikationer med REF cursors
 • Spara applikationsdata i databasen
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 30950 SEK  

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

10 - 14 aug ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

30950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français