Introduction to Oracle Database 12c Training

Nivå: Foundation
Snittbetyg: 4,9/5 4,87/5 Based on 23 Reviews

För att hantera affärskritisk information på ett effektivt sätt behöver organisationer databassystem som är driftsäkra och skalbara, men minst lika viktigt är erfarna medarbetare som kan hantera systemen. Under denna utbildning får du kompetensen som krävs för att dra nytta av styrkan och flexibiliteten hos Oracle Database 12c, du får även nyttig kunskap om vanliga databaskoncept, SQL och PL/SQL så att du kan utveckla stabila databaser.

Nyckelfunktioner:

 • After-course instructor coaching benefit
 • Learning Tree end-of-course exam included

Du kommer lära dig att:

 • Bygga robusta och skalbara Oracle Database 12c-applikationer
 • Skriva effektiva uttryck för datamanipulering med SQL Developer
 • Skapa databaser, externa tabeller, sekvenser och synonymer
 • Säkra dataintegritet, etablera säkerhet och förbättra prestanda
 • Förbättra cursor-hantering med FOR LOOPs och parametrar

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam
View Details ›

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

Teamträning

Introduction to Oracle 12c Course Information

 • Software

  • This course is currently running on Oracle 12c, on the Windows Server 2008, R2 platform

Introduction to Oracle 12c Course Outline

 • Introduction to Oracle Database 12c Technology

  • Relational database concepts
  • Applying data modelling techniques
  • Defining entities, attributes and relationships
  • Oracle database tools: SQL Developer and SQL*Plus
 • Configuring the Database Environment

  Analysing the Oracle database architecture

  • Assessing memory structures, processes and files
  • Establishing a storage hierarchy

  Maintaining Oracle database components

  • Reviewing the Oracle Database 12c installation
  • Generating DBA scripts with the data dictionary
  • Working with Oracle SQL Developer
 • Retrieving and Controlling Data

  Implementing queries with SQL Developer

  • Selecting, filtering and ordering results
  • Avoiding pitfalls in null values
  • Deploying built-in SQL functions
  • Comparing CASE and DECODE functions

  Leveraging powerful SQL techniques

  • Joining table data using inner and outer ANSI joins
  • Grouping and aggregating data
  • Combining result sets with set operators
  • Performing simple and correlated subqueries

  Manipulating data with SQL statements

  • Inserting, updating, deleting and merging data
  • Locking data and managing transactions
 • Designing and Formulating the Database

  Translating logical models to physical design

  • Mapping entities and relationships to tables and keys
  • Creating users and schemas

  Constructing and managing tables

  • Creating, altering and dropping tables and columns
  • Restoring data with Flashback and the recycle bin

  Developing views and sequences

  • Creating views to implement security
  • Comparing identity columns with sequences
 • Enhancing Security, Integrity and Performance

  Maintaining integrity

  • Determining referential integrity with primary, unique and foreign keys
  • Implementing deferred and enforced constraints

  Enforcing security

  • Authenticating users with password controls
  • Controlling access with system and object privileges
  • Simplifying object usage with synonyms
  • Improving privilege management with roles

  Optimising performance

  • Guidelines for defining appropriate indexes
  • Indexing the data for efficient retrieval
  • Managing unique, nonunique and composite indexes
 • Server Programming with PL/SQL

  Programming with fundamental PL/SQL constructs

  • Declaring variables, constants and records
  • Establishing conditional control with IF and CASE
  • Controlling iterations with WHILE and FOR LOOPs
  • Creating exception handlers for predefined exceptions

  Developing with cursors

  • Controlling implicit and explicit cursors
  • Increasing flexibility with cursor parameters
  • Simplifying cursors with FOR LOOPs
  • Improving update and delete performance with CURRENT OF or ROWID
 • Developing Server-Side Logic

  Designing modular code

  • Developing procedures and functions
  • Debugging programs with DBMS_OUTPUT

  Building packages and triggers

  • Advantages of bundling subprograms in packages
  • Creating compound-, statement- and row-level triggers
  • Controlling triggers with conditional predicates

  Supporting web development with PL/SQL procedures

  • Returning data to web applications with REF cursors
  • Saving application data to the database

Introduction to Oracle 12c Training FAQs

 • Can I learn Introduction to Oracle 12c Training online?

  Yes! We know your busy work schedule may prevent you from getting to one of our classrooms which is why we offer convenient online training to meet your needs wherever you want, including online training.

Questions about which training is right for you?

call 08-506 668 00

Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

100% Satisfaction Guaranteed

Your Training Comes with a 100% Satisfaction Guarantee!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français