Avancerad dataanalys med Excel

Nivå: Intermediate
Snittbetyg: 4,7/5 4,67/5 Based on 156 Reviews

I dagens snabbt föränderliga affärsklimat är det viktigt för en organisation att fatta snabba och korrekta beslut. På den här kursen får du använda Excel för att skapa avancerade arbetsblad, utföra "what-if"-analyser, använda funktioner, redigera pivottabeler samt presentera dina resultat.

Avancerad dataanalys med Excel

Nyckelfunktioner:

 • Attend online, in person, or bring this course to your facility
 • After-course instructor coaching

Du kommer lära dig att:

 • Dra nytta av funktioner i Microsoft Excel för att förenkla affärsbeslut
 • Utveckla intelligenta kalkylblad för att snabbt identifiera nyckeltal
 • Utföra "what-if"-analyser för att utveckla budget och projektplaner
 • Summera och analysera stora mängder data med pivottabeller och andra funktioner i Excel
 • Automatisera Excel-processer

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 2-day instructor-led training course
 • Earn 11 PMI PDUs
 • One-on-one after course instructor coaching
 • After-course computing sandbox

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 2 dagar

 • 9 - 10 feb 9:00 - 16:30 GMT Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 20 - 21 apr 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 29 - 30 jun 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 7 - 8 sep 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 14 - 15 feb 15:00 - 22:30 CCET Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 4 - 5 apr 15:00 - 22:30 CCST New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 13 - 14 jun 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 15 - 16 aug 15:00 - 22:30 CCST Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Important Excel Data Analysis Course Information

 • Excel Data Analysis Training Description

  In this excel data analysis course, you use advanced Excel techniques to build sophisticated spreadsheets. You learn to perform "what if" analyses, leverage features and apply functions, manipulate PivotTables to analyse large amounts of data, and present your results to make better business decisions for planning and budgeting. You also learn how to automate processes and enhance worksheet models.

 • Recommended Experience

 • Software

  • This course is applicable to all versions of Excel, from Excel 97 to Excel 2016

Excel Data Analysis Instructor-Led Course Outline

 • Felsöka och förbättra avancerade arbetsböcker

  • Tolka och korrigera funktioner för dataintegritet
  • Tolka beräkningar korrekt
  • Implementera namn för att förbättra din arbetsboksmodell
  • Övervaka nyckeltal med villkorsstyrd formatering
 • Analysera data med funktioner

  Sammanfatta affärsdata med funktioner

  • Välja rätt statistisk funktion för att underlätta analyser
  • Använda grundläggande finansiella funktioner
  • Skilja mellan datum som siffervärde och i dataformat
  • Beräkna antalet arbetsdagar

  Styra beräkningar och nästlade formler

  • Tolka datavariationer med IF–funktionen
  • Effektivisera beräkningar med hjälp av referenser
  • Utveckla nästlade funktioner för att hantera multipla villkor
  • Hämta information med lookup–funktioner
  • Använda tekniker för att implementera och felsöka nästlade beräkningar
 • Optimera arbetsboksmodeller med "what–if"–analyser

  Planera för alla eventualiteter

  • Hantera variabler i arbetsblad med scenarion
  • Jämföra och kontrastera datauppsättningar med scenariorapporter

  Kvantifiera variabler i en arbetsboksmodell

  • Bestämma värdet av en variabel med målsökning (Goal Seek) för att få ett slutvärde
  • Räkna ut optimala variabelvärden i en kalkylbladsmodell med Problemlösaren (Solver)
 • Sammanfatta affärsinformation

  Organisera arbetsböcker och länkar

  • Arrangera flera olika arbetsböcker med arbetsytor
  • Hantera externa länkar

  Konsolidera datauppsättningar

  • Skapa 3D–formulär för att analysera data i arbetsblad
  • Summera Excel–information från olika källor i ett arbetsblad
 • Fatta beslut utifrån databasinformation

  Bearbeta datauppsättningar för dataanalys

  • Hantera flera datauppsättningar i ett enda arbetsblad med tabellfunktionen
  • Definiera en datauppsättning i Excel för att vara säker på att inbyggda funktioner används på rätt sätt
  • Ta fram unika arkivlistor från en Excel–datauppsättning med avancerat filter
  • Analysera datauppsättningar med filter och sammanställningar

  Analysera och finjustera data med pivottabeller

  • Definiera datasummeringar interaktivt
  • Summera datauppsättningar med gruppering och summering
  • Jämföra relaterade summor dynamiskt
  • Filtrera detaljer med rapportfilter och Slicers

  Visualisera och utforska rapporter från pivottabell

  • Presentera rapporter från pivottabell effektivt med pivotdiagram
  • Undersöka datamönster med Sparklines
  • Tolka flera datatabeller med hjälp av Power Pivots
  • Utforska och presentera information med PowerView
 • Effektivisera användningen av Excel med makron

  Automatisera repetitiva uppgifter

  • Förenkla komplicerade uppgifter för att minska fel
  • Säkra redigering och formatering
  • Köra makron med formulärkontroller

Excel Data Analysis Training FAQs

 • What background do I need for this Excel Data Analysis course?

  Basic familiarity working in Microsoft Windows is helpful, but not necessary for taking this course.

 • How much of advanced macros in Excel does the course cover?

  This course provides an introduction to macros. For a more complete coverage of macros and automation of workflows, you should consider Course 209, Introduction to VBA Programming Training.

 • How do I receive my PMI PDU credits?

  Follow the directions on our PMI PDU page for instructions on how to submit for PDU credit.

Teamträning

Har du frågor om vilken utbildning som är rätt för dig?

call 08-506 668 00

Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

100% Satisfaction Guaranteed

100 % nöjd. Eller få pengarna tillbaks!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Toronto / Online (AnyWare)
Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français