Avancerad dataanalys med Excel

Nivå: Intermediate
Snittbetyg: 4,6/5 4,65/5 Based on 225 Reviews

I dagens snabbt föränderliga affärsklimat är det viktigt för en organisation att fatta snabba och korrekta beslut. På den här kursen får du använda Excel för att skapa avancerade arbetsblad, utföra "what-if"-analyser, använda funktioner, redigera pivottabeler samt presentera dina resultat.

Avancerad dataanalys med Excel

Nyckelfunktioner:

 • Välj att delta via Blended learning eller enbart lärarlett
 • Exklusivt LinkedIn medlemskap för erfarenhetsutbyte med kollegor och experter

Du kommer lära dig att:

 • Dra nytta av funktioner i Microsoft Excel för att förenkla affärsbeslut
 • Utveckla intelligenta kalkylblad för att snabbt identifiera nyckeltal
 • Utföra "what-if"-analyser för att utveckla budget och projektplaner
 • Summera och analysera stora mängder data med pivottabeller och andra funktioner i Excel
 • Automatisera Excel-processer

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

BLENDED LEARNING

On-demand och online lärarträffar

Unlimited annual access to:

 • Library of on-demand courses
 • 1-day instructor-led review sessions

LIVE, LÄRARLEDD

Klassrum och självstudier

 • 2-day instructor-led training course
 • Earn 11 PMI PDUs
 • One-on-one after course instructor coaching
 • After-course computing sandbox

PREMIUM UTBILDNING

Klassrum, On-demand och självstudier

Unlimited annual access to:

 • 2-day instructor-led training course
 • 1-day instructor-led review sessions
 • Library of on-demand courses
 • Earn 11 PMI PDUs
 • One-on-one after course instructor coaching
 • After-course computing sandbox

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

On-demand och online lärarträffar

Excel Data Analysis Blended Training Information

 • Excel Data Analysis Blended Training Description

  This product offers access to a library of Microsoft Office on-demand courses including Excel, Word, PowerPoint, and more. At any time during your annual access to this offering, you may attend one of our 1-day review sessions focused specifically on Excel PivotTables — Course 4611, Excel PivotTables Training: Building Dashboards.

On-Demand Training Content

 • On-Demand Course List

  • Access 2016 Essentials
  • Excel 2016 Essentials
  • Excel 2016 Essentials for Mac
  • Excel 2016 Advanced
  • Excel Charts and PivotTables
  • Excel Functions
  • Relational Database Design
  • PowerPoint 2016
  • Advanced PowerPoint 2016
  • PowerPoint for Mac
  • Advanced PowerPoint for Mac
  • Outlook 2016
  • Outlook on the Web
  • Word 2016 Essentials
  • Word 2016 Advanced
  • Word 2016 Expert
  • Word 2016 Mail Merge
  • Word 2016 Essentials for Mac
  • Word 2016 Advanced for Mac
  • Word 2016 Expert for Mac
  • Word 2016 Mail Merge for Mac
  • End User Security Awareness
  • Skype for Business

Excel Data Analysis Training FAQs

 • What background do I need?

  Experience with Excel fundamentals at the level of Microsoft Excel: introduktion • Kurs 1361.

 • Is the on-demand content the same as the 2-day instructor class?

  While many of the same points are covered, taking the instructor-led course provides the deepest dive into that area. The on-demand content is intended for those who wish to gain a broad knowledge of the topics described in the course outline above - including Excel.

 • What on-demand content will I receive?

  An outline of the content you will receive can be seen above. You will also get access to any new on-demand content that becomes available during your annual enrolment period.

  How will I access my course materials if I choose this method?

  Once payment is received, you will receive an email from Learning Tree with all the links and information you need to get started.

 • How can I sign up for a review session?

  Once you are enrolled in the program, specific details and dates will be sent to you.

Klassrum och självstudier

Note: This course runs for 2 dagar

 • 18 - 19 maj 9:00 - 4:30 BST London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 20 - 21 jul 9:00 - 4:30 BST London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 5 - 6 okt 9:00 - 4:30 BST London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 4 - 5 jan 9:00 - 4:30 GMT London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 20 - 21 apr 9:00 - 4:30 EDT New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 27 - 28 jul 9:00 - 4:30 EDT Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 19 - 20 okt 9:00 - 4:30 EDT New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Important Excel Data Analysis Training Information

 • Excel Data Analysis Training Description

  In this excel data analysis course, you use advanced Excel techniques to build sophisticated spreadsheets. You learn to perform "what if" analyses, leverage features and apply functions, manipulate PivotTables to analyse large amounts of data, and present your results to make better business decisions for planning and budgeting. You also learn how to automate processes and enhance worksheet models.

 • Recommended Experience

 • Software

  • This course is applicable to all versions of Excel, from Excel 97 to Excel 2016

Excel Data Analysis Instructor-Led Course Outline

 • Felsöka och förbättra avancerade arbetsböcker

  • Tolka och korrigera funktioner för dataintegritet
  • Tolka beräkningar korrekt
  • Implementera namn för att förbättra din arbetsboksmodell
  • Övervaka nyckeltal med villkorsstyrd formatering
 • Analysera data med funktioner

  Sammanfatta affärsdata med funktioner

  • Välja rätt statistisk funktion för att underlätta analyser
  • Använda grundläggande finansiella funktioner
  • Skilja mellan datum som siffervärde och i dataformat
  • Beräkna antalet arbetsdagar

  Styra beräkningar och nästlade formler

  • Tolka datavariationer med IF–funktionen
  • Effektivisera beräkningar med hjälp av referenser
  • Utveckla nästlade funktioner för att hantera multipla villkor
  • Hämta information med lookup–funktioner
  • Använda tekniker för att implementera och felsöka nästlade beräkningar
 • Optimera arbetsboksmodeller med "what–if"–analyser

  Planera för alla eventualiteter

  • Hantera variabler i arbetsblad med scenarion
  • Jämföra och kontrastera datauppsättningar med scenariorapporter

  Kvantifiera variabler i en arbetsboksmodell

  • Bestämma värdet av en variabel med målsökning (Goal Seek) för att få ett slutvärde
  • Räkna ut optimala variabelvärden i en kalkylbladsmodell med Problemlösaren (Solver)
 • Sammanfatta affärsinformation

  Organisera arbetsböcker och länkar

  • Arrangera flera olika arbetsböcker med arbetsytor
  • Hantera externa länkar

  Konsolidera datauppsättningar

  • Skapa 3D–formulär för att analysera data i arbetsblad
  • Summera Excel–information från olika källor i ett arbetsblad
 • Fatta beslut utifrån databasinformation

  Bearbeta datauppsättningar för dataanalys

  • Hantera flera datauppsättningar i ett enda arbetsblad med tabellfunktionen
  • Definiera en datauppsättning i Excel för att vara säker på att inbyggda funktioner används på rätt sätt
  • Ta fram unika arkivlistor från en Excel–datauppsättning med avancerat filter
  • Analysera datauppsättningar med filter och sammanställningar

  Analysera och finjustera data med pivottabeller

  • Definiera datasummeringar interaktivt
  • Summera datauppsättningar med gruppering och summering
  • Jämföra relaterade summor dynamiskt
  • Filtrera detaljer med rapportfilter och Slicers

  Visualisera och utforska rapporter från pivottabell

  • Presentera rapporter från pivottabell effektivt med pivotdiagram
  • Undersöka datamönster med Sparklines
  • Tolka flera datatabeller med hjälp av Power Pivots
  • Utforska och presentera information med PowerView
 • Effektivisera användningen av Excel med makron

  Automatisera repetitiva uppgifter

  • Förenkla komplicerade uppgifter för att minska fel
  • Säkra redigering och formatering
  • Köra makron med formulärkontroller

Excel Data Analysis Training FAQs

 • What background do I need?

  Basic familiarity working in Microsoft Windows is helpful, but not necessary for taking this course.

 • How much of advanced macros in Excel does the course cover?

  This course provides an introduction to macros. For a more complete coverage of macros and automation of workflows, you should consider Course 209, Introduction to VBA Programming Training.

 • What on-demand content will I receive?

  An outline of the content you will receive can be seen above. You will also get access to any new on-demand content that becomes available during your annual enrolment period.

  How do I receive my PMI PDU credits?

  Follow the directions on our PMI PDU page for instructions on how to submit for PDU credit.

Klassrum, On-demand och självstudier

Note: This course runs for 2 dagar

 • 18 - 19 maj 9:00 - 4:30 BST London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare)

 • 20 - 21 jul 9:00 - 4:30 BST London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare)

 • 5 - 6 okt 9:00 - 4:30 BST London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare)

 • 4 - 5 jan 9:00 - 4:30 GMT London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare)

 • 20 - 21 apr 9:00 - 4:30 EDT New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare)

 • 27 - 28 jul 9:00 - 4:30 EDT Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare)

 • 19 - 20 okt 9:00 - 4:30 EDT New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare)

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Excel Data Analysis Unlimited Access Training Information

 • Excel Data Analysis Unlimited Access Training Bundle Description

  This product offers access to a library of Microsoft Office on-demand courses including Excel, Word, PowerPoint, and more. At any time during your annual access to this offering, you may attend one of our 1-day review sessions focused specifically on Excel PivotTables — Course 4611, Excel PivotTables Training: Building Dashboards.

On-Demand Training Outline

 • On-Demand Course List

  • Access 2016 Essentials
  • Excel 2016 Essentials
  • Excel 2016 Essentials for Mac
  • Excel 2016 Advanced
  • Excel Charts and PivotTables
  • Excel Functions
  • Relational Database Design
  • PowerPoint 2016
  • Advanced PowerPoint 2016
  • PowerPoint for Mac
  • Advanced PowerPoint for Mac
  • Outlook 2016
  • Outlook on the Web
  • Word 2016 Essentials
  • Word 2016 Advanced
  • Word 2016 Expert
  • Word 2016 Mail Merge
  • Word 2016 Essentials for Mac
  • Word 2016 Advanced for Mac
  • Word 2016 Expert for Mac
  • Word 2016 Mail Merge for Mac
  • End User Security Awareness
  • Skype for Business

Excel Data Analysis Training FAQs

 • What background do I need?

  Experience with Excel fundamentals at the level of Microsoft Excel: introduktion • Kurs 1361.

 • Is the on-demand content the same as the 2-day instructor class?

  While many of the same points are covered, taking the instructor-led course provides the deepest dive into that area. The on-demand content is intended for those who wish to gain a broad knowledge of the topics described in the course outline above - including Excel.

 • What on-demand content will I receive?

  An outline of the content you will receive can be seen above. You will also get access to any new on-demand content that becomes available during your annual enrolment period.

  How will I access my course materials if I choose this method?

  Once payment is received, you will receive an email from Learning Tree with all the links and information you need to get started.

 • How can I sign up for a review session?

  Once you are enrolled in the program, specific details and dates will be sent to you.

Teamträning

Har du frågor om vilken utbildning som är rätt för dig?

call 08-506 668 00
100% Satisfaction Guaranteed

100 % nöjd. Eller få pengarna tillbaks!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

London / Online (AnyWare)
London / Online (AnyWare)
London / Online (AnyWare)
London / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français