Introduktion till Python-programmering

Nivå: Foundation
Snittbetyg: 4,6/5 4,56/5 Based on 557 Reviews

Python är ett kraftfullt och smidigt objektorienterat språk som är designat för att vara lättanvänt och ge ökad produktivitet. Under denna utbildning får du kompetens som gör att du kan uppnå snabba utvecklingscykler, korta ner time-to-market och minska kostnader för underhåll genom att utveckla applikationer som använder Pythons språkfunktioner, dess rika standardbibliotek och programvarupaket från tredje part.

NYA, alternativa sätt att delta, LÄS MER HÄR ›

Introduktion till Python-programmering

Nyckelfunktioner:

 • Välj att delta via Blended learning eller enbart lärarlett
 • Exklusivt LinkedIn medlemskap för erfarenhetsutbyte med kollegor och experter

Du kommer lära dig att:

 • Snabbt utveckla funktionsrika applikationer med Pythons uttryck, funktioner variabler och datatyper
 • Strukturera kod med klasser, moduler och paket som använder OO-egenskaper
 • Skapa flera data accessors för att hantera olika lagringsformat
 • Utveckla dynamiska, plattformsoberoende GUI och datadrivna webbapplikationer

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

BLENDED LEARNING

On-demand och online lärarträffar

Unlimited annual access to:

 • 6 on-demand video courses
 • 3 eBooks
 • 1-day instructor-led review sessions

LIVE, LÄRARLEDD

Klassrum och självstudier

 • Learn Python programming
 • 3-day instructor-led training course
 • One-on-one after-course instructor coaching
 • After-course computing sandbox
 • End-of-course exam included
 • Pay later by invoice -OR- at the time of checkout by credit card

PREMIUM UTBILDNING

Klassrum, On-demand och självstudier

Unlimited annual access to:

 • Unlimited annual access to:
 • 6 on-demand video courses
 • 3 eBooks
 • 200 review questions
 • 1-day instructor-led review sessions
 • 3-day instructor-led training course
 • One-on-one after-course instructor coaching

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

On-demand och online lärarträffar

Introduction to Python Programming Blended Training Information

 •  Python Programming Blended Training Description

  The eBooks and on-demand courses provided as with this offering are a great way to explore your interest in the topics covered in the instructor-led course. At any time during your annual access to this offering, you may attend one of our 1-day review sessions focused specifically on Python for Data Analytics — Course 4509, Introduction to Python for Data Analytics.

On-Demand Training Outline

 • On-Demand Video Courses

  • Python for Beginners
  • Mastering Python
  • Architectural Patterns and Best Practises with Python
  • Mastering Python Data Analysis with Pandas
  • Tkinter GUI Application Development Projects
  • Python Projects
 • eBooks

  • Learning Python
  • Modern Python Cookbook
  • MySQL for Python

Introduction to Python Programming Training FAQs

 • What background do I need?

  • Experience with another procedural or object-oriented programming language, such as C, C++, Java, VB .NET, or Perl
  • Familiarity with concepts, such as variables, loops, and branches with some experience using a text editor to edit program code
 • Does this include any practical, hands-on learning?

  Yes! Each book and video begins with a step by step guide for you to set up a coding environment on your personal computer. The course content is full of examples and practical advice, followed up by the chance to embed your learning through real world tasks. All example code is available to download, copy and use - giving you the chance to work and practise as you read and watch.

 • Is the on-demand content the same as the 4-day instructor class?

  No. While the content selected does map to the objectives of the instructor-led course, it does not include a recorded version of the instructor-led class. The objectives have been re-imagined to be presented in digital, self-guided formats.

  How will I access my course materials if I choose this method?

  Once payment is received, you will receive an email from Learning Tree with all the links and information you need to get started.

 • How can I sign up for a review session?

  Once you are enrolled in the program, specific details and dates will be sent to you.

One Day Instructor-Led Review

You'll be able to register for a Training Review Session at any time after you've placed your order.

 • 2 mar (1 dag)
  9:00 - 4:30 EST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 1 jun (1 dag)
  9:00 - 4:30 EDT
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 6 jul (1 dag)
  9:00 - 4:30 BST
  London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare)
 • 12 aug (1 dag)
  9:00 - 4:30 EDT
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 21 sep (1 dag)
  9:00 - 4:30 BST
  London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare)
 • 18 nov (1 dag)
  9:00 - 4:30 EST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 23 nov (1 dag)
  9:00 - 4:30 GMT
  London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare)

Klassrum och självstudier

Note: This course runs for 3 dagar

 • 27 - 29 maj 9:00 - 4:30 CEST Stockholm Stockholm Boka Din Kursplats

 • 16 - 18 sep 9:00 - 4:30 CEST Stockholm Stockholm Boka Din Kursplats

 • 2 - 4 dec 9:00 - 4:30 CET Stockholm Stockholm Boka Din Kursplats

 • 7 - 9 apr 9:00 - 4:30 BST London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 12 - 14 aug 9:00 - 4:30 BST London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 4 - 6 nov 9:00 - 4:30 GMT London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 27 - 29 jan 9:00 - 4:30 GMT London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 25 - 27 mar 9:00 - 4:30 EDT Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 29 apr - 1 maj 9:00 - 4:30 EDT Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 8 - 10 jul 9:00 - 4:30 EDT New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 28 - 30 okt 9:00 - 4:30 EDT Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 4 - 6 nov 9:00 - 4:30 EST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Introduction to Python Instructor-Led Course Information

 • Python Introduction Course Description

  This introduction to Python course includes 23 hours of Instructor-Led Training (ILT) or Virtual Instructor-Led Training (VILT) presented by a real-world Python programming expert instructor.
 • Requirements

  • Experience with another procedural or object-oriented programming language, such as C, C++, Java, VB .NET, or Perl
  • Familiarity with concepts, such as variables, loops, and branches with some experience using a text editor to edit program code
 • Industry Credits & Certification

  This course offers you the opportunity to earn the following industry credits and certifications

 • After-Course Computing Sandbox

  You'll be given remote access to a preconfigured virtual machine for you to redo your hands-on exercises, develop/test new code, and experiment with the same software used in your course.

Introduction to Python Instructor-Led Course Outline

 • Introduktion till Python

  • Kännetecken för språket Python
  • Pythons exekveringsmodell
  • Använda Pythons inbyggda typer
  • Manipulera strängar och numeriska literaler
 • Deklarera och initiera variabler

  • Utföra aritmetiska beräkningar
  • Fatta beslut och utföra iterationer
  • Formatera och dela upp strängar
  • Samla relaterad data
 • Få tillgång till positionsinformation i listor

  • Ta fram strukturerad data med hjälp av tupplar
  • Hantera datasamlingar konsekvent med iteratorer
  • Organisera och strukturera kod
  • Definiera och anropa funktioner
 • Positions, nyckelords- och standardargument

  Import och paketering

  • Referera funktioner från moduler via kvalifikation
  • Access till standardbibliotek
  • Implementera klasser och objekt
  • Deklarera och redigera objekt
  • Implementera argumentlistor med variabel längd
  • Rekursiva funktioner och generatorfunktioner
  • Gruppera kod i moduler
  • Kapsla in attribut och metoder i klasser

   • Initiera objekt med konstruktorer
   • Få åtkomst till och förändra attribut med metoder
   • Överlagra operatorer
   • rv och polymorfism
  • Återanvända funktionalitet genom arv

   • Definiera abstrakta klasser och gränssnitt
   • Överskugga metoder för dynamiskt beteende
   • Spåra räckvidden i namnrymden
   • Utöka funktionaliteten med klassdekoratorer
   • Redigera filsystem
   • Hantera filer
  • Läsa och skriva text och binära filer

   • Importera OS-modulen för kataloghantering
   • Öka programmens robusthetgenom att hantera undantag
  • Upprätthålla programkontroll med felhanterare

   • Upptäcka fel och rapportera via undantag
   • Ansluta till relationsdatabaser
   • Etablera kommunikation
  • Skapa en SQL-databaskoppling

   • Instantiera markörer för att få åtkomst till en databas
   • Utföra SQL-satser inom ett Pythonprogram
  • Hämta önskade datauppsättningar

   • Uppdatera databasen med åtgärdssatser
   • Konstruera ett GUI med Tkinter
   • Bygga användargränssnittet
  • Definiera GUI-klasser med Frames

   • Placera widgets och geometry managers
   • Lyssna efter gränssnittshändelser
   • Tillhandahålla menyalternativ
  • Svara på musklickningar

   • Binda händelsehanterare
   • Utveckla webbapplikationer
   • Analysera kommandohanteringskedjan
  • Förstå Pythons roll

   • Koppla kommandon till Pythonskript
   • Utveckla MVC med hjälp av Python
  • Integrera modellen med en databas

   • Hantera kommandon med styrobjekt
   • Dra nytta av ramverket Django
  • Förbättra produktiviteten med kodreduktion

   • Förenkla applikationsutveckling
   • Få tillgång till databasen och producera HTML med hjälp av Django-mallar

Introduction to Python Training FAQs

 • What background do I need?

  Experience with another procedural or object-oriented programming language, such as C, C++, Java, VB .NET, or Perl, as well as familiarity with concepts, such as variables, loops, and branches with some experience using a text editor to edit program code.

 • What does a Python developer do?

  Python developers write the code necessary to develop applications using Python's built-in statements, functions, and collection types. Python is also a very popular language for data analytics.

 • How can I become a Python developer?

  An outline of the content you will receive can be seen above. You will also get access to any new on-demand content that becomes available during your annual enrolment period.

  How do I receive my PMI PDU credits?

  There are many pathways to becoming a Python programmer, but the skills required typically include a firm understanding of object-oriented programming and experience in developing applications with Python.

Klassrum, On-demand och självstudier

Note: This course runs for 3 dagar

 • 27 - 29 maj 9:00 - 4:30 CEST Stockholm Stockholm

 • 16 - 18 sep 9:00 - 4:30 CEST Stockholm Stockholm

 • 2 - 4 dec 9:00 - 4:30 CET Stockholm Stockholm

 • 7 - 9 apr 9:00 - 4:30 BST London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare)

 • 12 - 14 aug 9:00 - 4:30 BST London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare)

 • 4 - 6 nov 9:00 - 4:30 GMT London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare)

 • 27 - 29 jan 9:00 - 4:30 GMT London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare)

 • 25 - 27 mar 9:00 - 4:30 EDT Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare)

 • 29 apr - 1 maj 9:00 - 4:30 EDT Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare)

 • 8 - 10 jul 9:00 - 4:30 EDT New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare)

 • 28 - 30 okt 9:00 - 4:30 EDT Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare)

 • 4 - 6 nov 9:00 - 4:30 EST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare)

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

One Day Instructor-Led Review

You'll be able to register for a Training Review Session at any time after you've placed your order.

 • 2 mar (1 dag)
  9:00 - 4:30 EST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 1 jun (1 dag)
  9:00 - 4:30 EDT
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 6 jul (1 dag)
  9:00 - 4:30 BST
  London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare)
 • 12 aug (1 dag)
  9:00 - 4:30 EDT
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 21 sep (1 dag)
  9:00 - 4:30 BST
  London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare)
 • 18 nov (1 dag)
  9:00 - 4:30 EST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 23 nov (1 dag)
  9:00 - 4:30 GMT
  London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare)

Teamträning

Har du frågor om vilken utbildning som är rätt för dig?

call 08-506 668 00
100% Satisfaction Guaranteed

100 % nöjd. Eller få pengarna tillbaks!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

Stockholm
Stockholm
Stockholm
London / Online (AnyWare)
London / Online (AnyWare)
London / Online (AnyWare)
London / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Toronto / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Toronto / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français