Hur föredrar du att bli kontaktad:

Linux - optimering och felsökning

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

1901

Längd

4 dagar

PDF Lägg till på önskelista

Upprätthåll en tillförlitlig Linux-serverinfrastruktur med hög tillgänglighet och minska kostsam nedtid. Under denna utbildning i optimering och felsökning av Linux får du färdigheter i att diagnostisera och åtgärda både vanligt förekommande och komplexa problem vid konfiguration och administration av en Linux-server. Du lär dig att tillämpa dessa färdigheter i datacenter och i molnet.

Du får lära dig att

 • Felsöka Linux med effektiva verktyg och tekniker
 • Rädda ett system som inte går att boota
 • Återställa och justera filsystem i datorer och nätverk 
 • Identifiera och åtgärda nätverksfel och flaskhalsar

Viktig information om kursen

Förkunskapskrav:

 • Kunskap om Linux i nivå med det som lärs ut på:
  • Kurs 144 Linux: administration och support

Programvara:

 • På den här kursen används Red Hat Enterprise Linux
 • Det som lärs ut kan användas på samtliga Linux-distributioner

Kursinnehåll

 • Introduktion till felsökning
 • Utforska olika fel
 • Gå igenom metoder för felsökning
 • Dokumentera lösningar och konfigurationer
 • Boota systemet

Starta boot-sekvensen

 • Åtgärda fel i kärn-loaden
 • Skilja BIOS-krav från UEFI-krav

Återskapa en fungerande uppstartsmiljö

 • Återskapa RAM med korrekta drivrutiner
 • Återställa root-filsystemet
 • Optimera och återställa filsystem

Hantera lokal filsystemintegritet

 • Lokalisera diskar och LUNs genom sökväg och ID
 • Köra fsck på filsystem som är live
 • Välja korrekt filsystemtyp

Förbättra filsystemprestanda

 • Upptäcka felaktiga kö-algoritmer
 • Ställa in cache för applikationsloaden

Hitta fel i filsystemet i logiska volymer

 • Implementera snapshots i felsökningsprocessen
 • Återskapa korrupta LVM-filer

Utöka och ändra storlek på filsystem som är live

 • Öka lagringsutrymmet med online resizing
 • Lägga till fysiska och logiska volymer effektivt
 • Hantera paket och processer

Återskapa paket för kompatibilitet

 • Tillgodose befintliga och främmande RPM-beroenden
 • Anpassa spec-filen och återuppbygga paketet

Mäta applikationens resursanvändning

 • Identifiera applikationens flaskhalsar i diskar, processorer och minnesanvändning
 • Övervaka systemprestanda
 • iostat
 • rlimit
 • top
 • strace
 • nfsstat
 • vmstat

Tilldela resurser till applikationer

 • Ställa in begränsningar för specifika applikationer
 • Säkerställa optimal systemprestanda
 • Felsöka Linux Network Stack

Använda verktyg för felsökning

 • Samla in trafik med grafiska och kommandoradsverktyg
 • Arbeta runt leverantörernas distributionsbegränsningar

Ställa in parametrar för nätverkskärnan

 • Precisera vilka parametrar som påverkar prestandan
 • Maximera flödet i nätverket

Anpassa Ethernet-drivrutiner

 • Anpassa drivrutiner för MTU och protokoll
 • Skräddarsy kärnmoduler för olika typer av trafik

Återställa nätverksanslutning via brandväggen

 • Isolera applikationsfel med brandväggsloggning
 • Utöka regler med iptables

Hitta fel i Network File System (NFS)

 • Samla in statistik för att avslöja brister hos NFS
 • Modifiera buffertinställningar
 • Granskning och loggning med SELinux & Rsyslog

Ställa in SELinux för att aktivera applikationer

 • Återställa säkerhetsåtgärder för att aktivera access
 • Översätta granskningar till förändringar i riktlinjer
 • Skriva och sammanställa riktlinjer för SELinux

Samla in händelseinformation med Rsyslog

 • Sätta upp fjärrloggning av problem och fel
 • Centralisera samling och analys av loggar

Upptäcka otillåtna förändringar med hjälp av Advanced Intrusion Detection Environment (AIDE)

 • Generera säkerhetsdatabasen
 • Visa ändringar i konfigurationer och filer
 • Integrera Linux med Active Directory

Autentisera med Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

 • Migrera Pluggable Authentication Modules (PAM) och nsswitch.conf
 • Lösa ID-fel för användare och grupper

Hitta och åtgärda Kerberosfel

 • Kerberisera användarautentisering
 • Fixa buggar i AD-anslutningen
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 27950 SEK  

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

3 - 6 mar ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EST
Alexandria, VA / Online (AnyWare) Alexandria, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

27950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

Nya meriter till ditt CV genom certifieringar

Många av Learning Trees kurser ger olika typer av utbildningspoäng eller förbereder för att skriva populära certifieringsprov.

This course is approved by CompTIA for continuing education units (CEUs). For additional information and to confirm which courses are eligible towards your CompTIA certification, click here.

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français