Hur föredrar du att bli kontaktad:

Accelerera utvecklingsarbetet i Scrum-team

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

1812

Längd

3 dagar
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

Concentrating on the resolution of impediments and creation of high-performing, self-managed teams, this course provides a fundamental understanding of the Scrum framework and Agile development methodology for software development teams. With this training you will improve your focus on business value, minimize waste, and apply Lean principles to team projects.

Du får lära dig att

 • Lösa organisatoriska problem som hindrar dina agila teams framsteg
 • Skapa högpresterande team för värdefullare mjukvaruleverans
 • Undvika "story card hell" genom effektiv backlogghantering
 • Minska slöseri med hjälp av Lean-principerna
 • Tillämpa Scrum i portföljhanteringen & i projekt med flera team

Viktig information om kursen

Förkunskapskrav

Minst ett års erfarenhet av programvaruutveckling

Rekommenderad erfarenhet

Erfarenhet av Agile och Scrum i nivå med det som lärs ut på: Kurs 918, Grunderna i Agile: Scrum, Kanban, Lean och XP, eller Kurs 1813, Certified Scrum Master®, eller Kurs 1814, Certified Scrum Product Owner®

Kursinnehåll

 • Titta på agil utveckling och Scrum-ramverket
 • Se vilken strategisk roll produktägaren har
 • Se Product Backlog som den väg som ska följas
 • Skapa bättre processer med hjälp av Scrum
 • Utveckla agila team med rätt metoder

Utveckla coachningserfarenhet

 • Använda olika agila coachningsstilar
 • Använda Shu-Ha-Ri-stegen för självförverkligande
 • Praktisera det tjänande ledarskapet

Kontinuerlig förbättring

 • Fokusera på affärsvärde
 • Betona att Scrum möjliggör större självständighet än andra agila metoder

Organisera kring värdestyrd mjukvara

 • Förstärk produktägarens strategiska roll
 • Ordna produktbackloggen dynamiskt för att bestämma projektets vidare utveckling
 • Hitta Scrum-teamets svaga punkter
 • Leverera toppresultat med agil utbildning av teamet

Använda välbeprövade arbetssätt inom teamet

 • Ta fram krav med Acceptance Test Driven Development (ATDD)
 • Designa produkter med Test Driven Development (TDD)
 • Kontinuerligt integrera funktionella inkrement

Skala agil utveckling

 • Koordinera arbetet mellan flera team
 • Använda Kontinuerlig Integrering (CI) för större projekt

Påskynda organisationsförändringar

 • Avslöja problem i processen för mjukvaruutveckling
 • Driv på förändringar genom Scrum Master-rollen
 • Hantera backloggar

Prioritera produktkrav

 • Bena ut problem med hjälp av värdepropositioner
 • Organisera Epics & Stories
 • Kartläggning för att synliggöra backloggen

Bryta ner berättelser för att förstå dem

 • Planera releaser med Minimal Marketable Features (MMF)
 • Definiera en välformulerad produktbacklogg
 • Undvika "Story card hell"
 • Effektivisera teamet med idéer från Lean

Maximera mängden "arbete som inte görs"

 • Tänk "Lean" för att eliminera slöseri
 • Jämför Lean och Kanban med Scrum
 • Leta möjligheter att minska omarbetningar

Implementera Lean-tänket

 • Prioritera resurser med agil portföljhantering
 • Synliggör kapaciteten med kumulativa flödesdiagram
 • Omfördela resurser för att få bort flaskhalsar
 • Förbättra och mäta teamets prestationer

Bedöma den agila mognadsgraden

 • Mäta vilket affärsvärde som har levererats
 • Definiera teamets prestationer
 • Välja granskningsmetoder som underlättar eget ansvar

Förbättring genom agila utvecklingsprocesser

 • Skapa backloggar över förbättringar
 • Hålla koll på vad som tagits bort
 • Utveckla drivkrafter för framgång
 • Planera för externa beroenden

Resursfördelning i projekt

 • Använda konsulter i Scrum-team
 • Outsourca till tredje part
 • Leda geografiskt spridda team

Hantera externa hinder

 • Kartlägga externa faktorer
 • Hantera långsam infrastruktur i teamet
 • Arbeta med driftsättningsteam
 • Använda Scrum i hela organisationen

Skala Scrum

 • Få stöd för Scrum
 • Skapa Agility assessments
 • Hantera hinder i organisationen
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français