User Experience (UX) Design Training for Successful Software Development

Nivå: Intermediate
Snittbetyg: 4,7/5 4,74/5 Based on 68 Reviews

Väldesignade användargränssnitt (UI) ger nöjda och engagerade användare. Under denna kurs lär du dig att skapa en optimal användarupplevelse (UX) som förenar funktionalitet och användbarhet i både stationära och mobila miljöer. Du lär dig att dra nytta av interaction scripts, informationsarkitektur, wireframes och interaktiva prototyper för att implementera en effektiv process för UX-design i er verksamhet.

Nyckelfunktioner:

 • After-course instructor coaching benefit
 • Learning Tree end-of-course exam included
 • After-course computing sandbox included

Du kommer lära dig att:

 • Skapa UX som integrerar användarbehov med applikation
 • Designa personas och berättelser (stories) som driver UI-designen
 • Utnyttja modeller och UX-designmönster för att ta fram funktionell design
 • Testa UX-designer för att avgöra hur effektivt de möter användarmålen
 • Forma din design för att få acceptans och förbättra produktivitet

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 3-day instructor-led training course
 • One-on-one after-course instructor coaching
 • Tuition fee can be paid later by invoice -OR- at the time of checkout by credit card

FÖRETAGSINTERN UTBILDNING

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodellerSkräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 3 dagar

 • 22 - 24 feb 9:00 - 16:30 GMT Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 7 - 9 jun 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 20 - 22 sep 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 30 mar - 1 apr 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 22 - 24 jun 15:00 - 22:30 CCST New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 27 - 29 sep 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Important UX Design Course Information

 • Krav på kursdeltagare

  Kunskap om applikationsutveckling och designprocessen är väsentlig
 • Rekommenderad erfarenhet

  Den här kursen vänder sig till dig som är involverad i skapande av användargränssnitt för webbaserade applikationer: utvecklare, designers, projektledare och systemvetare. Du får lära dig värdet av rätt UX design, vilket input kravställare måste ge och vilket resultat de kan förvänta sig.
 • Kursmaterial

  Skapa applikationer för den mobila världen handlar om mer än att bara skapa applikationer för mindre skärmar. Det handlar om att kunna dra nytta av ny funktionalitet för att interagera med mobiler och andra handhållna enheter och förstå vilka typer av uppgifter som främst är lämpade att utföra på dessa. Kursen adresserar dessa utmaningar samt de begräsningar som följer av en mindre skärm.

  Olika enheter har olika operativsystem och ibland specifika riktlinjer för just dessa enheter, på kursen får du dels veta var du hittar dessa rekommendationer för UI och inblick i hur de bör tillämpas på de olika enheterna. Du får en inblick i hur rekommendationerna passar in i utvecklingsprocessen för bästa effekt.
 • Utbildningsmiljö

  Under kursens övningar används Axure som verktyg för wireframing/prototyping.

UX Design Course Outline

 • Definiera UX-design

  • Skapa en designprocess
  • Välja verktyg för "rich and lean UX processes"
  • Ta fram en verktygslåda för UX/UI
 • Skapa karaktärer och användarberättelser

  Känna igen användaren

  • Lära känna användarens verklighet
  • Bedöma vad användarna värderar
  • Filtrera fram de detaljer som driver UX-designen
  • Prioritera dina karaktärer

  Skriva användarberättelser

  • Vad som kännetecknar en lämplig användarberättelse
  • Bedöma användarens motivation
  • Identifiera vad användaren uppskattar

  Utforma sammanhanget

  • Ta ett steg tillbaka för att se hela upplevelsen
  • Skapa en berättelse utifrån uppgift och sammanhang
  • Förstå mobila UX

  Utforma struktur för användargränssnitt

  • Kategorisera för att skapa märkningssystem
  • Ta fram konceptuell design

  Testa er arkitektur

  • Berika dina informationsartefakter
  • Specificera sidstrukturen
  • Integrera sök och bläddra
 • Skapa en statisk design

  Utnyttja modelleringsprocessen

  • Skapa den konceptuella modellen
  • Ta fram alternativ för den initiala designen
  • Skilja mellan exakta och ungefärliga modeller

  Hantera komplexa uppgifter

  • Konstruera komplexa interaktioner
  • Guida användarna med feedback och feedforward
  • Göra komplex information tillgänglig
  • Använda platstips (location cuing) i användargränssnittet
  • Använda felhanteringsmönstret i tre steg
 • Forma den interaktiva upplevelsen

  Integrera UX designmönster

  • Tillämpa tre perspektiv: interaktiv, emotionell, omgivning
  • Välja UX designmönster med utgångspunkt i användarnas förväntningar och termpreferenser

  Skapa en ungefärlig modell

  • Den roll skisser, wireframes och storyboads har
  • Implementera skissen
  • Skapa wireframes med nyckelkomponenter
  • Dokumentera beslut för att skapa värde för intressenterna
 • Designa för mobila enheter

  Arbeta med den mobila miljön

  • Integrera funktionerna från den mobila miljön i en genuint mobil design
  • Formge uppgifter i den mobila miljön

  Utveckla en mobil design

  • Anpassa sig efter informationens genomslagskraft
  • Dra nytta av att göra applikationerna mobila
 • Generera en dynamisk modell

  Gör en prototyp av ditt användargränssnitt

  • Arbeta med prototyper
  • Förena användbarhet med intressenters behov
  • Tillämpa de tre perspektiven för din initiala design
  • Interaktionsskript för att identifiera UX-hinder

  Utveckla en exakt design

  • Utarbeta den interaktiva upplevelsen
  • Inför inbäddad och kompletterande navigering
 • Förfina designen med hjälp av testning

  Förbereda inför testning

  • Användbarhetstestning för att förfina UX-designen
  • Förbereda användbarhetstester baserade på mål

  Utföra användbarhetstester

  • Genomföra tester som ger konkreta resultat
  • Analysera resultaten för att revidera designen

Teamträning

UX Design Training FAQs

 • What is UX design?

  UX stands for User Experience and UX design is the process of finding functional solutions to appeal to your customers by using a UX design to enhance your product.

 • How many CDUs/PDUs does this UX Design course provide?

  User Experience (UX) Design for Successful Software will give you 17 PDUs.

 • Can I learn UX design online?

  Yes! We know your busy work schedule may prevent you from getting to one of our classrooms which is why we offer convenient online training to meet your needs wherever you want, including online training.

Questions about which training is right for you?

call 08-506 668 00

Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

100% Satisfaction Guaranteed

Your Training Comes with a 100% Satisfaction Guarantee!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français