Hur föredrar du att bli kontaktad:

jQuery Best Practices for Legacy and Today

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

1610

Längd

3 dagar

PDF Lägg till på önskelista

jQuery simplifies the process of creating powerful Web 2.0 applications with dynamic content and visual effects. In this training course, you gain the knowledge and skills to apply jQuery as a tool for rapidly developing feature-rich websites — including how to build standards-compliant responsive web pages with Ajax, design easy-to-use forms, extend jQuery with plugins, and improve user experience. Utilize best practices for supporting legacy system and as well as new development.

Du får lära dig att

 • Rapidly develop dynamic Web 2.0 applications with jQuery, HTML, CSS, and Ajax
 • Create browser-independent, rich client interfaces
 • Enhance HTML forms to use jQuery validation and call web services
 • Develop and integrate plugins and incorporate UI components
 • Build touch-optimised, cross-device web pages with jQuery Mobile

Viktig information om kursen

 • Requirements

  • Experience with HTML and CSS
 • Recommended Experience

  • JavaScript
  • Basic programming concepts
 • Software

  • This course provides Intel Core-2 Duo PCs running Windows 10
  • The latest versions of Internet Explorer, Firefox, Chrome, and Safari are loaded onto each PC
  • Exercises can be completed using either Eclipse, Notepad++, Sublime, or Visual Web Developer Express

Kursinnehåll

 • jQuery Fundamentals
 • Traversing HTML with the jQuery() function
 • Introducing the Sizzle CSS selector engine
 • Matching nodes by element name, ID, class, position, content, behaviour and context
 • Chaining calls to the jQuery() function
 • Manipulating the Document Object Model (DOM) for Cross-Browser DHTML

Adding and replacing content with jQuery

 • Updating, adding and deleting element content
 • Inserting nodes into the DOM and manipulating parents and siblings

Dynamically assigning CSS properties

 • Adding and removing CSS rules and classes
 • Controlling element size and position

Creating accessible, unobtrusive JavaScript

 • Leveraging the .ready() method
 • Assigning event handlers programmatically
 • Animating Web Pages with jQuery Effects

Enhancing pages with animations

 • Controlling visibility with .hide(), .show() and .toggle()
 • Combining animations and responding to callbacks
 • Leveraging object literals to control animations
 • Developing custom animations with .animate()
 • Building Responsive Pages with Ajax

Updating page components asynchronously

 • Downloading HTML with the .load() method
 • Calling web services with .get() and .post()
 • Replacing callbacks with chained deferred objects
 • Combining Ajax calls with .when() and .then()

Converting serialised server data to HTML

 • Retrieving JSON with .getJSON()
 • Returning and parsing XML with .ajax()
 • Designing User-Friendly Forms

Exploring jQuery tools for forms manipulation

 • Selecting and setting focus on the first element
 • Responding to focus and blur events
 • Providing real-time feedback via keyboard events
 • Integrating a validation plugin
 • Extending jQuery with Plugins

Integrating popular plugins

 • Leveraging contributions from the jQuery community
 • Extracting embedded data from semantic HTML
 • Manipulating images with slide shows and carousels

Developing jQuery plugins

 • Conforming to best practices and naming conventions
 • Handling multiple elements
 • Enabling method chaining
 • Aliasing $ to avoid namespace conflicts
 • Consuming object literals to override defaults
 • Creating Sophisticated User Interfaces with jQuery UI

Integrating widgets for highly interactive web applications

 • Optimising screen real estate with accordions and tabs
 • Adding resizable, floating windows with dialogue
 • Providing input assistance with autocomplete

Implementing effects

 • Creating colour animations with .animate()
 • Leveraging complex animation easings and effects

Adding Web 2.0 functionality

 • Resizing HTML elements
 • Building drag-and-drop user interfaces
 • Building Cross-Platform Mobile Pages with jQuery Mobile

Working with mobile pages and controls

 • Structuring pages with HTML5 data-* attributes
 • Saving space with listviews and collapsible blocks
 • Initialising pages with pageinit and handling touch events
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 27950 SEK  

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

18 - 20 mar ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

15 - 17 apr ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

16 - 18 sep ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

14 - 16 okt ( 3 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

27950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

”För mig är de praktiska övningarna den viktigaste delen av inlärningen. De befäster det man lär sig.”

- G. Irving,
Bell Canada

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français