Hur föredrar du att bli kontaktad:

JavaScript for SharePoint Developers

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

1541

Längd

3 dagar
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

SharePoint users and developers constantly seek ways to make SharePoint both more interactive and better able to relay mission critical information. At the same time, modern web application design discourages frequent full page reloads, and encourages interfaces which leverage JavaScript and behind the scenes service calls to provide a more dynamic user experience. In this training course, students gain hands-on experience creating and deploying JavaScript enabled applications into either on-premise SharePoint servers or into Office 365.

You Will Learn How To:

 • Evaluate JavaScript options for SharePoint
 • Write and deploy SharePoint friendly JavaScript 
 • Use JavaScript to access SharePoint information via its REST services 
 • Code SharePoint Add-Ins using Visual Studio
 • Create SharePoint Framework (SPFx) web parts
 • Embed JQueryUI, Angular, and React in SPFx web parts 
 • Test and deploy SharePoint JavaScript customizations  

Viktig information om kursen

Requirements

 • Experience using Microsoft SharePoint
 • JavaScript at the level of 2319 is required.
 • General web development experience

Software

 • This course applies to both cloud based (Office 365) and on-premise SharePoint 2016 installs

Kursinnehåll

 • Introduction and Overview
 • Motivation behind increased JavaScript usage in SharePoint sites
 • Evaluate JavaScript inclusion options for SharePoint
 • Review basic JavaScript syntax and usage
 • Debugging JavaScript
 • Dynamically Including SharePoint Data With JavaScript

Core jQuery

 • Basics of using jQuery
 • Understanding jQuery selectors
 • Updating the live HTML DOM using jQuery

SharePoint REST services

 • REST service basics
 • Using jQuery to access SharePoint services
 • Basic SharePoint service operations
 • Accessing lists and list items
 • Working with document library files and folders
 • Creating SharePoint Hosted Add-Ins

SharePoint add-in basics

 • Differentiating SharePoint and provider hosted add-ins
 • Configuring the development environment
 • Creating and deploying SharePoint Add-Ins with Visual Studio
 • Using add-ins to create lists and document libraries
 • Creating custom pages

Accessing SharePoint data with JSOM

 • Understanding the JavaScript Object Model for SharePoint
 • Accessing SharePoint data with JSOM
 • Working with lists items
 • Uploading and downloading document libraries files
 • Incorporating Angular Components Into SharePoint

Angular architecture

 • Simplifying the web user interface
 • Configuring an Angular development environment
 • Understanding Angular in the SharePoint world

Creating Angular components

 • Coding in TypeScript
 • Creating the component view through the template
 • Conditional and repeating html elements
 • Controlling component functionality through the typescript file
 • Injecting shared resources

Third party libraries

 • Incorporating third party Angular components
 • Adding charts and graphs to SharePoint pages
 • Adding JavaScript to Branded SharePoint Sites
 • Branding basics for SharePoint
 • Incorporating JavaScript into custom SharePoint brands
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français