Hur föredrar du att bli kontaktad:

Skapa Dashboards med SharePoint

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

1536

Längd

4 dagar

PDF Lägg till på önskelista

Business Intelligence (BI) handlar om att hitta och visa information som möjliggör för ledningen att fatta välunderrättade affärsbeslut. Under den här kursen lär du dig att använda BI-funktionaliteten som finns inbyggd i SharePoint och hur du bygger dashboards i SharePoint Server vilket förenklar användning och visualisering av företagsinformation.

Du får lära dig att

 • Presentera affärsinformation från en mängd olika rapporter och datakällor
 • Integrera Excel-arbetsblad och data från diagram
 • Utveckla nyckeltal med PerformancePoint Services
 • Ansluta Web Parts för att visa och filtrera data för analys

Viktig information om kursen

Requirements

 • Basic understanding of SharePoint at the level of Course 1540, SharePoint 2016 Technologies Introduction
 • Background knowledge of Excel, report development, or data analysis

Software

 • Concepts covered in this course are applicable in Office365

Kursinnehåll

 • Dashboards i SharePoint
 • Definiera dashboards
 • Leverera dashboards med SharePoint
 • Anpassa SharePoint–webbsidor
 • Utforma Wiki och Web Part–sidor
 • Publicera Excel i Dashboards

Använda Excel Access Web Parts

 • Visa Excel i SharePoint–sidor
 • Ansluta Excel Web Parts
 • Skräddarsy Excel Access Web Parts

Införliva Excel Services

 • Utvärdera publiceringsalternativ i Excel Services
 • Upptäcka parametrar i Excel Services
 • Sammanställa Power Pivot i Excel
 • Driftsätta Business Reports

Använda SQL Server Reporting Services

 • Överblicka funktioner i SQL Server Reporting Services
 • Tilldela ett Reports Library
 • Lägga till SQL Server Reports till webbsidor

Leverera Crystal Reports

 • Analysera Crystal Reports–funktioner
 • Distribuera Crystal Reports genom SharePoint
 • Implementera SharePoint–appar

Använda SharePoint–listor som datakälla

 • Använda SharePoint–listor som dashboard–funktioner
 • Aktivera funktionaliteten i listor med vyer
 • Förbättra SharePoint–listor med metadata

Kartlägga SharePoint–listor

 • Undersöka alternativ för kartläggning
 • Ansluta listor till kartlagda Web Parts
 • Visa SharePoint–listor på webbsidor
 • Arbeta med Business Intelligence Center

Använda självbetjäning för BI

 • Komma igång med att använda ett BI–center
 • Identifiera komponenter i en mall för en BI–centersajt
 • Dra nytta av PerformancePoint–funktioner
 • Konfigurera dataanslutningar

Planera inför ett bra dashboard

 • Samla in information om användarbehov
 • Lokalisera datakällor
 • Skapa en modell (mock–up)

Skapa funktionsrikt innehåll

 • Analysera datastrukturer för en korrekt rapportering
 • Välja fakta och dimensioner för affärsrapportering
 • Använda en tabulär modell och Analysis Services Cube
 • Skapa innehåll för visualisering

Utforska PerformancePoint Dashboard Designer

 • Producera rapporter, tabeller, grafer och filter
 • Skapa nyckeltal och indikatorer
 • Utveckla rapporter och scorecards för att mäta prestanda
 • "Slicing & dicing" med Power Pivot
 • Erbjuda decomposition tree–funktionalitet

Bygga ditt dashboard i SharePoint

 • Kombinera rapportobjekt på en webbsida
 • Använda filter i rapporter och grafer
 • Utöka nyckeltal med trendindikatorer
 • Skapa åtkomst för olika grupper
 • Förbättra Dashboards med SharePoint Web Parts

Drilling–down för grundorsaksanalys

 • Dra nytta av färdigkonfigurerade Web Parts
 • Filtrera Web Parts
 • Hitta information med Query Web Parts
 • Visa filmer med Media Web Parts

Utvärdera Web Part–källor

 • Upptäcka tredjepartsleverantörer
 • Se behovet av att skräddarsy
 • Lansera en Dashboard Portal

Designa intuitiv navigering

 • Upptäcka navigeringsbehov
 • Välja SharePoint–alternativ för webbsidesövergångar

Bygga portalsidor

 • Implementera Promoted Links App
 • Utforska Links App
 • Redigering av wiki–sidor
 • Modifiera aktuell och global navigering
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 27950 SEK  

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

14 - 17 jul ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

11 - 14 aug ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Alexandria, VA / Online (AnyWare) Alexandria, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

10 - 13 nov ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EST
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

5 - 8 jan ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EST
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

2 - 5 feb ( 4 dagar)
9:00 - 4:30 EST
Alexandria, VA / Online (AnyWare) Alexandria, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

27950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français