Introduction to Microsoft Excel

Nivå: Foundation
Snittbetyg: 4,9/5 4,89/5 Based on 117 Reviews

På dagens arbetsplatser är Microsoft Excel det främsta redskapet för att arbeta med data. Att kunna använda Excel gör det möjligt för dig att förenkla komplexa arbetsuppgifter i ditt dagliga arbete. På den här introduktionskursen lär du dig att skapa arbetsblad i Excel, utveckla formler och tillämpa avancerad formatering för att samla in och presentera information.

NYA, alternativa sätt att delta, LÄS MER HÄR ›

Nyckelfunktioner:

 • Välj att delta via Blended learning eller enbart lärarlett
 • Exklusivt LinkedIn medlemskap för erfarenhetsutbyte med kollegor och experter

Du kommer lära dig att:

 • Navigera och arbeta i kalkylblad och arbetsböcker
 • Rapportera intäkter och kostnader genom funktioner och formler
 • Utforma en återanvändbar mall med datainmatning där formler skyddas
 • Använda villkorsstyrd formatering för att analysera försäljningsinformation
 • Importera, förbereda och validera data med redigeringsverktyg, formler och snabbfyllning
 • Sortera och välja detaljerade data med tabeller och utsnitt
 • Presentera och analysera data med grafer, miniatyrer och printing parametrar
 • Skapa IF-satser som fattar beslut; presentera resultat visuellt
 • Hämta och konsolidera information med 3D-formler
 • Analysera sammanfattningsdata med pivottabeller och skapa dashboards

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

BLENDED LEARNING

On-demand och online lärarträffar

Unlimited annual access to:

 • Library of on-demand courses
 • 1-day instructor-led review sessions

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 3-day instructor-led training course
 • One-on-one after-course instructor coaching
 • After-course computing sandbox included
 • Learning Tree end-of-course exam included
 • Pay later by invoice -OR- at the time of checkout by credit card

PREMIUM UTBILDNING

Klassrum, On-demand och självstudier

Unlimited annual access to:

 • Library of on-demand courses
 • 3-day instructor-led training course
 • 1-day instructor-led review sessions
 • After-course instructor coaching benefit
 • After-course computing sandbox included
 • Learning Tree end-of-course exam included

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

On-demand och online lärarträffar

Microsoft Excel Introduction Blended Training Information

 • Microsoft Excel Introduction Blended Learning Description

  This product offers access to a library of Microsoft Office on-demand courses including Excel, Word, PowerPoint, and more. At any time during your annual access to this offering, you may attend one of our 1-day review sessions focused specifically on Creating and Designing Excel Workbooks (4610).

On-Demand Training Content

 • On-Demand Course List

  • Access 2016 Essentials
  • Excel 2016 Essentials
  • Excel 2016 Essentials for Mac
  • Excel 2016 Advanced
  • Excel Charts and Pivot Tables
  • Excel Functions
  • Relational Database Design
  • PowerPoint 2016
  • Advanced PowerPoint 2016
  • PowerPoint for Mac
  • Advanced PowerPoint for Mac
  • Outlook 2016
  • Outlook on the Web
  • Word 2016 Essentials
  • Word 2016 Advanced
  • Word 2016 Expert
  • Word 2016 Mail Merge
  • Word 2016 Essentials for Mac
  • Word 2016 Advanced for Mac
  • Word 2016 Expert for Mac
  • Word 2016 Mail Merge for Mac
  • End User Security Awareness
  • Skype for Business

Microsoft Excel Training FAQs

 • What background do I need?

  No specific experience is required.

 • Is the on-demand content the same as the 3-day instructor class?

  No. While many of the same points are covered, taking the instructor-led Introduction to Microsoft Excel course provides the deepest dive into that area. This offering is intended for those who wish to gain a broad knowledge of the topics described in the course outline above - including Excel.

 • How can I sign up for a review session?

  Once you are enrolled in the program, specific details and dates will be sent to you.

 • What on-demand content will I receive?

  An outline of the content you will receive can be seen above. You will also get access to any new on-demand content that becomes available during your annual enrolment period.

 • How will I access my course materials if I choose this method?

  Once payment is received, you will receive an email from Learning Tree with all the links and information you need to get started.

Instructor-Led Training

You'll be able to register for an Instructor-Led Training Session at any time after you've placed your order.

 • 22 mar (1 dag)
  10:00 - 5:30 CCET
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 21 jun (1 dag)
  11:00 - 6:30 CCST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 27 sep (1 dag)
  11:00 - 6:30 CCST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 21 dec (1 dag)
  10:00 - 5:30 CCET
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 3 dagar

 • 1 - 3 mar 9:00 - 16:30 GMT Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 30 maj - 1 jun 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 30 aug - 1 sep 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 23 - 25 feb 15:00 - 22:30 CCET Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 12 - 14 apr 15:00 - 22:30 CCST Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 24 - 26 aug 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Microsoft Excel Introduction Instructor-Led Course Information

 • Microsoft Excel Introduction Training Course Description

  In this introductory course, you learn how to summarise data with Excel by incorporating formulas, formatting, and charts and graphs. You also gain the skills to efficiently navigate and manipulate multiple spreadsheets in a workbook, optimise your worksheets using templates, graphs and formulas, and design simple-to-complex formulas by nesting Excel functions.

 • Requirements

  • Familiarity working in Microsoft Windows
 • Software

  • This course is applicable to all versions of Excel, from Excel 97 to Excel 2016

Microsoft Excel Introduction Instructor-Led Course Outline

 • Introduction to Microsoft Excel

  • Working with cell ranges—navigating and selecting cells with the mouse and keyboard
  • Entering and editing data, and employing AutoFill to enter data
  • Inserting and deleting rows, columns or cells.
  • Adjusting column width and row height
  • Manipulating data with cut, copy, paste, with the clipboard or with dragging the mouse
  • Leveraging multiple worksheets
 • Formulas and Functions

  • Writing simple formulas
  • Exploring audit tools to examine and evaluate formulas
  • Referencing cells in formulas using relative and absolute references
  • Configuring cells for the number format and alignment
  • Constructing common functions with the aid of the function wizard and the Formula tab
  • Implementing names in formulas and functions
 • Worksheet Formatting and Presentation

  • Setting up initial cell formatting
  • Drawing attention to data with formatting
  • Working with templates - Protecting cell ranges and worksheets
  • Analysing data with conditional formatting
 • Getting Data In and Out

  • Importing data into Excel from various sources: text, web, Microsoft Access, SQL Server
  • Transforming data with global replace and data tools
  • TEXT and DATE functions
  • 2013 Flash Fill assistant
 • Sorting, Selecting and Subtotaling data

  • Subtotaling a Filtered list with the subtotal command
  • Implementing Tables and Table Formulas
  • Subtotaling a table with the Total Row
  • Filtering Tables with Slicers
 • Present Data Visually

  • Leveraging charts to create a visual presentation
  • Creating charts using wizards
  • Adjusting chart settings, including titles, labels, and chart types
  • Working with Views of the spreadsheet
  • Setting up your workbook for printing
 • Introducing Advanced Features

  • Implementing dates
  • Summarising data from other worksheets with 3-D formulas
  • Designing IF functions and conditional formatting
  • Analysing summary data with Pivot tables and slicers

Microsoft Excel Introduction Training FAQs

 • What background do I need?

  No specific experience is required.

Klassrum, On-demand och självstudier

Note: This course runs for 3 dagar

 • 1 - 3 mar 9:00 - 16:30 GMT Online (AnyWare) Online (AnyWare)

 • 30 maj - 1 jun 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare)

 • 30 aug - 1 sep 9:00 - 16:30 BST Online (AnyWare) Online (AnyWare)

 • 23 - 25 feb 15:00 - 22:30 CCET Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare)

 • 12 - 14 apr 15:00 - 22:30 CCST Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare)

 • 24 - 26 aug 15:00 - 22:30 CCST Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare)

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Microsoft Excel Unlimited Access Blended Training Information

 • Microsoft Excel Introduction Premium Blended Description

  This product offers access to a library of Microsoft Office on-demand courses including Excel, Word, PowerPoint, and more. At any time during your annual access to this offering, you may attend one of our 1-day review sessions focused specifically on Creating and Designing Excel Workbooks (4610). Enrolling in this bundle also grants you access to any of our multi-day Introduction to Microsoft Excel (1361) course events.

 • How to Schedule Your Instructor-Led Training

  Once payment is received, you will receive details for your Unlimited Access Training Bundle via email. At that time, you may call or email our customer service team for assistance in enrolling in the event date of your choice.

On-Demand Training Outline

 • On-Demand Course List

  • Access 2016 Essentials
  • Excel 2016 Essentials
  • Excel 2016 Essentials for Mac
  • Excel 2016 Advanced
  • Excel Charts and Pivot Tables
  • Excel Functions
  • Relational Database Design
  • PowerPoint 2016
  • Advanced PowerPoint 2016
  • PowerPoint for Mac
  • Advanced PowerPoint for Mac
  • Outlook 2016
  • Outlook on the Web
  • Word 2016 Essentials
  • Word 2016 Advanced
  • Word 2016 Expert
  • Word 2016 Mail Merge
  • Word 2016 Essentials for Mac
  • Word 2016 Advanced for Mac
  • Word 2016 Expert for Mac
  • Word 2016 Mail Merge for Mac
  • End User Security Awareness
  • Skype for Business

Microsoft Excel Introduction Training FAQs

 • What background do I need?

  No specific experience is required.

 • Is the on-demand content the same as the 3-day instructor class?

  No. While many of the same points are covered, taking the instructor-led Introduction to Microsoft Excel course provides the deepest dive into that area. This offering is intended for those who wish to gain a broad knowledge of the topics described in the course outline above - including Excel.

 • How can I sign up for a review session or in Instructor-led version of the course?

  Once you are enrolled in the program, specific details and dates will be sent to you.

 • What on-demand content will I receive?

  An outline of the content you will receive can be seen above. You will also get access to any new on-demand content that becomes available during your annual enrolment period.

 • How will I access my course materials if I choose this method?

  Once payment is received, you will receive an email from Learning Tree with all the links and information you need to get started.

 • How do I schedule my instructor-led training?

  Once payment is received, you will receive details for your Unlimited Access Training Bundle via email. At that time, you may call or email our customer service team for assistance in enrolling in the event date of your choice.

Instructor-Led Training

You'll be able to register for an Instructor-Led Training Session at any time after you've placed your order.

 • 22 mar (1 dag)
  10:00 - 5:30 CCET
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 21 jun (1 dag)
  11:00 - 6:30 CCST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 27 sep (1 dag)
  11:00 - 6:30 CCST
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)
 • 21 dec (1 dag)
  10:00 - 5:30 CCET
  Online (AnyWare) Online (AnyWare)

Teamträning

Har du frågor om vilken utbildning som är rätt för dig?

call 08-506 668 00

Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

100% Satisfaction Guaranteed

100 % nöjd. Eller få pengarna tillbaks!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français