Hur föredrar du att bli kontaktad:

Introduction to Data Science, Machine Learning & AI

KURSNIVå

Foundation

Kursnummer

1253

Längd

5 dagar

PDF Lägg till på önskelista

Big Data-analyser gör det möjligt för organisationer att bygga upp konkurrenskraftiga strategier runt datadrivna analyser och få värde från enorma mängder data som inte används. Vare sig du spårar effektiviteten i er lagerhållning eller förutsäger bemanningsnivåerna på ett callcenter ger kursen de kunskaper och färdigheter som krävs för att nå nästa nivå i beslutsfattandet.

Du får lära dig att

 • Skapa konkurrensfördelar med hjälp av både strukturerad och ostrukturerad data
 • Förutsäga utfall med olika tekniker för övervakad maskininlärning
 • Upptäcka mönster i kundernas beteende genom ej övervakade tekniker
 • Använda R och RHadoop för analys av strukturerad data, ostrukturerad data och Big Data

Kursinnehåll

 • Introduktion till R

Utforskande dataanalys med R

 • Ladda ner, ställa frågor till och redigera data i R
 • Rensa rådata för modellering
 • Minska dimensioner med Principal Component Analysis
 • Utöka R med användardefinierade paket

Underlätta bra analytiskt tänkande med datavisualisering

 • Utforska kännetecken för datauppsättningar genom visualisering
 • Kartlägga datadistributioner med lådogram, histogram och densitetsdiagram
 • Identifiera avskilda delar i data
 • Arbeta med ostrukturerade/stora datauppsättningar med Big Data Analytics–verktyg

Utvinna ostrukturerad data för affärsapplikationer

 • Förbearbeta ostrukturerad data inför djupare analyser
 • Beskriva en dokumentkorpus med en termdokumentsmatris

Hantera ökad komplexitet med Big Data

 • Undersöka MapReduce– och Hadoop–arkitekturerna
 • Integrera R och Hadoop med RHadoop
 • Förutsäga resultat med regressionstekniker

Uppskatta framtida värden med linjär och logistisk regression

 • Skapa en modell av relationen mellan en output–variabel och flera input–variabler
 • Korrekt tolka koefficienter i löpande och kategorisk data

Regressionstekniker för att hantera Big Data

 • Klara problem med volymerna med RHadoop
 • Skapa regressionsmoduler för RHadoop
 • Kategorisera data med klassificeringstekniker

Automatisera märkningen av nya dataposter

 • Förutsäga målvärden med hjälp av beslutsträd
 • Bygga en modell från befintlig data för framtida förutsägelser
 • Kombinera trädprognoser med random forests i RHadoop

Bedöma modellernas resultat

 • Visualisera modellresultaten med en ROC–kurva
 • Utvärdera klassificeringar med förvirringsmatriser
 • Upptäcka mönster i komplex data med klustring och länkanalyser

Identifiera tidigare okända grupperingar inom en datauppsättning

 • Segmentera kundmarknaden med algoritmen
 • Definiera likhet med lämpliga avståndsmått
 • Konstruera trädlika kluster med hierarkisk klustring
 • Klustra textdokument och tweets för bättre förståelse

Upptäcka kopplingar med länkanalys

 • Se viktiga kopplingar med analys av sociala nätverk
 • Utforska hur resultat från sociala nätverk används i marknadsföringen
 • Använda transaktionsdata för att ta fram rekommendationer och associationsregler

Bygga upp och utvärdera associationsregler

 • Uppfatta verkliga kundpreferenser i transaktionsdata för att förbättra kundupplevelsen
 • Beräkna support, förtroende och lyft för att skilja "bra" regler från "dåliga" regler
 • Skilja mellan genomförbara, triviala, obegripliga regler
 • Klara utmaningen med stora datauppsättningar när man söker efter regler med RHadoop

Konstruera rekommendationsmotorer

 • Kors– och uppförsäljning & ersättningar som motivation
 • Utnyttja rekommendationer baserat på gemensam filtrering
 • Implementera analys i organisationen

Utöka analyskapaciteten

 • Bryta ner Big Data–analys i hanterliga steg
 • Integrera analys i aktuella verksamhetsprocesser
 • Granska Spark, MLib och Mahout för maskininlärning

Spridning och Big Data–policyer

 • Utforska etiska frågor om sekretess i Big Data
 • Sprida resultat för olika typer av intressenter
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Alternativa sätt att delta på denna Lärarledda Kurs

Delta på denna lärarledda kurs i klassrummet eller online via AnyWare.

Smidig bokning: Du behöver inte betala kursen när du bokar, utan först 7 dagar efter kursstart.

I klassrum

Live, Online

Anpassad utbildning

I klassrum — ELLER — Live, Online

Pris — Ordinarie : 30950 SEK  

1 - 5 apr ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 CEST
Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

19 - 23 aug ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 CEST
Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

25 - 29 nov ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 CET
Stockholm / Online (AnyWare) Stockholm / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurser i Storbritannien, när du deltar online via AnyWare går kursen 10:00-17:30 CET (svensk tid)

10 - 14 jun ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

14 - 18 okt ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 BST
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

3 - 7 feb ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 GMT
London / Online (AnyWare) London / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurser i USA/Kanada, när du deltar online via AnyWare går kursen 15:00-22:30 CET (svensk tid)

4 - 8 mar ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 EST
Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

29 apr - 3 maj ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

3 - 7 jun ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Rockville, MD / Online (AnyWare) Rockville, MD / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

8 - 12 jul ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

15 - 19 jul ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

9 - 13 sep ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

30 sep - 4 okt ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Alexandria, VA / Online (AnyWare) Alexandria, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

7 - 11 okt ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 EDT
Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

16 - 20 dec ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 EST
Rockville, MD / Online (AnyWare) Rockville, MD / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

6 - 10 jan ( 5 dagar)
9:00 - 4:30 EST
Online (AnyWare) Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Visa alla datum
Visa färre datum

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Anpassad utbildning

Är ni ett team på 4 eller fler som behöver samma kurs? Ett alternativ är att genomföra den på plats hos er, utifrån era behov.

For details, call 08-506 668 00 or Click here »

This event has been added to your cart.

Pris

Ordinarie

I Klassrum eller
Online

Ordinarie

30950 SEK

Anpassad utbildning

Kontakta oss »

Kurspris inkluderar:

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

Kurstider

Kurstid:
09:00-16:30

Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
15:30-16:30

Övrigt:
Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français