Hur föredrar du att bli kontaktad:

Expanding AWS Adoption

KURSNIVå

Intermediate

Kursnummer

1206

Längd

4 dagar
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

Cloud solutions are constantly evolving to provide a more complete platform for cloud computing. Learn to use new features and functionality so that you can efficiently operate your infrastructure and applications with Amazon Web Services (AWS). Building on your foundational knowledge or practical experience of AWS, this course expands your ability to increase use of the largest cloud vendor in the world.

Du får lära dig att

 • Execute code (actions) based on events and triggers with AWS Lambda
 • Share volumes across instances and availability zones with AWS EFS
 • Leverage CloudFormation templates to simplify and streamline deployment
 • Deploy Elastic Map Reduce (EMR) clusters to process large datasets Query data in S3 with AWS Athena

Viktig information om kursen

Requirements:

 • Knowledge at the level of Course 1205, Amazon Web Services (AWS)

Recommended Experience:

 • Attendees should have working knowledge of AWS EC2, VPC, and S3

Software:

 • AWS Accounts will be provided to attendees for use during the course

Kursinnehåll

 • Managing Access and Storage

Auditing and monitoring

 • Tracking user activity and usage with CloudTrail
 • Controlling access with IAM roles
 • Monitoring RDS databases with RDS enhanced monitoring

Managing data stored in the cloud

 • Automatically change data storage class and archive data with S3 Lifecycle
 • Mounting EFS volumes to multiple instances across availability zones
 • Simplifying Your Infrastructure

Deploying resources with CloudFormation

 • Creating CloudFormation templates to define a collection of AWS resources
 • Streamlining deployment of resources and any associated dependencies

Executing custom actions based on events

 • Detecting configuration changes and verifying compliance with AWS Config
 • Invoking code with AWS Lambda
 • Implementing scheduled or 'cron' jobs with AWS Lamdba
 • Reducing required resources and monthly costs
 • Leveraging AWS for Big Data Processing and Analysis

Deploying Hadoop and Spark clusters on AWS EMR

 • Creating a Spark Cluster and executing a PySpark application
 • Configuring bootstrap actions to initialise an EMR cluster
 • Running Jupyter Notebooks on an EMR cluster

Analysing large data sets without deploying clusters

 • Querying data in S3 with Athena
 • Using standard SQL to analyse CSV and JSON data
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Computing Sandbox Efter Kursen
Efter kursen får du access till en virtuell dator som innehåller den programvaran som används under utbildningen. Här kan du göra om övningsuppgifter, skriva/testa kod och labba i en felsäker miljö.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français