ITIL® v3 Foundation Certification Training

Nivå: Foundation
Snittbetyg: 4,7/5 4,66/5 Based on 1628 Reviews

Under den här ITIL Foundation-kursen får du en grundläggande förståelse för ramverket ITIL och IT Service Management och lär dig att hantera IT-tjänster mer effektivt. Under utbildningen får du kunskaperna som behövs för att klara certifieringsprovet ITIL Foundation. En ITIL Foundation-certifiering och är ett första steg till mer avancerade ITIL-kurser.

Nyckelfunktioner:

 • 98% godkänt resultat
 • Välj mellan on-demand och blandat lärarlett utbildningsalternativ
 • Exklusivt medlemskap i LinkedIn-grupp för enskilda personer och SME community support
 • Ytterligare resurser, inklusive app för provövningar och digital ITIL Bashandbok
 • 2 hp mot ITIL-expertcertifiering och årligt ITIL-medlemskap
 • Examensbevis för ITIL Bas ingår

Du kommer lära dig att:

 • Grunden inför provet ITIL Bascertifiering som skrivs i slutet av kursen
 • Identifiera möjligheter att utveckla IT-processer enligt ITIL:s riktlinjer
 • Samarbeta med IT-team genom att använda terminologi och koncept från ITIL
 • Utforska processer inom IT Service Management
 • Förstå betydelsen av samarbete mellan IT och affärssidan

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

BLANDAT LÄRANDE

On-demand och online lärarträffar

Obegränsad åtkomst årligen till följande:

 • On-demand ITIL Basmoduler, kursmaterial och författarstöd
 • 1 dag instruktörsledd omdömessession
 • Över 300 provförberedande frågor
 • Få PMI PDUs för självstyrt lärande
 • Digital ITIL Bashandbok
 • Examenstilffälle (med frivilling omtentamen)

LIVE, LÄRARLEDD

Klassrum och självstudier

 • 3-dagars instruktörledd kurs
 • Övningstentor och förberedande frågor
 • Processöversiktskartor och flashcards
 • Få 18 PMI PDUs
 • En-mot-en efter kurs instruktörscoaching
 • Digital ITIL Bashandbok
 • Examenstilffälle (med frivilling omtentamen)

PREMIUM UTBILDNING

Klassrum, On-demand och självstudier

Obegränsad åtkomst årligen till följande:

UTBILDNING PÅ DIN ARBETSPLATS

Teamträning

 • Använd denna eller någon annan utbildning i ditt företag
 • Fullskalig programutveckling
 • Levereras när, var och hur du vill
 • Blandade utbildningsmodeller
 • Skräddarsytt innehåll
 • Coaching av ett expertteam

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

On-demand och online lärarträffar

ITIL Blended training utbildningsinformation

 • ITIL Blended traning utbildningsinformation.

  Learning Trees ITIL bascertifieringskurs - Blended training, inkluderar obegränsad tillgång till 8 timmars on-demand-innehåll som presenteras av en ITIL-certifieringspraktiker, samt klassrums- eller live-deltagande i någon ITIL Foundation-sessioner som inträffar din årliga prenumeration. Det ger en omfattande täckning av begrepp inom ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

  För att förbereda dig inför din basexamination inom ITIL så får du praktiska uppdrag, övningsfrågor och dagliga genomgångar. Du kommer också att undersöka och utvärdera god praxis inom IT-servicehantering baserat på ITIL-metodologi. Du utvärderar också de aktiviteter, roller och säkerhetsproblem som är inkluderade inom servicehantering, undersöka komponenterna i var och en av huvudtjänsterna.

 • Examineringsinformation

  Att uppnå ITIL bascertifikat ger två poäng till din ITIL expertcertifiering. Du kommer att vara försedd med ett PeopleCert-examensbevis, inklusive deras ”Web Proctoring Service” och en andra utbildningskupong om du misslyckas med ditt första försök.

 • ITIL Learning Path

  Kursen är en del av Learning Trees ITIL Learning Path. Kartlägg din kurs till framgång redan idag! Visa Learning Tree ITIL Learning Path - View Learning Tree ITIL Learning Path ›

Utbildningsplan On-Demand

 • Modul 00: Kursintroduktion: ITIL® 2011: Bas

 • Modul 01: Examenstips

  • Förståelse för examensprocessen
  • Examinationsfrågor och betyg
  • Gör en tentamen
  • Ta del av övningstentor
 • Modul 02: Introduktion av Servicelivscykel

  • Vad är ITIL®?
  • ITIL Logistik
  • Servicelivscykel
  • Livscykelsfaser
 • Modul 03: Servicehantering i praktiken

  • Var är IT nu?
  • Vad är en tjänst?
  • Vad är Servicehantering?
  • Allt om värden
 • Modul 04: Servicehantering i praktiken Del 2

  • Nyckelelement
  • 4 Ps Service Design
  • ITSM Roller
  • Ledningsform
  • Stödjande ITSM ramverk
  • ISO/IEC 20000
 • Modul 05: Nyckelprinciper, modeller och koncept Del 1

  • Vad är en process?
  • Processegenskaper
  • Funktioner
 • Modul 06: Nyckelprinciper, modeller och koncept Del 2

  • ITSM Roller
  • Processägare
  • Processledare
  • Processutövare
  • Serviceägare
  • RACI diagram
 • Modul 07: Nyckelprinciper, modeller och koncept Del 3

  • Risker
  • Affärscase
  • Kommunikation
  • Komponenter för tjänsteportföljer
  • Pipeline
  • Katalog
  • Gamla tjänster
  • Prioritering
 • Modul 08: Livscykelfaser Del 1

  • Service Strategy (SS)
  • Överblick (Syfte, Processer, Omfattning, Nyckelbegrepp))
  • Värdeskapande
  • Värde för verksamheten
 • Module 09: Livscykelfaser Del 2

  • Service Design (SD)
  • Överblick (Syfte, Processer, Omfattning, Nyckelbegrepp)
  • Fem aspekter inom servicedesign
  • Service Design Package (SDP)
  • Värde för verksamheten
 • Modul 10: Livscykelfaser Del 3

  • Service Transition (ST)
  • Överblick (Syfte, Processer, Omfattning, Nyckelbegrepp)
  • Service Knowledge Management System (SKMS)
  • Värde för verksamheten
 • Module 11: Livscykelfaser Del 4

  • Service Operation (SO)
  • Överblick (Syfte, Processer, Omfattning, Nyckelbegrepp)
  • Värde för verksamheten
 • Modul 12: Livscykelfaser Del 5

  • Continual Service Improvement (CSI)
  • Överblick (Syfte, Processer, Omfattning, Nyckelbegrepp)
  • Åtgärder och mätvärden
  • CSI Register
  • Förbättringsmodeller
  • Värde för verksamheten
  • Hur faserna passar ihop
 • Modul 13: Livscykelprocesser Del 1

  • Vad du behöver veta om Service Strategy
  • Service Portfolio Management (SPM)
  • Portfölj, Pipeline, Katalog, Gamla tjänster
  • Financial Management (FM)
  • Budgetering, redovisning och debitering
  • Förhållandet till SLM
  • Business Relationship Management (BRM)
 • Modul 14: Livscykelprocesser Del 2

  • Vad du behöver veta om Service Design
  • Design Coordination (DC)
  • Service Catalogue Management (SCatM)
  • 2- och 3-visningskatalog
 • Modul 15: Livscykelprocesser Del 3

  • Service Level Management (SLM)
  • Syfte, mål, omfattning, värde för verksamheten
  • Nyckelbegrepp, processaktiviteter
  • Service Level Agreement (SLA)
  • Operational Level Agreement (OLA)
  • Förhållande till BRM
  • Gränssnitt
 • Modul 16: Livscykelprocesser Del 4

  • Availability Management (AM)
  • AARMSS, AMIS, Tillgänglighetsplan
  • Capacity Management (CapM)
  • Affärskapacitetshantering, Servicekapacitetshantering, Komponentkapacitetshantering
  • CMIS, Kapacitetsplan
 • Modul 17: Livscykelprocesser Del 5

  • IT Service Continuity Management (ITSCM)
  • Business Impact Analysis (BIA)
  • Information Security Management (ISM)
  • Confidentiality, Integrity, Availability (CIA)
  • ISMS, SMIS
  • Supplier and Contract Management Information System (SCMIS)
  • Leverantörskategorisering
  • Leverantörsledning
 • Modul 18: Livscykelprocesser Del 6

  • Vad du behöver veta om Service Transition
  • Transition Planning and Support (TPS)
  • Service Asset and Configuration Management (SACM)
  • Configuration Management System (CMS)
  • Definitive Media Library (DML)
 • Module 19: Livscykelprocesser Del 7

  • Change Management (ChM)
  • Syfte, mål, omfattning, värde för verksamheten
  • Nyckelbegrepp, processaktiviteter
  • Typer av förändring
  • Request for Change (RFC)
  • Change Advisory Board (CAB)
  • Gränssnitt
 • Modul 20: Livscykelprocesser Del 8

  • Release and Deployment Management (RDM)
  • Faser i en release
  • Knowledge Management (KM)
  • SKMS
 • Modul 21: Livscykelprocesser Del 9

  • Vad du behöver veta om Service Operation
  • Event Management (EM)
  • Typer av händelser
  • Request Fulfillment (RF)
  • Standardändringar
  • Rättighetsförvaltning
  • Access Management (AccM)
 • Modul 22: Livscykelprocesser Del 10

  • Incident Management (IM)
  • Syfte, mål, omfattning, värde för verksamheten
  • Nyckelbegrepp, processaktiviteter
  • Definitioner, Tidsskalor, Stora incidenter, Statusspårning
  • Förhållandet till problemhantering
  • Incidentmodeller
  • Gränssnitt
 • Modul 23: Livscykelprocesser Del 11

  • Problem Management (PM)
  • Syfte, mål, omfattning, värde för verksamheten
  • Nyckelbegrepp, processaktiviteter
  • Definitioner, Tidsskalor, Stora problem
  • Förhållandet till Incident Management
  • Problembodeller
  • Gränssnitt
 • Module 24: Livscykelprocesser Del 12

  • Vad du behöver veta från CSI
  • 7-Step Improvement Process (7S)
  • Stegen/li>
  • Förhållandet till andra förbättringsmodeller
 • Module 25: Servicehantering Funktioner Del 1

  • Översikt över funktionerna
  • Service Desk
  • Ändamål
  • Organisationsstrukturer
 • Module 26: Servicehantering Funktioner Del 2

  • Teknisk förvaltning
  • Roll och mål
  • IT Operativ ledning
  • IT Operativ kontroll
  • Fastighetsförvaltning
  • Roll och mål
  • Applikationshantering
  • Förhållandet till applikationsutveckling

ITIL Foundation FAQs

 • Vem kan delta i ITIL-utbildningen?

  De som är intresserade av att kontrollera IT-kostnader, förbättra IT-servicekvaliteten och balansera IT-resurser. Alla IT-proffs, IT-projektledare, IT-chefer, IT-projekt eller teammedlemmar, nätoperatörer, affärsprocessanalytiker, IT-arkitekter, konsulter, systemintegratörer, helpdesk-administratörer och personal, planerare, hanterade tjänsteleverantörer, outsourcers, applikationsutvecklare och andra IT-relaterade positioner.

 • Vilken bakgrund behöver jag?

  Ingen specifik erfarenhet krävs.

 • Vilket On-Demand innehåll får jag tillgång till?

  En översikt över innehållet du kommer att få kan ses ovan. Du får också tillgång till allt nytt On-Demand som blir tillgängligt under din årliga prenumeration.

 • Hur kommer jag åt mitt kursmaterial om jag väljer den här metoden?

  När betalningen är mottagen får du ett email från Learning Tree med alla länkar och den information du behöver för att komma igång.

 • Hur hjälper appen mig att förbereda mig?

 • Den officiella appen, som är tillgänglig för iOS-enheter, ger dig allt du behöver för att öva på att svara på frågor där du även kan övervaka dina framsteg.

  STUDERA: Arbeta dig igenom 300 repetitionskort - var och en visar en fråga, korrekt svar, logik och relaterade ordlistor
  PRAKTISKT: Testa din kunskap genom att svara på frågor från de fem livscykelstadierna
  ÖVNINGSPROV: Utför flera övningsprov med olika frågor varje gång. Proven är väldigt lika det riktiga provet
  EXTRAMATERIAL: Massor av extrafunktioner som hjälper dig att förbereda dig inför ditt test och mycket mer - inklusive den fullständiga ITIL-ordlistan och möjligheten att spåra dina framsteg
  LÄTT ATT ANVÄNDA: On-the-go granskningen har aldrig varit enklare med ett enkelt 3-stegs tillvägagångssätt: studera, träna och gör övningsprov
  EXKLUSIVT INNEHÅLL: Frågor och svar är exklusiva för denna app och skrevs av ITIL-Chefsexaminator, där varje fråga replikerar stilen, ämnena och innehållet i de officiella proven.

 • Hur kan den digitala ITIL-handboken hjälpa mig att vara väl förberedd?

  Den här officiella handboken ger en introduktion till ITIL-tjänstens livscykelmodell och en översikt över kvalifikationsstrukturen för ITIL. Det är ett bra ställe att starta din resa på och innehåller ett kapitel om var och en av livscykelns komponenter: servicestrategi, servicedesign, serviceövergång, servicedrift och kontinuerlig serviceförbättring. Boken tillhandahålls digitalt. Vi skickar dig din åtkomstkod och instruktioner för att ladda ner boken. Du kan ladda ner boken till max sex enheter, vilket gör det till ett viktigt referenshjälpmedel på arbetsplatsen och på resande fot.

  Nyckelfunktioner

  • Ger relevant information och tillräckliga detaljer och täckningsbredd för att du ska kunna studera till ditt basprov.
  • Beskriver viktiga principer och praxis för IT-servicehantering
  • Relevanta referensdelar om kärnpublikationerna

Klassrum och självstudier

Note: This course runs for 3 dagar

 • 22 - 24 jan 9:00 - 5:00 EST Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 27 - 29 jan 9:00 - 5:00 EST Alexandria, VA / Online (AnyWare) Alexandria, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 23 - 25 mar 9:00 - 5:00 EDT Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 3 - 5 jun 9:00 - 5:00 EDT Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 22 - 24 jul 9:00 - 5:00 EDT Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

ITIL Bas Lärarledd kursinformation

 • ITIL-kursbeskrivning

  Learning Trees ITIL bascertifieringskurs innehåller 18 timmar instruktörsledd utbildning eller virtuell intstruktörsledd utbildning presenterad av en ITIL-certifieringshandläggare. Kursen ger dig omfattande kunskap kring begrepp inom ITIL. För att förbereda dig inför din basexamination inom ITIL så får du praktiska uppdrag, övningsfrågor och dagliga genomgångar. Du kommer också att undersöka och utvärdera god praxis inom IT-servicehantering baserat på ITIL-metodologi. Du utvärderar också de aktiviteter, roller och säkerhetsproblem som är inkluderade inom servicehantering, undersöka komponenterna i var och en av huvudtjänsterna.

 • Branschpoäng

  Både den vanliga och den virtuella instruktörsledda utbildningen av denna kurs ger dig möjlighet att få följande branschpoäng och certifieringar.

  • Få 18 PDUer godkända av Project Management Institute för att du deltar
  • Få PMI PDUs för eget lärande

  Innan du börjar med kursen kommer vi att förse dig med ITIL bashandbok och en förstudie-guide, som informerar dig om vilka delar av ITIL bashandbok du bör studera före klassen.

  För att förbereda dig för provet ska läxor och studieuppgifter ges varje kväll av kursen

 • Examineringsinformation

  ITIL basexaminering kan tas på kursens sista dag (under kurstillfället), eller när kursen är avslutad via onlineexaminering.

  ITIL bascertifikatet ger två poäng till din ITIL expertcertifiering.

 • ITIL Learning Path

  Kursen är en del av Learning Trees ITIL Learning Path. Kartlägg din kurs till framgång redan idag! Visa Learning Tree ITIL Learning Path>View Learning Tree ITIL Learning Path ›

ITIL Bas Lärarledd Utbildningsplan

 • Tjänstehantering i praktiken

  Koncept inom IT-tjänstehantering

  • Effektiv utveckling av nya tjänster och förbättring av befintliga tjänster
  • Bästa praxis
  • Funktioner, roller och processer

  Tjänstelivscykeln

  • Utformning, utveckling och användning av tjänster
  • Nytta och garanti
  • Tjänstedesign och verksamheten
  • IT och integrationen i verksamheten
 • ITIL:s tjänstelivscykel

  De fem grundläggande processerna

  • Tjänstestrategi
  • Tjänsteutformning
  • Tjänsteöverlämning
  • Tjänsteverksamhet
  • Kontinuerlig tjänsteförbättring

  Värdet av ITIL:s tjänstelivscykel

  • Integrera processerna under hela livscykeln
  • Förklara målen för och omfattningen av varje fas
 • Grundläggande koncept inom ITIL

  Identifiera och dokumentera tjänsterna

  • Tjänsteportfölj
  • Tjänstekatalog
  • Business case
  • Risk
  • Tjänsteleverantör
  • Leverantör
  • Överenskommelse om tjänstenivå (SLA)
  • Överenskommelse om driftsnivå (OLA)

  Optimera infrastrukturen

  • Serviceförfrågan
  • Förändring och release
  • Händelse, larm & incident
  • Problem & lösning
  • Känt fel-databas (KEDB)
  • System för hantering av tjänsteinformation (SKMS)
 • ITIL:s nyckelprinciper och modeller

  Värdeskapande genom tjänster

  • Balansera motverkande krafter
  • System och verktyg för att hantera information

  Utforska vikten av personal, processer, produkter och partners

  • Viktiga framgångsfaktorer
  • Mätmetoder och metrik
 • ITIL-processer

  Tjänstestrategi

  • De tre typerna av tjänsteleverantörer
  • Hantera tjänsteportföljen
  • Hantering av affärsrelationer
  • Finansiell ledning för IT-tjänster

  Tjänstedesign

  • Tjänstenivåhantering (SLM)
  • Designkoordination
  • Hantera servicekatalogen
  • Hantera leverantörer
  • Riskbedömning och hantering av kontinuerlig IT-service
  • Definiera omfattningen av hanteringen av informationssäkerheten
  • Kapacitetshantering
  • Tillgänglighetshantering

  Tjänsteöverlämning

  • Hantera affärsvärde, tillgångar och konfiguration
  • Förklara målen med förändringshantering
  • Kunskapshantering
  • Planera överlämningen
  • Release- och driftsättningshantering

  Tjänstedrift

  • Definiera processaktiviteter för incident- och problemhantering
  • Tillgodoseende av krav
  • Fastställa syftet med händelse- och behörighetshantering

  Kontinuerlig tjänsteförbättring

  • Sjustegsprocessen för förbättring
  • Deming-cykeln (planera, gör, kontrollera, agera)
  • Kritiska framgångsfaktorer och nyckeltal
  • Typer av mätmetoder
 • Tjänstehantering: funktioner och roller

  Skissera funktioner inom IT-organisationen

  • Servicedesk-funktion
  • IT-funktion
  • Teknisk ledningsfunktion
  • Applikationshanteringsfunktionen

  Definiera tjänsteroller

  • Ansvaret för nyckelroller inom tjänstehantering
  • Processägare
  • Tjänsteägare
  • Processledare
  • Processutövare
  • Känna igen RACI-ansvarsmodellen och dess roll i att fastställa organisationsstrukturen
  • Hur automatisering av tjänsterna hjälper till att integrera tjänstehanteringsprocesserna

ITIL Bas FAQ

 • Vem bör delta i denna ITIL-kurs?

  De som är intresserade av att kontrollera IT-kostnader, förbättra IT-servicekvaliteten och balansera IT-resurser. Alla IT-proffs, IT-projektledare, IT-chefer, IT-projekt- eller team-medlemmar, nätverksoperatörer, affärsprocessanalytiker, IT-arkitekter, konsulter, systemintegratörer, helpdesk-administratörer och personal, planerare, hanterade tjänsteleverantörer, outsourcare, applikationsutvecklare och andra IT-relaterade positioner.

 • Vilken bakgrund behöver jag?

  Ingen specifik erfarenhet krävs.

 • Hur ska jag förbereda mig för kursen?

  Innan din kurs kommer du att skickas en förstudiehandbok och ITIL bashandbok. Förstudiehandboken för kursen kommer att låta dig veta vilka delar av ITIL bashandbok du bör studera innan kursen. Förstudiehandboken innehåller också den officiella ITIL bascertifierings-kursplanen, som du bör läsa.

  Dessutom ska du antingen delta i en live-session eller se en inspelad version av webinar 1091, "Förberedadig för din ITIL-baskurs." Du kan anmäla dig till liveversionen via kundtjänst. Den inspelade versionen finns i ditt My Learning Tree under sektionen Mina framtida kurser / önskelista. Att delta i webbseminariet eller titta på live-sessionen hjälper till att förhindra att du blir överväldigad av ny information den första dagen i kursen.

 • Hur kan den digitala ITIL bas-boken hjälpa mig att förbereda?

  Denna officiella handbok ger en introduktion till ITIL livscykelmodell och en översikt över ITIL-kvalifikationsstrukturen. Det är ett bra ställe att starta din resa och innehåller ett kapitel om var och en av livscykelns komponenter: servicestrategi, servicedesign, serviceövergång, servicedrift och kontinuerlig serviceförbättring. Boken tillhandahålls digitalt. Vi skickar dig din åtkomstkod och instruktioner för att ladda ner boken. Du kan ladda ner boken på upp till sex enheter, vilket gör det till ett viktigt referenshjälpmedel på arbetsplatsen och under resan.

  Nyckelfunktioner

  • Ge relevant information, tillräckligt detaljerat och brett för att du ska kunna studera för din basutbildning
  • Beskriver viktiga principer och praxis för IT-servicehantering
  • Refererar till relevanta delar av viktiga publikationer
 • Vad är ITIL?

  Information Technology Infrastructure Library (ITIL) är ett anpassningsbart ramverk för god praxis av IT-tjänster och infrastruktur. ITIL utvecklades på 1980-talet av Central Computer and Telecommunications Agency, som senare blev Office of Government Commerce (OGC), en statlig organisation i Storbritannien. ITIL har utvecklats till att bli den globala de facto standarden för IT-servicehantering och omfattar flera komponenter av IT-servicehantering, inklusive servicestrategi, servicedesign, serviceövergång, servicedrift och kontinuerlig serviceförbättring.

  ITIL är den mest erkända servicehanteringsramverket inom IT. Den består av fem grundläggande discipliner som ger rekommendationer om:

  1. Servicestrategi
  2. Servicedesign
  3. Serviceövergång
  4. Servicedrift
  5. Kontinuerlig serviceförbättring

  Dessa discipliner utgör ett livscykelramverk för service som gör det möjligt för IT att bättre anpassa sig till verksamheten och lösa specifika operativa behov. ITIL handlar inte om att skapa saker som projekt gör, utan det handlar om att leverera IT-tjänster som visar verkligt värde för organisationen..

 • Vad används ITIL för?

  Dessa discipliner utgör ett livscykelramverk för service som gör det möjligt för IT att bättre anpassa sig till verksamheten och lösa specifika operativa behov. ITIL handlar inte om att skapa saker som projekt gör, utan det handlar om att leverera IT-tjänster som visar verkligt värde för organisationen.

 • Vad är ITIL-certifiering?

  ITIL®-certifieringssystemet ger ett modulärt tillvägagångssätt för ITIL-ramverket och består av en serie kvalifikationer inriktade på olika aspekter av ITILs ”best practice” i varierande djup och detalj. Den nivåliknande strukturen av kvalificeringen ger kandidaterna flexibilitet i förhållande till de olika disciplinerna och områdena av ITIL och möjligheten att fokusera sina studier på de viktigaste intresseområdena.

 • Hur mycket kostar ITIL basexamineringen?

  Kostnaden för ITIL v3-examineringen för bascertifiering är över $ 300 när den köpts via ett testcenter, men examineringen ingår som en del av din kursavgift utan extra kostnad. Kursen innehåller ITIL-framgångspaketet, vilket inkluderar obegränsat antal gratis examineringar och möjligheter att gå om kursen i ett år. Learning Trees ITIL-framgångspaket - Läs mer> Learn More

 • Vad är ITIL bascertifiering och varför ska jag få den?

  ITIL Bas är ett certifikat på nybörjarnivå som ger dig en allmän medvetenhet om de viktigaste elementen, koncepten och terminologin som används i ITIL-tjänstens livscykel, inklusive kopplingarna mellan dess livscykelstadier, de processer som används och hur de bidrar till servicehanteringspraxis..

  Ett bascertifikat intygar att du har den nödvändiga bakgrunden för att utvärdera god praxis inom IT-servicehantering och förstå hur ITIL-ramverket kan förbättra effektiviteten och effektiviteten i servicehanteringen inom din organisation.

 • Vad är ITIL v3-certifiering?

  ITIL v3 och ITIL 2011 refererar båda till den senaste versionen av ITIL. Utbildningen på denna sida hjälper dig att få ITIL v3 Bas 2011-certifiering, den senaste versionen som finns tillgänglig.

 • Hur får jag ITIL v3-certifikatets bascertifikat?

  För att få denna certifiering måste du:

  • Genomföra ITIL basexaminering, administrerad på den sista dagen av kursen eller via PeopleCerts onlineexaminering.
  • Få 65% rätt på provet på 60 minuter
 • Hur länge räcker ITIL bascertifiering?

  ITIL v3 bascertifieringen upphör inte och kräver ingen förnyelse, men den senaste versionen av ITIL kan uppdateras i framtiden. När det händer kan förutsättningskrav för att få andra ITIL-certifieringar ändras (till exempel kan en kurs kräva att du har den senaste versionen av ett certifikat som en förutsättning för att du får en certifiering på högre nivå).

 • Hur lång är ITIL bascertifiteringens examinering?

  ITIL bascertifieringens examinering är ett 40-tal, flervalstest. Du ges en timme för att slutföra examineringen.

  Är detta ett ackrediterat program?

  Ja, både på on-demand och det instruktörsledda utbildningsinnehållet samt instruktörer har ackrediterats av PeopleCert.

 • Hur många frågor är det på ITIL v3 basexaminering?

  ITIL bascertifieringens examinering är ett 40-tal, flervalstest. Du ges en timme för att slutföra examineringen.

 • Hur kan jag delta i ITIL v3 bascertifieringsexaminering?

  Examinationen sker på sista dagen av kursen eller online via PeopleCerts onlineexaminering. Alla AnyWares exterma deltagare som deltar i en ITIL-kurs får möjlighet att ta sin ITIL-examen genom en auktoriserad PEOPLECERT-tjänst. Vänligen se till att du har köpt en webbkamera i förväg. Om du har några frågor, ring oss på 1-888-THE-TREE (843-8733). För denna ITIL baskurs kan du också få en onlineexaminering på ett Pearson Vue testcenter

 • Finns det en kontinuerlig utvecklingsplan för ITIL?

  Ja. Från Bas till Expert, Learning Trees omfattande ITIL-läroplan ger er en väg till ett professionellt erkännande som anpassas till ITILs certifieringsvägar. Läs mer om ITIL-certifieringsvägar> Learn more about ITIL certification paths ›

  AXELOS, ägaren av ITIL-produkten, erbjuder ett professionellt utvecklingsprogram (besök www.axelos.com), och genom att slutföra Continuing Professional Development-aktiviteter (CPD) får du ett digitalt emblem som visar att dina kunskaper och praktiska kunskaper är gällande. Vad är förhållandet mellan Learning Tree, PeopleCert och AXELOS? Både Learning Tree och denna kurs har ackrediterats av PeopleCert. Som en ackrediterad utbildningsorganisation har Learning Tree och dess utbildare godkänts för att leverera kursen och bevaka ITIL-examineringar. PeopleCert ansvarar för att tillhandahålla examineringshandlingar, och betygsätter och meddelar Learning Tree och eleven om resultatet. De fem ITIL-kärnhandböckerna är en del av en guide som ägs av AXELOS Limited, som syftar till att hjälpa organisationer och individer att hantera sina projekt, program och tjänster.

  ITIL® är ett registrerat varumärke för AXELOS Limited.

 • Hur får jag min PMI PDU-poäng?

  Följ anvisningarna på vår PMI PDU page PMI PDU-sida för instruktioner om hur du skickar in för få din PDU-poäng.

Klassrum, On-demand och självstudier

Note: This course runs for 3 dagar

 • 22 - 24 jan 9:00 - 5:00 EST Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare)

 • 27 - 29 jan 9:00 - 5:00 EST Alexandria, VA / Online (AnyWare) Alexandria, VA / Online (AnyWare)

 • 23 - 25 mar 9:00 - 5:00 EDT Toronto / Online (AnyWare) Toronto / Online (AnyWare)

 • 3 - 5 jun 9:00 - 5:00 EDT Herndon, VA / Online (AnyWare) Herndon, VA / Online (AnyWare)

 • 22 - 24 jul 9:00 - 5:00 EDT Ottawa / Online (AnyWare) Ottawa / Online (AnyWare)

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

ITIL Obegränsad åtkomst kursinformation

 • ITIL Obegränsad Åtkomst - Kurspaketsbeskrivning

  Learning Trees kurspaket ITIL Bascertifiering Premium innehåller obegränsad åtkomst till alla instruktörsledda utbildningar eller virtuell instruktörsledd utbildning och genomgångsessioner under hela din årsprenumeration. Programmet ger omfattande täckning av begrepp inom Information Technology Infrastructure Library (ITIL). För att klara din ITIL basexamination får du praktiska uppdrag, övningsfrågor och dagliga genomgångar. Du kommer också att undersöka och utvärdera bästa praxis inom IT-servicehantering baserat på ITIL-metoden. Du utvärderar också aktiviteterna, roller och säkerhetsproblem som är involverade i livslängden för servicehantering, samt undersöker komponenterna i varje del av kärntjänsterna.

 • Branschpoäng

  Både den vanliga och den virtuella instruktörsledda utbildningen av denna kurs ger dig möjlighet att få följande branschpoäng och certifieringar.

  • Få 18 PDUer godkända av Project Management Institute för att du deltar
  • Få PMI PDUs för eget lärande

  Innan du börjar med kursen kommer vi att förse dig med ITIL-bashandbok och en förstudieguide, som informerar dig om vilka delar av ITIL-bashandboken du bör läsa innan första lektion.

  För att förbereda dig inför provet ska läxor och studieuppgifter ges varje kväll under kursen.

 • Examineringsinformation

  ITIL basexaminering kan tas på kursens sista dag (under kurstillfället), eller när kursen är avslutad via onlineexaminering.

  ITIL bascertifikatet ger två poäng till din ITIL expertcertifiering.

 • Kursförberedelse

  • Före kursstart så får du ett mail med en förstudieguide och ITIL-bashandbok. Förstudieguiden informerar dig om vilka delar i bashandboken du bör läsa före kursen. Förstudieguiden innehåller också den officiella ITIL-bascertifieringens kursplan, som du bör läsa.

 • All-Inclusive – ITIL Examinering Framgångspaket, Vidare coachning efter kursen, Examensavgift

  Learning Tree är med dig från början av din planering tills att du klarar ditt certifieringsprov med obegränsat antal GRATIS prov och kursomtagningar i ett år, plus coachning med din instruktör för att hjälpa dig att förbereda dig för ditt prov eller för att hantera arbetslivets ITIL-implementeringsutmaningar. Faktumet är att framgångsrik ITIL-implementering ofta bygger på viktiga interna sponsorer för att säkerställa att den nödvändiga kulturförändringen sker efter ITIL-utbildningen, så din instruktör kan hjälpa till att identifiera nästa steg. ITIL-kursdeltagare som vill gå om ITIL-kursen eller göra omprov måste göra det inom 12 månader efter kursdatumet och kommer då inte debiteras något extra. Om en deltagare misslyckas med provet och två omprov, måste deltagaren återuppta kursen innan det är möjligt att göra ett nytt omprov.

 • ITIL Learning Path

  Kursen är en del av Learning Trees ITIL Learning Path. Kartlägg din kurs till framgång redan idag! Visa Learning Tree ITIL Learning Path> View Learning Tree ITIL Learning Path ›

Utbildningsplan On-Demand

 •   On-Demand kurslista

  • Auktoriserad ITIL Bas
  • Auktoriserad ITIL Medel - CSI (Continual Service Improvement)
  • Auktoriserad ITIL Medel - OSA (Operational Support and Analysis)
  • Auktoriserad ITIL Medel - PPO (Planning, Protection and Optimisation)
  • Auktoriserad ITIL Medel - RCV (Release Control and Validation)
  • Auktoriserad ITIL Medel - Service Design
  • Auktoriserad ITIL Medel - Service Operation
  • Auktoriserad ITIL Medel - Service Strategy
  • Auktoriserad ITIL Medel - Service Transition
  • Auktoriserad ITIL Medel - SOA (Service Offerings and Agreements)
  • Auktoriserad ITIL Expert - MALC (Managing Across the Lifecycle)
  • Auktoriserad ITIL - Praktiker

Premium Utbildning FAQs

 • Vem kan delta i ITIL-utbildningen?

  De som är intresserade av att kontrollera IT-kostnader, förbättra IT-servicekvaliteten och balansera IT-resurser. Alla IT-proffs, IT-projektledare, IT-chefer, IT-projekt eller teammedlemmar, nätoperatörer, affärsprocessanalytiker, IT-arkitekter, konsulter, systemintegratörer, helpdesk-administratörer och personal, planerare, hanterade tjänsteleverantörer, outsourcers, applikationsutvecklare och andra IT-relaterade positioner.

 • Hur kommer jag åt mitt kursmaterial om jag väljer den här metoden?

  När betalningen är mottagen får du ett email från Learning Tree med alla länkar och den information du behöver för att komma igång.

 • Hur kan jag anmäla mig till en genomgångssession eller en instruktörsledd version av kursen?

  När du väl är inskriven i programmet skickas specifika uppgifter och datum till dig.

 • Hur hjälper appen mig att förbereda mig?

  Den officiella appen, som är tillgänglig för iOS-enheter, ger dig allt du behöver för att öva på att svara på frågor där du även kan övervaka dina framsteg.

  STUDERA: Arbeta dig igenom 300 repetitionskort- var och en visar en fråga, korrekt svar, logik och relaterade ordlistor
  PRAKTISKT: Testa din kunskap genom att svara på frågor från de fem livscykelstadierna
  ÖVNINGSPROV: Utför flera övningsprov med olika frågor varje gång. Proven är väldigt lika det riktiga provet
  EXTRAMATERIAL: Massor av extrafunktioner som hjälper dig att förbereda dig inför ditt test och mycket mer - inklusive den fullständiga ITIL-ordlistan och möjligheten att spåra dina framsteg
  LÄTT ATT ANVÄNDA: On-the-go granskningen har aldrig varit enklare med ett enkelt 3-stegs tillvägagångssätt: studera, träna och gör övningsprov
  EXKLUSIVT INNEHÅLL: Frågor och svar är exklusiva för denna app och skrevs av ITIL-Chefsexaminator, där varje fråga replikerar stilen, ämnena och innehållet i de officiella proven.

 • Hur kan den digitala ITIL-handboken hjälpa mig att vara väl förberedd?

  Den här officiella handboken ger en introduktion till ITIL-tjänstens livscykelmodell och en översikt över kvalifikationsstrukturen för ITIL. Det är ett bra ställe att starta din resa på och innehåller ett kapitel om var och en av livscykelens komponenter: servicestrategi, servicedesign, serviceövergång, servicedrift och kontinuerlig serviceförbättring. Boken tillhandahålls digitalt. Vi skickar dig din åtkomstkod och instruktioner för att ladda ner boken. Du kan ladda ner boken till max sex enheter, vilket gör det till ett viktigt referenshjälpmedel på arbetsplatsen och på resande fot.

  Nyckelfunktioner

  • Ger relevant information och tillräckliga detaljer och täckningsbredd för att du ska kunna studera till ditt basprov
  • Beskriver viktiga principer och praxis för IT-servicehantering
  • Relevanta referensdelar om kärnpublikationerna
 • Vilket on-demand-innehåll kan jag ta del av?

  Med det här premiumpaketet får du över 112 timmars tillgång till ITIL Bas, ITIL Praktiskt, alla nio ITIL Mellanliggande livscyklar och Kvalitetscertifieringsspår samt den avslutande Livscykelshanteringskursen. Allt du behöver för att utveckla din ITIL-inlärningssätt utöver ITIL Bas. Du kommer också att få uppdateringar så att du kan hålla dig uppdaterad om ändringar inom ITIL.

 • Vad händer om jag behöver instruktörsstöd utöver ITIL Bas?

  Inga problem, du kan blanda din on-demand-utbildning med vår live-instruktörsledda praktiker och tillhörande lektioner.

Teamträning

ITIL Foundation Omdömen

Willie C. - Lead Computer Operator, Kaiser Permanente

“Course contained useful information and explained a lot of my company's thought process since moving to ITIL.”


Mohammed S. - User Support/AV Technologist, Hogan Lovells

“Very professional, very knowledgeable overall and uses IT and non-IT examples. VERY GOOD!”


Chris J. - Provinvial Gov't of PEI

“Very good! Lots of industry experience and able to relate the theory to real life examples.”


Linell C. - Sr. Technical Support Rep., Blue Canopy

“The instructor was wonderful! He provided a great balance of subject-matter insight and real-life experiences to leave me with a positive feeling about passing my exam. He maintained a great balance and his personality and demeanor made it easy to participate.”


View More


PMI, the Registered Educations Provider logo, PMP, CAPM, PMI-ACP, and PMBOK are marks of the Project Management Institute, Inc.

Both Learning Tree and this course have been accredited by PeopleCert. As an Accredited Training Organisation (ATO), Learning Tree and its trainers have been approved to deliver this course and invigilate ITIL exams. PeopleCert is responsible for providing the examinations, and marking and notifying Learning Tree of the results. The five ITIL core manuals are part of a suite of guidance owned by AXELOS Limited aimed at helping organisations and individuals manage their projects, programs, and services.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Ottawa / Online (AnyWare)
Alexandria, VA / Online (AnyWare)
Toronto / Online (AnyWare)
Herndon, VA / Online (AnyWare)
Ottawa / Online (AnyWare)
Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français