Hur föredrar du att bli kontaktad:

Achieving Praxis Foundation and Practitioner Certification

KURSNIVå

Advanced

Kursnummer

1122

Längd

5 dagar
Fråga företagsanpassad utbildning

PDF Lägg till på önskelista

Praxis is a free, digital framework which can help you and your organisation realise the intended benefits of projects, programmes and portfolios - keeping stakeholders happy. The Praxis Framework™ is a combination of four types of best practice guidance; Knowledge, Method, Competency and Capability and is the first framework to integrate projects, programmes and portfolios in a single guide.

This Praxis Foundation and Practitioner course has been designed to provide the principles, goals, tools and techniques in the Praxis Project, Programme and Portfolio Management (P3M) functions, an overview of the Praxis process models and an understanding of the interpersonal skills required of a P3 manager and how to apply and tailor the Praxis Management (P3M) functions and the interpersonal skills required of a P3 manager to the complexity of a given scenario.

You Will Learn How To 

 • Recognise the characteristics and context of a project and a programme and the benefits of effective project and programme management.
 • Apply goals and activities within the Praxis Frameworks process models and how they interface.
 • Understand the Importance and goals of interpersonal skills in the project and programme environment, and their recognised models.
 • Leverage relationships between the roles, documents, functions, techniques and processes.
 • Apply the roles, functions, techniques and processes to a project and programme scenario.
 • Create and assess project and programme documents for a given scenario.
 • Prepare for the Praxis Foundation and Practitioner exams
 • Utilise the Praxis Framework, the project and programme roles, documents and functions, and their use in the Praxis process models.
 • Apply goals and activities within the Praxis Frameworks process models and how they interface.
 • Understand the Importance and goals of interpersonal skills in the project and programme environment, and their recognised models.
 • Leverage relationships between the roles, documents, functions, techniques and processes.
 • Apply the roles, functions, techniques and processes to a project and programme scenario.
 • Create and assess project and programme documents for a given scenario.
 • Prepare for the Praxis Foundation and Practitioner exams

Viktig information om kursen

 • Course Preparation

  • It is recommended that your review the Praxis digital framework at www.praxisframework.org prior to attending this course.
 • Exam Information

  • The course includes the following examinations:
   • Praxis Foundation exam:
    • 75 simple multiple-choice questions
    • 60 minutes duration
    • Closed book
    • 50% pass mark (38 marks out of 75)
   • Praxis Practitioner Exam:
    • Complex multiple-choice questions
    • 2 ½ hours duration
    • Open book (only the Praxis Framework can be referred to)
    • 50% pass mark (40 marks out of 80)

Kursinnehåll

 • Context of the Praxis Framework
 • Praxis context factors
 • Praxis benefits
 • Goals of P3 management
 • Characteristics of project, programme and portfolio management
 • Characteristics and core elements
 • Areas of complexity
 • Triple constraint expansion
 • Lifecycle management
 • Goals
 • Life cycle phases
 • Governance mechanisms
 • Serial project life cycle
 • Parallel project life cycle
 • Agile project characteristics
 • Programme life cycle phases
 • Portfolio life cycle phases
 • Sponsorship
 • Goals
 • Sponsor Characteristics
 • Knowledge Management
 • Goals
 • Knowledge management within the P3 management organisation.
 • Capability and Maturity
 • Goals
 • CMMI capability and maturity levels
 • Relationship with other P3 guidance
 • Organisation Management
 • Principles, goals, responsibilities and procedure
 • The four organisation structure levels for individual projects and programmes
 • Organisation Management Plan
 • Stakeholder Management
 • Stakeholder Management principles, goals, responsibilities and procedures
 • Stakeholder management documentation
 • Business Case Management
 • Principles, goals, and responsibilities
 • Business Case structure, content and evolution
 • Governance and Delivery Planning
 • Delivery plan content
 • Control
 • Control documentation
 • Tolerances
 • Assurance
 • Principles, goals, and responsibilities
 • Assurance Management Plan
 • Information Management
 • Principles, goals, responsibilities and procedures
 • Information Management Plan.
 • Scope Management
 • Terms
 • Scope Management Plan.
 • Scope documentation:
 • Product documentation:
 • Definition techniques: breakdown structures.
 • Requirements Management
 • Solutions Development
 • Benefits Management
 • Change Control
 • Configuration Management
 • Requirements Management
 • Characteristics of a well-specified requirement.
 • Value management.
 • Schedule Management
 • Principles, goals, responsibilities and procedure
 • Gantt Charts
 • Approaches to estimating.
 • Network Diagrams
 • Critical Path Analysis
 • Finance Management
 • Principles, goals, responsibilities and procedure
 • Investment Appraisal techniques.
 • Funding.
 • Budgeting and Cost Control.
 • P3 budget components
 • Financial Management Plan.
 • Investment Appraisal
 • Funding
 • Budgeting and Cost Control
 • Risk Management
 • Principles, goals, responsibilities and procedure
 • Risk attitude and risk appetite.
 • Identifying risks and appropriate sources of information.
 • Qualitative and quantitative techniques for assessing threats and opportunities.
 • Risk response actions.
 • Risk Management documentation
 • Application of Change Management.
 • Understand the application of Resource Management.
 • Understand the application of Negotiation techniques
 • Change Management
 • Principles, goals, responsibilities and procedure
 • Change management models
 • Change Management Plan.
 • Resource Management
 • Principles, goals, responsibilities and procedure
 • Resource Management Plan
 • Contract Management.
 • Contract information and ‘conditions’.
 • Mobilisation.
 • Procurement.
 • Project and Programme Processes
 • Identify a Project or Programme Process.
 • Understand the purpose of a:
 • Daily Log
 • Lessons Log
 • Brief
 • Definition Plan
 • Issue Register
 • Project Sponsor Role & Responsibilities
 • Project or Programme Process Definition
 • Project or Programme Delivery Definition
 • Manage Boundaries Process.
 • Develop Products Process.
 • Close a Project or Programme Process.
 • Follow-on Actions Report.
 • Realise Benefits Process.
 • Interpersonal Skills:
 • Communication Goals
 • David Berlo’s model
 • Effectiveness of communication and potential barriers.
 • Conflict Management
 • Goals
 • Conflict in team development.
 • Causes and sources of conflict.
 • Models for conflict resolution
 • Delegation
 • Goals
 • Elements of a SMART objective.
 • MoSCoW technique of prioritisation.
 • Leadership
 • Goals
 • Transactional leader and a transformational leader.
 • Leadership Models
 • Models for motivation:
 • Goals of Influencing.
 • Principles of ethical and professional behavior.
 • Influencing
 • Influence Models
 • Understand the goals of Negotiation.
 • Understand the difference between competitive and collaborative negotiation.
 • Negotiation
 • Shell’s five styles of negotiation.
 • Teamwork
 • Goals
 • Teamwork Models
 • Foundation Examination
 • Identification and Sponsorship Processes
 • Tailor the typical activities within the Identify a Project or Programme Process.
 • Characteristics of a Sponsor.
 • Leadership models.
 • Knowledge Management.
 • Stakeholder Management.
 • Influencing techniques.
 • Definition Process
 • Apply the typical activities within the Define a Project or Programme Process.
 • Organisation Management.
 • Teamwork models.
 • Conflict Management models.
 • Boundaries Process
 • Apply the typical activities within the Boundaries Process.
 • Application of Assurance.
 • Development Process
 • Apply the typical activities within the Develop a Project or Programme Process.
 • Delegtion techniques.
 • Closure Process
 • Apply the typical activities within the Close a Project or Programme Process.
 • Benefits Realisation Process
 • Apply the typical activities within the Benefits Realisation Process.
 • Practitioner Examination
 • Candidate guidance and exam administration
Visa detaljerat kursinnehåll
Visa mindre

Företagsanpassad kurs för ditt team

Öka teamets effektivitet och höj produktiviteten hos team-medlemmarna med denna kurs. Du väljer plats och kan självklart välja att köra den i klassrum eller live, online, eller kombinera dessa.

Utbildningen kan anpassas efter era behov och situation så att den motsvarar exakt vad ni behöver för att ni skall utvecklas och ännu bättre stödja verksamhetens mål.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Deltagare Förmåner

COACHNING AV LÄRAREN EFTER KURSEN
När du kommer tillbaka till jobbet kan du boka tid för kostnadsfri coachning för att få vägledning i hur du använder dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

LEARNING TREES KUNSKAPSTEST
Learning Trees kunskapstest som erbjuds i slutet av kurserna ingår i kurspriset. För certifieringstest från tredje part (ex. ITIL) tillkommer en avgift.

Prev
Next

- ,

Prev
Next

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français