Kammarkollegiets ramavtal IT-utbildning

Ramavtal inom IT-utbildning

Learning Tree är Kammarkollegiets ramavtalsleverantör inom IT-utbildning. Ramavtalet omfattar avrop av utbildningstjänster till offentlig sektor, inklusive myndigheter, riksdag, statliga bolag, kommuner och landsting.

Learning Tree hjälper offentlig sektor runt om i hela världen att hålla personalens kompetens aktuell och uppdaterad inom teknik och IT.

I Sverige har vi levererat utbildning till offentlig sektor i över 30 år och vi blev på nytt valda som leverantör när kammarkollegiets ramavtal för IT-utbildning blev klart för avrop 2016-05-12.

Vilka kurser kan avropas?

Ramavtalet omfattar IT-utbildning inom programvara, systemutveckling, ledning och styrning inom IT samt infrastruktur. Utöver våra öppna schemalagda kurser som kan vi även anpassa befintliga kurser eller utveckla helt nya kurser som då kan erbjudas som kundanpassad utbildning.

Kursområden i ramavtalet för IT-utbildning:

 • Kurser i området programvara
 • Kurser i området systemutveckling
 • Kurser i området ledning och styrning inom IT
 • Kurser i området infrastruktur

 

 

Som en ledande leverantör av IT-utbildning till offentlig sektor …

Learning Trees mål är att ge anställda inom offentlig sektor kunskaper, färdigheter och lösningar som ger möjlighet till den personliga och professionella utvecklig som är nödvändig för att deras verksamheter skall fungera effektiv. Ramavtalet omfattar avrop av tjänsterna:

 • Utbildning inom programvara, systemutveckling, ledning och styrning inom IT samt infrastruktur
 • Kompetenskartläggning
 • Kompetensförvaltning gällande utbildning inom IT

 

 

 

Former för avrop

Avrop mot detta ramavtal görs genom förnyad konkurrensutsättning. Vi hjälper gärna till om du har frågor om hur ett avrop görs på bästa sätt, eller om du vill veta mer om vårt erbjudande till offentlig sektor.

Ett avrop kan innehålla en eller flera av följande former:

 • Kundanpassad utbildning
 • Konsulttjänster
 • Utbildningskorg
 • Flergångskort
 • Specificerad öppen utbildning
 • Specificerad färdigpaketerad självstudieutbildning

Har du frågor om avrop och ramavtalet?

 

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med offentlig sektor och hjälper gärna till med frågor kring ramavtalet och hur du gör avrop.

Förfrågningar om specifika kurser, utbildningar och övriga tjänster inom ramavtalet görs till avropa@LearningTree.se eller via telefon 08-506 668 00.    

Vid frågor om själva ramavtalet eller processen för avrop, kontakta oss på info@learningtree.se 08-506 668 00

Kontakta oss

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français