FÖRETAGSUTBILDNING

Företagsanpassad utbildning

Stora organisationer har ofta ett behov av att snabbt utveckla effektiva utbildningsprogram som är anpassade efter interna processer, projektmodeller och medarbetarnas kunskapsnivå.

Vi kan anpassa alla våra utbildningar och skräddarsy helt nytt kursinnehåll som är anpassat efter era behov.

Learning Trees 4 steg för en lyckad företagsutbildning

Vi följer en beprövad process för att säkerställa att våra företagsutbildningar motsvarar era förväntningar.

Genomför en behovsanalys

Tillsammans med en av våra lärare och beställaren gör vi en analys av behoven och sätter mål för utbildningen. Om beställaren vill, kan vi utvärdera medarbetarnas nuvarande kunskaper genom förkunskapstester.

Skapa rätt utbildningsprogram

Vi erbjuder över 360 kurser inom IT, projektledning och ledarskap som kan erbjudas i sin helhet eller anpassas. Vi kan även skapa helt nytt kursinnehåll efter kundens önskemål.

Planera leverans och genomförande

Ni bestämmer tid och plats för kursen och vi tar hand om allt annat. Utrustning, lärare, kursmaterial och mycket mer. Genom AnyWare – vår plattform för lärarledd klassrumsutbildning via webben kan vi dessutom utbilda alla i teamet samtidigt oavsett var er personal befinner sig.

Uppföljning efter kursen

Efter utbildningen gör vi tillsammans med beställaren en grundlig utvärdering. Efter en utbildningsinsats kan vi även erbjuda coachning på plats hos kunden för att stödja implementering och processförändringar..


Lär er av erfarna och engagerade lärare

Våra lärare är specialister inom de områden de utbildar i. De håller sig ständigt uppdaterade eftersom de arbetar aktivt med de metoder, processer och tekniker de lär ut. De är också duktiga på att förmedla komplexa koncept på ett tydligt och pedagogiskt sätt med en entusiasm som inspirerar.

Vi hjälper till med allt

För att säkerställa att er företagsanpassade utbildning genomförs helt utan problem tar vi hand om alla detaljer:

  • Lärarens resor
  • Anpassar utbildningens innehåll
  • Omfattande kursmaterial
  • Frakt och transport
  • Uppsättning och installation av utrustning

Utbilda alla medarbetare samtidig oavsett var de befinner sig!

AnyWareTM är vår uppskattade plattform för lärarledd klassrumsutbildning via webben. Genom AnyWare kan medarbetare som är spridda runt om i världen delta på samma kurstillfälle.

Läs mer

Vill du diskutera era utbildningsbehov?

Fyll i formuläret nedan eller ring 08-506 668 00 om du är intresserad av företagsanpassad utbildning.

Hur föredrar du att bli kontaktad?


Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français