Programmering i .NET 4 och 4.5 för .NET-utvecklare

Kurs 2620 | 4 dagar

Deltagarnas betyg

Kursbetyg senaste 12 månaderna
 • 5 stjärnor: 66%
  5 Star Ratings: 66%
 • 4 stjärnor: 32%
  4 Star Ratings: 32%
 • 3 stjärnor: 2%
  3 Star Ratings: 2%
 • 2 stjärnor: 0%
  2 Star Ratings: 0%
 • 1 stjärna: 0%
  1 Star Ratings: 0%
Programmering i .NET 4 och 4.5

Du får lära dig att:

 • Förbättra .NET-applikationer med .NET 4/4.5 och VS 2012
 • Använda parallella och asynkrona datafunktioner
 • Automatisera åtkomst till data med EF ORM och LINQ till Entities
 • Använda ASP.NET- och WCF-funktioner, inkl. Web API, jQuery, JSON & REST
 • Skapa Windows 8-applikationer med XAML, JavaScript och WinRT
Deltagare f�rb�ttrar webbsidor med .NET 4.

Praktiska övningar

 • Förbättra ASP.NET 2-applikationer med nya funktioner i .NET
 • Maximera effektiviteten i multiprocessorer med parallellitet
 • Programmera LINQ till Object-frågor
 • Sortera objekts- och relationsdata med Entity Framework
 • Skapa och komma åt REST-tjänster med WCF
 • Integrera Ajax med jQuery för lättillgängliga webbanvändargränssnitt

Om den här kursen: Med mer sofistikerade applikationer behöver programmerarna verktyg för att lättare klara användarkraven. Visual Studio och .NET underlättar åtkomst till data, gör koden smidigare och förbättrar användarupplevelsen. På kursen får du färdigheter för att förbättra applikationer med nya funktioner i .NET 4/4.5 inklusive ASP.NET 4, parallell och asynkron programmering, EF och jQuery.

 • Kursinfo

  View in English

  Kursinnehåll

  .NET 4/4.5: introduktion

  Översikt över .NET 4/4.5-arkitekturen

  • Skikt och tekniker
  • Utforska applikationsarkitekturen från data till användargränssnittet

  Utforska .NET 4-tekniker

  • LINQ
  • Entity Framework
  • WCF
  • Ajax
  • jQuery
  • Höja produktiviteten med VS 2012 IDE-funktioner
  • Använda WinRT och Windows 8-appar

  Programmering med funktioner i C# och VB

  Använda tillägg i C# och VB

  • Inferred types
  • Anonyma funktioner
  • Lambda-uttryck
  • Objektinitierare
  • Utökningsmetoder och delmetoder
  • Valfria argument

  Extrahera och behandla data med LINQ

  • Välja data med LINQ-uttryck
  • Förena data inom samlingar
  • Skapa LINQ-frågor med hjälp av Lambda-uttryck
  • Använda de nya språkfunktionerna med LINQ

  Använda parallell och asynkron programmering

  • Köra bakgrundstrådar i Task class
  • Verkställa parallellkod på flera olika CPU:er med PLINQ
  • Lägga till dynamiska funktioner i applikationer med DLR
  • Skriva applikationer med bättre åtkomst

  Dataåtkomst med Entity Framework (EF)

  Sortera objekt i relationsdata

  • Jämföra traditionella tekniker för dataåtkomst med ORM-verktyg och -tekniker
  • Sortera tabeller i objekt med EF Designer
  • Automatiskt generera självständiga klasser

  Ersätta ADO.NET-kod med LINQ till enheter

  • Ställa frågor till relationsdatabaser
  • Lägga till, uppdatera och ta bort data med hjälp av klassen DataContext
  • Enkelt läsa och skriva XML med LINQ till XML

  Redigera olika programmeringsmodeller

  • Database-first
  • Model-first
  • Code-first
  • Använda POCOs för integration i applikationer

  Skapa REST-datatjänster med WCF

  Arbeta med WCF:s nya funktioner

  • Integrera EF-enheter inom en distribuerad applikation
  • Optimera dataöverföring med JSON
  • Skapa WCF-datatjänster utan konfiguration

  Åtkomst till REST-baserade tjänstervia HTTP och Web API

  • Skriva HTTP-tjänster som når webbläsare och mobila enheter med Web API
  • Anropa tjänster asynkront
  • Deserialisera JSON-data vid klienten

  Förbättra användarupplevelser med nya funktioner i ASP.NET

  Göra webbapplikationer mer lättillgängliga

  • Skapa användargränssnitt som svarar med jQuery
  • Införliva jQuerykod i webbsidor
  • Bygga tilltalande sidor med jQuery-animering
  • Optimera URL:er med routing

  Automatisera dataåtkomst och driftsättning

  • Anropa WCF-tjänster med jQuery, Ajax och JSON
  • Integrera dynamiska datakontroller med ASP.NET-sidor
  • Använda WebSockets för full duplexkommunikation

  Skapa Windows 8-applikationer

  Utvärdera olika typer av Windows 8-applikationer

  • Utnyttja webbutvecklingserfarenhet tillsammans med HTML5, CSS3 och JavaScript
  • Använda XAML med C# or VB
  • Dra nytta av Windows Runtime APIs

  Utveckla och driftsätta appar

  • Publicera appar i Windows Store
  • Driftsätta appar i företaget

  Vem bör delta

  Erfarna .NET-utvecklare som vill förbättra applikationer med nya .NET-funktioner och har erfarenhet av C# eller Visual Basic-programmering i nivå med kurs 502, "Programmering med .NET: introduktion".

  Kurstider

  Kurstid:
  09:00-16:30

  Tid för frivilligt kunskapstest sista kursdagen:
  15:30-16:30

  Övrigt:
  Efter varje kursdag finns det tid för samtal med instruktören gällande frågor som är extra intressanta för just dig.

 • Mer Kursinfo

  What is this course about?

  The .NET Framework 4 and 4.5 provide updates and enhancements to all of the major portions of the .NET Framework. Visual Studio 2010, which was released along with .NET 4, also includes new productivity features valuable to any .NET programmer. This course covers how many new features of .NET 3.5, 4 and 4.5 can be incorporated into existing .NET applications or used with new applications to make development easier and programs more robust and maintainable. These features include parallel computing, asynchronous execution and jQuery. Also, features like Entity Framework 4, LINQ, PLINQ and the new language enhancements of C# and VB are covered and can be used in any .NET application. The course also covers the creation of Windows 8 apps with XAML, JavaScript and WinRT.

  Who will benefit from this course?

  This course is valuable for experienced .NET 2 and 3 developers who would like to enhance applications with .NET 3.5, 4 and 4.5 new features. C# and VB programmers and also Web developers already working with ASP.NET would find this course especially valuable. .NET 3.5 developers will likely find some concepts with which they are already familiar.

  What background do I need?

  ASP.NET 2 development experience is assumed. You should understand the fundamentals of ASP.NET. For example, you should know how to:

  • Create ASP.NET Web sites with Visual Studio
  • Control layouts and styles with master pages and themes
  • Process ASP.NET Web forms
  • Manage state using sessions, view state and caching

  Those unfamiliar with .NET programming should consider Course 502, Programmering med .NET: omfattande introduktion

  Why are .NET 3.5 features covered when the course title is “.NET 4 and 4.5 Programming for Existing .NET Developers”?

  Each .NET version brings new features or enhances existing features. Covering .NET 4 and 4.5 features without going through the .NET 3.0/3.5 evolutions would be frustrating, especially for .NET 2.0 developers. Many new .NET 4 and 4.5 features use language enhancements that were introduced in .NET 3, like lambda expressions, inferred types, or anonymous objects. It is important to have a good knowledge of those language features.

  What version of Visual Studio is used in this course?

  This course uses Visual Studio 2012.

  I am an experienced ASP.NET developer. Would I benefit from this course?

  Yes. While this course does not cover the fundamentals of ASP.NET, it covers how the new features of ASP.NET 3.5, 4 and 4.5, and the .NET Framework 4 can be used to enhance existing ASP.NET Web applications. If you are an experienced ASP.NET 3 developer, you will probably find some concepts with which you are familiar. If you are an experienced ASP.NET developer who has used ASP.NET 2.0, this course is appropriate for you.

  I'm an experienced .NET developer but have not programmed in ASP.NET. Would I benefit from this course?

  Yes, you will benefit from most of the course. A portion of this course covers the new features of ASP.NET. That section assumes that you understand ASP.NET 2.0 (or later) development. The majority of the course, however, covers new features of .NET 4 and 4.5 that would apply to any type of application development.

  I've never programmed in .NET. Can I take this course?

  No. This course is for experienced .NET programmers. Those with no .NET programming experience should consider Course 502, Programmering med .NET: omfattande introduktion.

  How much time is spent on each topic?

  InnehållTid
  Introducing .NET 41.0
  Programming with new C# and VB language features5.5
  Parallel and asynchronous computing1.0
  Accessing data with Entity Framework (EF) 5.0
  Creating REST services with WCF 2.0
  Enhancing Web user experiences with ASP.NET 4 and 4.5 new features 5.0
  Developing applications for Windows 83.5

  Alla tider är uppskattningar och kan variera från tillfälle till tillfälle.

  How much of the course is hands-on?

  You spend approximately 40 percent of this class in hands-on exercises. You gain experience applying .NET 4 and 4.5 new features. Exercises, performed in either C# or VB, include:

  • Enhancing ASP.NET 2 Web applications using new features of .NET 3.5, 4 and 4.5
  • Programming LINQ to Object queries
  • Mapping object and relational data using Entity Framework and the Visual Studio ORM designer
  • Creating and accessing REST services with WCF
  • Incorporating jQuery for responsive Web user interfaces
  • Programming with the Parallel Task Library and asynchronous method calls
  • Creating Windows 8 apps with XAML and C# or VB, or HTML, CSS3 and JavaScript

  I'm attending this course from work using AnyWare - Learning Tree's web-based remote attendance platform. How will that impact what I learn?

  You will participate fully in the course and acquire the same knowledge and skills as your classmates who participate in the classroom. You will have the same course materials, be able to easily communicate back and forth and ask questions of your instructors and peers, and you will control an in-classroom workstation dedicated entirely to you. Your instructor will be able to see exactly what you're doing and can interactively offer concrete help.

  I already program in C# or VB. Would this course be valuable to me?

  Yes. While this course assumes prior knowledge of the basics of either C# or VB, it covers many new features of those languages that were added in versions 3.5, 4 and 4.5 of .NET.

  What is Entity Framework (EF)?

  The Entity Framework is an object-relational mapping tool included in the .NET Framework. Microsoft has made significant investments and improvements to Entity Framework in .NET 4 and 4.5. Microsoft has positioned EF as the future for .NET development.

  What is jQuery?

  jQuery is an open source JavaScript library that makes writing JavaScript code simpler. It also simplifies calls to the server, by using JSON formated data. JSON is a data format that can be used in place of XML. jQuery has now been added to ASP.NET 4.

  What are Windows 8 apps?

  Windows 8 apps are meant to run on the Windows 8 platforms: Windows 8 desktop or server, Windows 8 tablets and Windows Phone 8. They are developed either with XAML and C# or VB, or HTML5, CSS3 and JavaScript. WinRT is the runtime for Windows 8 apps.

  How does this course relate to other Learning Tree courses?

  The following courses further explore each of the technologies covered in this course:

 • Certifiering/poäng

  Många av Learning Trees kurser ger de poäng som krävs för att erhålla och upprätthålla olika typer av branschcertifieringar. Du kan också skaffa dig en Learning Tree-certifiering inom ditt specialområde. Just den här kursen ger dock inga poäng eller förbereder någon certifiering.

 • Pris

  4-dagarskursOrdinarieÖvrigt
  Ordinarie 23 950 kr

  Här hittar du information om våra rabattprogram.

  Du behöver inte betala för kursen vid bokningstillfället.

  Stat & kommun 17 560 kr

Kursdatum med Startgaranti

Kurser som är markerade med ikonen Garanterat att bli av kommer garanterat att bli av. Kurssidorna uppdateras två gånger i veckan. Läs mer »

2 sätt att gå denna instruktörsledda kurs
Datum
4 dagar
I klassrummet

På utbildnings-
Center

Live via AnyWare

Hemifrån eller på arbetet

För att boka dig,
välj ett av alternativen i listan

Om att gå kurs via AnyWare™  

AnyWare™ vår plattform för deltagande via webben, gör att du kan gå nästan ALLA våra instruktörsledda kurser online. Genom AnyWare får du samma utbildningsupplevelse som om du befann dig på plats i klassrummet.

Priser och rabattprogram

Få utbildningsbudgeten att räcka längre med hjälp av våra rabattprogram Läs mer »Boka dig redan idag!

Ring 08-506 668 00 eller välj datum ovan och boka dig online.

 • Ingen betalning vid bokningstillfället
 • Av- eller omboka helt kostnadsfritt fram till två veckor före kursstart
 • Garanterat nöjd – annars behöver du inte betala

Ta den här kursen till er arbetsplats

Vi kan erbjuda alla våra kurser Företagsinternt, skräddarsydda på plats hos er. Läs mer »


"Learning Trees instruktörer är inte heltidsanställda. De arbetar inom det område de undervisar inom. Deras personliga erfarenheter och exempel gör kurserna relevanta i förhållande till verkliga situationer."

– M. Ohashi
Network Engineer
Media Services