Certifiering hos Learning Tree

Våra specialistcertifieringar och branschcertifieringar

Fortsatt professionell utveckling

Flera av Learning Trees kurser ger deltagaren olika typer av utbildningspoäng och förbereder för populära branschcertifieringar. Du kan även ta en Learning Tree-certifiering i ditt expertområde. Nedan hittar du de organisationer vi samarbetar med.

Learning Trees kurser erkänns av följande organisationer:

PRINCE2® Training

PRINCE2®Learning Tree är ett APMG-auktoriserat utbildningsföretag för utbildning inom PRINCE2®, och PRINCE2®: Achieving Practitioner Certification är en APMG-auktoriserad kurs.

Mer information »
PRINCE2® webbplats »

ITIL® Training

APM GroupUtbildningsföretaget Learning Tree är auktoriserat inom ITIL och anordnar utbildningar som leder till certifieringarna Practitioner och Expert inom IT Service Management.

Mer information »
ITIL webbplats »

International Institute of Business Analysis

IIBALearning Tree rekommenderas av IIBA® som är en oberoende, ideell organisation för affärsanalytiker. IIBA® står bakom dokumentet Business Analysis Body of Knowledge™ (BABOK®), en informationssamling för yrkesverksamma affärsanalytiker. BABOK® återspeglar allmänt erkänd praxis och beskriver olika aspekter av affärsanalys. Utvalda Learning Tree-kurser anses stödja nyckelkoncepten som beskrivits i BABOK®.

Mer information »
IIBA® webbplats »

SFIA Accredited Consultant

SFIA® Accredited Partner The Skills Framework for the Information Age (SFIA) helps management match the skills of their IT professionals to the requirements of the business. Attending an accredited SFIA training course is just one requirement in the SFIA consultant criteria. Learning Tree can prepare you to apply for SFIA accreditation through courses that satisfy this requirement, which explore how SFIA relates to the practicality of IT skills and capability management in your organisation.

CompTIA Authorized Quality Curriculum

Computing Technology Industry Association (CompTIA)Vissa av Learning Trees kurser är CompTIA Authorized Quality Curriculum (CAQC) och hjälper kursdeltagarna att förbereda sig inför följande certifieringstester: CompTIA Network+ och CompTIA Cloud Essentials.

CompTIA webbplats »

COBIT® 5 Foundation

COBIT®5 Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) erbjuder ett ramverk för bästa praxis inom IT-styrning för IT-personal och chefer. COBIT 5 är en omfattande samling mätmetoder, indkatorer, processer och kontrollmål som spänner över ett brett spektrum av IT-processer. COBIT®5 Foundation förbereder dig inför provet COBIT 5 Foundation som skrivs i slutet av kursen.

Project Management Institute

PMILearning Tree är en PMI Registered Education Provider (REP). De flesta av Learning Trees kurser inom projektledning, ledarskap och personlig utveckling, och även vissa särskilda kurser inom programvaruutveckling, är PMI®-anpassade. PMP®-certifierade och PMP®-kandidater kan förskaffa upp till 35 Professional Development Units (PDUs) för varje Learning Tree PMI®-anpassad kurs som de har avslutat.

Mer information »
PMI® webbplats »

APMG

The APM Group Limited (APMG) - AgilePMCertifieringen Agile Project Management (AgilePM®) vänder sig till dem som arbetar i en projektfokuserad miljö och strävar mot ett Agilt förhållningssätt. Certifieringen baserar sig på grunderna inom DSDM Atern, och deltagarna lär sig att leverera agila projekt i organisationer med utgångspunkt i standarder, regler och synlighet inom projektledning, samtidigt som man applicerar snabbrörligheten och effektiviteten inom det Agila förhållningssättet. Agile Project Management: Achieving Practitioner Certification förbereder dig inför proven Agile Foundation och Practitioner som skrivs som en del av kursen.

SAP Crystal Reports

Crystal ReportsSärskilda Learning Tree-kurser är godkända som Crystal Reports Approved Curriculum. Learning Tree Crystal Reports, kurs 126.

Crystal Reports webbplats »

Förbered dig för Scrum Alliance-certifieringar med Learning Trees kurser

Scrum Alliance Registered Education ProviderLearning Tree är registrerad som utbildningsleverantör av Scrum Alliance. Scrum Alliance är en ideell medlemsorganisation vars uppdrag är att öka medvetenheten om och förståelsen för ramverket Scrum. Learning Trees kurs 918 Agil projektledning med Scrum är ett steg på vägen för att bli Scrum Alliance Certified Scrum Developer.

Scrum Alliance webbplatts »

Delar av Learning Tree webbplats är inte optimerad för Internet Explorer 7.

För bästa upplevelse, rekommenderar vi att du uppgraderar din webbläsare till den senaste versionen.

Om du har några frågor, kontakta vår kundtjänst på 08-506 668 00.